Komunalne djelatnosti i zaštita okoliša

PRIKUPLJANJE OTPADA

Prema podacima tvrtke Jackob Becker u 2012. godini na području Općine prikupljeno je 150 tona mješovitog komunalnog otpada od čega se 146 odnosi na kućanstva i 4 tone na poslovne subjekte i javne površine. Komunalni otpad prikuplja se jednom tjedno u oba naselja, a dva puta godišnje prikuplja se glomazni otpad.

Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2018. – 2023. godine

 

ZELENI OTOCI ZA SELEKTIVNO PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA

Na području Općine selektivno prikupljanje komunalnog otpada kao što su staklo, papir, pet-ambalaža i sl. vrši se putem 5 zelenih otoka koji su smješteni na slijedećim lokacijama:

Zeleni otoci u Sikirevcima:

  • uz zgradu Općine
  • Gajeva ulica, ispred kućnog broja 112
  • u Ulici Alojzija Stepinca, ispred kućnog broja 121A
  • na križanju Ulice Vladimira Nazora i Ulice sv. Donata

Zeleni otok u Jarugama:

  • kod vatrogasnog doma

Svi postavljeni zeleni otoci sastoje se od četiri velika kontejnera (papir, staklo, plastika + metal, tekstil), te jednog manjeg spremnika za baterije.

Navedeni zeleni otoci zadovoljavaju potrebe u pogledu prikupljanja i selektiranja otpada na području Općine.

PRIJAVA NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA

OBRAZAC – prijava nepropisno odbačenog otpada Općina Sikirevci

 

Skip to content