Gdje sam: Dokumenti / Proračun [ online: 3][chat]
[max online: 29] Broj posjeta:
Proračuni i financije
Proračun Općine Sikirevci - 2018.


Naslovna stranica proračuna 2018.
Novi plan posebni dio
Novi plan opći dio
Odluka o izvršenju proračuna 2018.
Plan programa 2018.
Plan razvojnih programa 2018.
Program - poljoprivredno zemljište 2018.
Program javnih potreba 2018.
Program - kultura 2018.
Program - socijalno zdravstvenih potreba 2018.
Program - sport 2018.
Program utroška sredstava 2018.
Program održavanja komunalne infrastrukture 2018.


Financijski izvještaj siječanj - ožujak 2018.
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju
Proračun Općine Sikirevci - 2017.

FinancijskI izvještaji i bilješke ostvarenja proračuna za razdoblje 1.-12.2017.


Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja izvršenja proračuna općine sikirevci za 2017. godinu
GODIŠNJE OSTVARENJE OPĆI DIO PRORAČUNA 2017.


          Bilješke financijskog izvještaja
          Izvještaji proračuna
          Izvještaj o obvezama [excel]
          Izvještaj o zajmovima
          Izvještaj o sponzorstvima i donacijama

          FINA - Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna

godišnje ostvarenje opći dio proračuna 2017 EXCEL
godišnje izvršenje posebni dio 2017.
bilješke uz godišnje izvršenje 2017.
godišnje ostvarenje proračuna 2017.
PDF ispravak proračuna 2017. | EXCEL ispravak proračuna 2017.
odluka o godišnjem izvršenju proračuna 2017.

Rebalans proračuna2017.


Izmjena plan 2017.
Izmjena program gradnje objekata u 2017.
Izmjena program javnih potreba u kulturi i sportu 2017.
Izmjena program održavanja komunalne infrastrukture 2017.
Izmjena program socijalno zdravstvenih potreba 2017.
Odluka o izmjeni i dopuni proračuna 2017.
Program poljoprivredno zemljište 2017.
Program utroška sredstava nezakonita gradnja 2017.
Rebalans proračuna opći dio 2017.
Rebalans proračuna posebni dio 2017.


Ostvarenje posebni dio proračuna 2017.
Ostvarenje opći dio proračuna 2017.
Obrazloženje ostvarenja proračuna 2017.
Odluka o usvajanju izvršenja proračuna 2017.

Financijski izvještaji za razdoblje siječanj-ožujak 2017.
Bilješke uz financijske izvještajeProračun Općine Sikirevci - 2016.Odluka o ne usvajanju proračuna za 2017. godinu
Odluka o odbijanju odluke o izvršavanju proračuna za 2017. godinu
Odluka o odbijanju programa gradnje za 2017. godinu
Odluka o odbijanju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Odluka o odbijanju programa socijalno zdravstvenih potreba za 2017. godinu


2. izmjene i dopune proračuna za 2016. godinu
2. izmjene i dopune plana nabave Općine Sikirevci za 2016. godinu
2. izmjene i dopune plana posebnog dijela proračuna za 2016. godinu
2. izmjene i dopune programa sukladno rebalansu za 2016. godinu
zaključak o usvajanju proračunske pričuve


Izvještaji proračuna
Potvrda o preuzetom financijskom izvješću proračuna

Polugodišnje izvršenje posebnog dijela proračuna
Obrazloženje ostvarenja polugodišnjeg proračuna
Polugodišnji izvještaj opći dio proračuna
Donacije i sponzorstva


Polugodišnji financijski izvještaj #1
Polugodišnji financijski izvještaj #2
Polugodišnji financijski izvještaj #3
Polugodišnji financijski izvještaj #4
Polugodišnji financijski izvještaj #5

Izmjene i dopune proračuna Općine Sikirevci
Izmjene i dopune programa sukladno rebalansu
izmjene i dopune plana - posebni dio

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - 1
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - 2
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju - 1
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju - 2

Godišnje izvješće posebni dio proračuna za 2015. godinu
Godišnje izvršenje proračuna za 2015. godinu
Godišnje ostvarenje proračuna 2015. - opći dio
Obrazloženje ostvarenja proračuna za 2015. godinu