Općinsko vijeće

Predsjednik

Predsjednik općinskog vijeća

Predsjednik Općinskog vijeća zastupa Općinsko vijeće, saziva i organizira te predsjeda sjednicama Općinskog vijeća, predlaže dnevni, brine o postupku donošenja odluka i općih akata, održava red na sjednici Općinskog vijeća, usklađuje rad radnih tijela te obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članovi vijeća (saziv 2017. godine)

 1. JOSIP LUČIĆ, HDZ
 2. CECILIJA JAKIĆ, HDZ
 3. IVAN LOVRIĆ, HDZ
 4. MARIJA GALOVIĆ, HDZ
 5. PETAR NAKIĆ, HDZ
 6. KRUNOSLAV NIKOLIĆ, LISTA GRUPE BIRAČA
 7. DAJANA DORIĆ, LISTA GRUPE BIRAČA od 08.05.2018.
 8. TOMISLAV ZOVKO, LISTA GRUPE BIRAČA od 16.07.2018.
 9. MATO JARIĆ, HSS-HDSSB
 10. IVAN BENAKOVIĆ, HSS-HDSSB
 11. JOSIP MATIĆ, SDP

Mandati na mirovanju:

 • ĐURO KOKANOVIĆ, LISTA GRUPE BIRAČA od 11.04.2018.

Dali ostavku na mandat:
1. MARIO ŠTRLJIĆ, LISTA GRUPE BIRAČA od 12.07.2018.
2. MARIJA ŠTENGL, HDZ

 

Skip to content