Gdje sam: Naselja | Sikirevci [ online: 1][chat]
[max online: 29] Broj posjeta:
STATISTIKA O SIKIREVCIMA

Sikirevci

Županija

Brodsko-posavska

Naselja u sastavu općine

Jaruge, Sikirevci

Površina

29,5 km2

Stanovništvo (2011.)

2.476

Poštanski broj

35224 Sikirevci

Sikirevci su općina u Hrvatskoj. Nalazi se u Brodsko-posavskoj županiji.

Sikirevci se nalaze u istočnom dijelu Brodsko-posavske županije. Smješteni su između auto ceste Zagreb - Lipovac i rijeke Save, na regionalnoj cesti Osijek - BiH.

Prema popisu stanovništva iz 2011. u općini Sikirevci živjelo je 2.476 stanovnika, raspoređenih u dva naselja.

Etnički sastav

Uprava

Povijest

Naziv Sikirevci prvi put se spominje u povijesnim dokumentima 1540. godine kao riječni prijelaz (skela). Drugi spomen je također iz vremena Osmanske vladavine 1579. godine, spominje se varoš Sikirevci (Tapu Defter - popisna lista, nahije Ravna, Požeški sandžak). Tada je bilo 31 kuća s baštinama. Nakon oslobađanja od Turaka Sikirevci su bili vojno graničarsko selo. Od sredine 18. stoljeća selo je urbanizirano ušoravanje - stjerivanje kuća u red. Tu je bilo sjedište 5. kumpanije (satnije), Brodske regimente (pukovnije). Selo Sikirevci su prigodom kanonske vizitacije 1748. godine imali 41 kuću s 298 odraslih žitelja i 100 djece. Stanovnici su bili vojnici-graničari i seljaci. Starosjedilačke familije (rodovi)od 1698. godine u Sikirevcima su: Jarić, Rakitić, Nikolić, Galović, Živić, Lučić, Marković, Benaković, Dimšić, Dorić, a kasnije od 1725. godine: Bašlinović, Radovanović, Šarčević, Zečević, Bilokapić, Čivić, Tursun...

Prvi spomen rkt. župe Sikirevci navodi se 1670. godine, kada je biskup Matej Belinić pod turskom vlašću u župi toga naziva obavio krizmu. Nakon oslobađanja od Turaka župa se zadnji put spominje 1695. godine, od tada filijala župe Velika Kopanica. Prva zidana crkva sagrađena je 1776. godine, a prije toga je bila samo kapela sa zvonikom. Župa je ponovno osnovana 1789. godine, a današnja crkva izgrađena je 1848. godine.

Trivijalna škola je prva otvorena u Sikirevcima 1775. godine kada je preseljena iz Kopanice u sjedište kumpanije (vojne uprave). Prvi učitelj je bio Ivan Hartel. Kasnije se osniva pučka škola 1830. godine.

Općina Sikirevci prvi puta je ustrojena kao administrativna uprava 1873. godine nakon razvojačenja Vojne krajine. Nakon Domovinskog rata ponovna općina ustrojena je 1997. godine izdvajanjem iz, gospodarski razvijenije, općine Slavonski Šamac.

