Gdje sam: Udruge | Aktivna grupa mještana [ online: 1][chat]
[max online: 29] Broj posjeta:
MISIJA
Udruga: Mladi Sikirevaca i Jaruga


 
Udruga"Mladi Sikirevaca i Jaruga
                                   K.A.Stepinca 133. 35224 Sikirevci
                                  e-maill: udrugamisija@gmail.com
                                  Registarski broj upisa udruge: 12001706
                                  Skraćeni naziv udruge glasi: MISIJA