Gdje sam: Sport | Lov [ online: 1][chat]
[max online: 29] Broj posjeta:
LOV
Lovačko društvo "Graničar" Sikirevci


          Počeci organiziranog lova na području Sikirevaca nisu istraženi, no stariji se sjećaju da je lovaca i lova bilo i znatno prije II.svj.rata. Lovilo se na današnjem prostoru k.o. Sikirevci i k.o. Jaruge, ali i na prostoru Sikirevačkog Merolina (područje kod Strizivojne koje danas uglavnom pripada Osječko-baranjskoj županiji) gdje su stari Sikirevčani imali stanove sve do kraja II.svj.rata.

          Prvi pisani dokumenti o organiziranom lovstvu su Pravila Lovačkog kluba Sikirevci, odnosno Statut odobren od ondašnjih vlasti 13. svibnja 1937. godine. Od tada neprekidno djeluje neki od organiziranih oblika udruživanja lovaca iz Sikirevaca i Jaruga. Od osnutka do danas Društvo je mijenjalo ime - u nekoliko navrata spominje se LD Sikirevci, – bilo kao samostalno lovačko društvo, bilo kao lovna jedinica u sastavu nekadašnjih LD "Brod" i LD "Graničar". Današnje ime, LD "Graničar" Sikirevci, Društvo nosi od 1996. godine, a pokrenut je postupak da se, uz graničarsku tradiciju u imenu nađe i naziv „Sokol“ koje je ovo Društvo nosilo dugi niz godina.

          Danas, Lovačko društvo "Graničar", koje je domicilno lovcima iz Sikirevaca i Jaruga, gospodari Zajedničkim otvorenim lovištem br. XII/102 "Sikirevci" koje se prostire na području katastarskih općina Sikirevci, Jaruge, Kruševica i Slavonski Šamac (posebnim ugovorom između LD "Graničar" Sikirevci i LD "Fazan" Slav.Šamac-Kruševica, lovci iz Slavonskoga Šamca i Kruševice ostvaruju pravo lova na području svojih mjesta).

          Lovište je tipično ravničarsko, bez prirodnih vodotoka (osim rijeke Save koja je prirodna i državna granica), omeđen s juga Savom, sa sjevera auto-cestom, na zapadu velikim međašnim kanalom a na istoku graniči s Vukovarsko-srijemskom županijom.
Na ovom prostoru  društvo skrbi pažnjom dobroga gospodara o nekoliko vrsta divljači – poglavito zeca, fazana i srne, od kojih, osim prirodnim uzgojem, u lovište unose fazana i zeca iz umjetnog uzgoja. 
Lovište je dobro "pokriveno" lovnotehničkim objektima – hranilišta za fazane, hranilišta i solišta za srneću divljač, remize i nešto poljoprivrednog zemljišta za uzgoj hrane, a mišljenja smo i da će novoiskopani kanali duže vrijeme zadržavati vodu, te će tako, bar djelomično biti riješeno i napajanje divljači tijekom ljeta.

          U Društvu je nekoliko članova vrlo uspješno u lovnoj kinologiji – uzgoju i dresuri lovačkih pasa, te već nekoliko godina zaredom postižu zapažene rezultate na ovom polju (naročito na Kupu sv.Huberta gdje su naši članovi Ivica Rakitić, Antun Živić i Ivan Benaković nastupajući za ekipu Županijskog lovačkog saveza polučili vrlo dobre natjecateljske rezultate).

           Osim uzgoja, zaštite i korištenja divljači članovi LD "Graničar" mnogo polažu i na zaštitu i održavanje okoliša, organiziraju aktivnosti iznošenja smeća sa divljih deponija u lovištu, a sudjeluju i u drugim aktivnostima u organizaciji mjesnih i drugih udruga i organizacija. Naročitu pažnju poklanjaju svom lovačkom domu koji je u nekoliko zadnjih godina temeljito preuređen (postavljena je lamperija, uređen sanitarni čvor, priručna kuhinja, provedene vodo-instalacije, izgrađena nadstrešnica, pečenjara i drugi pokazni i funkcionalni objekti). Uz Lovački dom je 2005. godine izgrađena i posvećena kapelica sv.Huberta, zaštitnika lova i lovaca.

           Radove na domu izvode sami lovci, pri čemu treba naglasiti suradnju s Općinom, od izhradnje kapelice i pečenjare, pa sve do uređenja unutrašnjosti doma i legalizacije objekata. Sala lovačkog doma često služi za održavanje zabava i sličnih aktivnosti, ne samo Lovačkom društvu.

           Društvo već niz godina posjeduje automatsko strelište na kojemu se često provode natjecanja u gađanju na glinene golubove u disciplini trap i obuka mladih lovaca u rukovanju oružjem. Samo gađanje glinenih golubova u ovom društvu ima vrlo dugu tradiciju, još od šezdesetih godina, a glavni organizator je bio Ivan Jarić. Pri Društvu i danas djeluje grupa aktivnih strijelaca, a možemo se pohvaliti činjenicom da je naš član Karlo Živić na državnim prvenstvima u streljaštvu nekoliko zadnjih godina redovan sudionik sa vrlo zapaženim rezultatima. Otvorenje lova je svakom lovcu prigoda da pokaže svoje umijeće te se krajem rujna organizira gađanje za sve lovce.

          Upravni odbor broji 11 članova. Predsjednik Društva je Adam Vukovac, tajnik Josip Matić, lovnik Ivan Benaković, a lovočuvar Karlo Živić. Broj članova se već niz godina ustalio četrdesetak.

Josip Matić, inž. lovstva i zaštite prirode