Sikirevci   g.š. 45°06´21“N, g.d.18°28´18“ E; n.v.87 m; naselje u istoimenoj općini Brodsko-posavske županije.Smješteni u mikroregiji Srednje Posavine Slavonskog međurječja, 40 km istočni od grada Slavonskog Broda ;1969 st.(2001),prosj.god.stopa pada -0,53%(1991-2001),površina 23,49 km², prosj. Gustoća naseljenosti 84 st./km²;518 domaćinstava;žena49,3 %,muškaraca 50,7%;stanovništvo po dobi:u dubokoj starosti (mlado 29,9%,zrelo 49,7%,staro 20,4 %).Naselja u općini:Jaruge i Sikirevci.Općina ima:površinu 29,29 km²,2707 st.(2001.),prosj god. stopa pada -0,18%(1991.-2001.),prosječnu gustoću naseljenosti 92 st./ km²;722 domaćinstva;žena 49 %,muškaraca 51 %;stanovništvo po dobi: u dubokoj starosti (mlado 31,4%,zrelo 49,00%,staro 19,7%);stopa rođenih 15,5‰,stopa umrlih 9,3‰ i niska stopa prirodnog prirasta 6,2‰ (2000.);gospodarska struktura st.:ukupno aktivno 1259 st.,primarni 53,8%,sekundarni 14,,5% i tercijalni sektor 31,7%;u narodonosnom sastavu prevladavaju Hrvati 99,30%, a ostali su:Srbi,(0,26%),Bošnjaci(0,04%),Rusi(0,04%),ostali(0,04%)nije se izjasnilo (0,26%) i 0,06 % nepoznato;hrvatski govori 99,37 % st., srpski (0,22%),bošnjački (0,07%),njemački (0,07%),albanski(0,04%),ruski (0,04%),srpskohrvatski (0,04%), i 0,15 % nepoznato;prema vjeri na katolike otpada 99,22 %,na pravoslavne crkve (0,30%),islam(0,07%),agnostike (0,03%) i 0,11% nepoznato.Gospodarska osnova: poljodjeljstvo(poljoprivredna zadruga),stočarstvo,trgovina, ugostiteljstvo i obrti (autoprijevoz,cvjećarski,frizerski i dr.);OŠ Sikirevci ,privatna ordinacija opće medicine,ljekarna,poljoprivredna ljekarna,općinska uprava,matični ured i poštanski ured HP-PS Slavonski Brod.Nalaze se na križištu državne ceste D7(GP Duboševica (gr.R.Mađ.) - Beli Manastir - Osijek - Đakov - GP Slav.Šamac (gr.R.BIH), županijske ceste Ž4220 (Ž4218-Sikirevci(D7)) i nerazvrstanih cesta;željeznička postaja na pruzi Strizivojna –Vrpolje-Slav.Šamac.Pošta 35224 Sikirevci,pozivni broj 035.Župna crkva Sv.Nikole biskupa građena je od 1848. Do 1851. I obnovljena 1999.;u istoimenoj župi koja je osnovana 1789.,Velikokopanički dekanat Đakovačke i srijemske biskupije.

 

 

SIKIREVCI NA KARTI HRVATSKE

Sikirevci kroz povijest


          Naziv Sikirevci prvi put se spominje u povijesnim dokumentima 1540. godine kao riječni prijelaz (skela). Drugi spomen je također iz vremena Osmanske vladavine 1579.godine, spominje se varoš Sikirevci (Tapu Defter-popisna lista, nahije Ravna, Požeški sandžak). Tada je bilo 31 kuća s baštinama. Nakon oslobađanja od Turaka Sikirevci su bili vojno graničarsko selo. Od sredine 18. stoljeća selo je urbanizirano ušoravanje- stjerivanje kuća u red.

          Tu je bilo sjedište 5. kumpanije (satnije), Brodske regimente (pukovnije). Selo Sikirevci su prigodom kanonske vizitacije 1748. godine imali 41 kuću sa 298 odraslih žitelja i 100 djece. Stanovnici su bili vojnici-graničari i seljaci. Starosjedilačke familije (rodovi)od 1698.god. u Sikirevcima su: Jarić, Rakitić, Nikolić, Galović, Živić, Lučić, Marković, Benaković, Dimšić, Dorić, a kasnije od 1725. god. - Bašlinović, Radovanović, Šarčević, Zečević, Bilokapić, Čivić, Tursun...

          Prvi spomen rkt. župe Sikirevci navodi se 1670.godine, kada je biskup Matej Belinić pod turskom vlašću u župi toga naziva obavio krizmu. Nakon oslobađanja od Turaka župa se zadnji put spominje 1695. god., od tada filijala župe Velika Kopanica. Prva zidana crkva sagrađena je 1776. godine, a prije toga je bila samo kapela sa zvonikom. Župa je ponovno osnovana 1789. god.,a današnja crkva izgrađena je 1848. godine.

