Gdje sam: Pristup informacijama [ online: 1][chat]
[max online: 29] Broj posjeta:
IZVJEŠĆE ZA 2015. godinu
5.2.2016.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

          Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu             


Zakon o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13)
11.3.2015.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

          Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu             Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

            Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.


Službenik za informiranje

            Općina Sikirevci javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.
            Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Općine Sikirevci na sljedeće moguće načine:

 • putem telefona na broj: +385 035/481-215
 • putem faksa na broj: +385 035/481-215
 • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: opcina.sikirevci@sb.t-com.hr na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 • poštom na adresu: Ljudevita Gaja 4/a , 35 224 Sikirevci na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 • osobno na adresu: Ljudevita Gaja 4/a, 35 224 Sikirevci na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 07,00 do 15,00 sati.

       Službenik za informiranje:
       Gordana Lešić, ekonomist
       Ljudevita Gaja 4/a, 35 224 Sikirevci
       Tel: +385 035/481 - 215
       Fax: +385 035/481 - 215
       opcina.sikirevci@sb.t-com.hr
       Radno vrijeme službenika za informiranje: od 07,00 do 15,00 sati.

       Pravo na pristup informacijama uređuju
       Opći propisi

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13)
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN, br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)
 • Zakon o tajnosti podataka (NN, br. 79/07, 86/12)
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (NN, br. 108/9679/07)
 • Zakon o medijima (NN, br. 59/0484/11, 81/13)
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN, br. 105/9764/0065/09144/12)
 • Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (NN, br. 150/11, 12/13)
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (NN, br. 137/04)
 • Kriterij za određivanje visine naknade (NN,br.9/14) iz članka 19. Stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13)
 • Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (NN, br. 19/10) Propisi EU
 • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora
 • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. Svibnja 2001. O javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije

       Interni akti

 • Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
 • Odluka o ustrojavanju službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama
 • Odluka o imenovanju službenika za informiranje
 • Zahtjev za pristup informacijama
 • Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 • Žalba protiv rješenja za pristup informacija
 • Žalba protiv rješenja za ponovnu uporabu informacija
 • Žalba-šutnja uprave za pristup informacijama
 • Žalba-šutnja uprave za ponovni pristup informacija
 • Popis objavljenih akata u 2014.god.
 • Popis sklopljenih ugovora u 2014.god.
Odluka o ustrojavanju službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama
Popis objavljenih akata
Katalog informacija
Kriteriji
Odluka o imenovanju osobe za informiranje
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija