Gdje sam: Dokumenti / Proračun [ online: 2][chat]
[max online: 29] Broj posjeta:
Proračuni i financije
Proračun Općine Sikirevci - objave u 2017. godini


Ostvarenje posebni dio proračuna 2017.
Ostvarenje opći dio proračuna 2017.
Obrazloženje ostvarenja proračuna 2017.
Odluka o usvajanju izvršenja proračuna 2017.

Financijski izvještaji za razdoblje siječanj-ožujak 2017.
Bilješke uz financijske izvještajeProračun Općine Sikirevci - objave u 2016. godiniOdluka o ne usvajanju proračuna za 2017. godinu
Odluka o odbijanju odluke o izvršavanju proračuna za 2017. godinu
Odluka o odbijanju programa gradnje za 2017. godinu
Odluka o odbijanju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Odluka o odbijanju programa socijalno zdravstvenih potreba za 2017. godinu


2. izmjene i dopune proračuna za 2016. godinu
2. izmjene i dopune plana nabave Općine Sikirevci za 2016. godinu
2. izmjene i dopune plana posebnog dijela proračuna za 2016. godinu
2. izmjene i dopune programa sukladno rebalansu za 2016. godinu
zaključak o usvajanju proračunske pričuve


Izvještaji proračuna
Potvrda o preuzetom financijskom izvješću proračuna

Polugodišnje izvršenje posebnog dijela proračuna
Obrazloženje ostvarenja polugodišnjeg proračuna
Polugodišnji izvještaj opći dio proračuna
Donacije i sponzorstva


Polugodišnji financijski izvještaj #1
Polugodišnji financijski izvještaj #2
Polugodišnji financijski izvještaj #3
Polugodišnji financijski izvještaj #4
Polugodišnji financijski izvještaj #5

Izmjene i dopune proračuna Općine Sikirevci
Izmjene i dopune programa sukladno rebalansu
izmjene i dopune plana - posebni dio

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - 1
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - 2
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju - 1
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju - 2

Godišnje izvješće posebni dio proračuna za 2015. godinu
Godišnje izvršenje proračuna za 2015. godinu
Godišnje ostvarenje proračuna 2015. - opći dio
Obrazloženje ostvarenja proračuna za 2015. godinu