          Trivijalna škola je prva otvorena u Sikirevcima 1775. godine kada je preseljena iz Kopanice u sjedište kumpanije (vojne uprave). Prvi učitelj je bio Ivan Hartel. Kasnije se osniva pučka škola 1830. godine. Općina Sikirevci prvi puta je ustrojena kao administrativna uprava 1873. godine nakon razvojačenja Vojne krajine. Nakon Domovinskog rata ponovna općina ustrojena je 1997. godine.

           Od 1997. godine Sikirevci su ponovno postali općinskim središtem koje se sastoji od dva naseljena mjesta, Sikirevci i Jaruge. Prva konstituirajuća sjednica je održana 19.05.1997 godine. Općina ima grb, zastavu i počasnu zastavu. Dan općine je petkom na Blagdan Srca Isusova.

 

ARHEOLOŠKI OSTACI NA PODRUČJU OPĆINE SIKIREVCI

          Područje općine Sikirevci je po svim pokazateljima bilo vrlo rano nastanjivano i vjerojatno su nalazišta vrlo gusto raspoređena na području cijele općine. Već od najranijeg vremena formiranja neolitičkih naselja (prije oko 8000 godina) nalazimo i na ovom prostoru naselje starčevačke kulture, da bi u kasnom mlađem kamenom dobu ovdje postojao velik broj naselja. Kontinuitet naseljavanja se ne prekida kroz sve prapovijesne i povijesne periode. Stanovništvo se naseljava na prirodnim uzvišicama (lesnim gredama) koje pružaju zaštitu od čestih izlijevanja rijeke Save. Obilaženjem terena za potrebe izgradnje južnog traka autoceste Zagreb – Lipovac, kao i kanala Dunav – Sava otkriven je velik broj arheoloških nalazišta koji pokazuju izuzetnu gustoću arheoloških lokaliteta.

          Nažalost saznanja o gustoći arheoloških lokaliteta nisu potpuna (osobito područje sela Sikirevci) pa je potrebno izvršiti sustavno obilaženje terena i utvrditi stvarno stanje.

          Do sada nam je poznato nekoliko izuzetno značajnih i važnih lokaliteta iz raznih vremenskih perioda:

neolitik - starčevačka kultura: Jaruge, Gođevo 1 - sopotska kultura: Jaruge – Gođevo 1; Jaruge, Gođevo 2 ;Jaruge, Gođevo Berava; Jaruge, Krnjice 1; Jaruge, Polje 1; Jaruge, Ljubice; Jaruge, Ostrovo 4; Jaruge, Selišta; Jaruge, Uz put prema Novigradu

eneolitik - badenska i kostolačka kultura: Jaruge, Gođevo – Berava

brončano doba - kasno brončano doba: Jaruge, Gođevo 2; Jaruge, Slivanje; Jaruge, Krnjice 1; Jaruge, Ostrovo 1; Jaruge, Savski bajer; Kruševica- Sikirevci, Kučišta

željezno doba - latenska kultura:Jaruge, Gođevo 1; Jaruge, Krnjice 1; Kruševica - Sikirevci, Kučišta

antika - rimsko razdoblje: Jaruge, Krnjice 2; Jaruge, Polje 1; Jaruge, Ostrovo 4; Jaruge, Krnjice 3; Kruševica- Sikirevci, Kučišta

srednji vijek - Jaruge, Gođevo 2; Jaruge, Gođevo – Berava; Jaruge, Slivanje; Jaruge,Plavnik; Jaruge, Krnjice 2; Jaruge, Ostrovo 1; Jaruge, Ostrovo 2; Jaruge, Ostrovo 3; Jaruge, Ostrovo 4; Jaruge, Tvorione 1; Jaruge, Tvorione 2; Jaruge, Ječmeništa; Jaruge, Lipice; Jaruge, Polje 2; Jaruge, Ljubice; Jaruge, Mekotice 1; Jaruge, Mekotice 2; Jaruge, Selišta

Za selo Sikirevce nema sigurnih podataka i spomena sve do sredine 16. stoljeća kada se spominje kao naselje.