Jedinstveni upravni odjel

PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Pročelnik rukovodi Upravnim odjelom te obavlja najsloženije poslove iz djelokruga Upravnog odjela, brine o zakonitom i učinkovitom radu Upravnog odjela u odnosu na obveze Općinskog načelnika i Vijeća, priprema opće i pojedinačne akte te obavlja druge poslove u skladu s propisima i općim aktima Općine koje mu povjere Vijeće, radna tijela Vijeća i Općinski načelnik.

RADNO VRIJEME: ponedjeljak – petak od 7:00 do 15:00 sati

RAD SA STRANKAMA OD 8,00 – 14,00 sati

Pročelnica – Andrijana Ravnjak, mag.oec.

RADNO VRIJEME: ponedjeljak – petak od 7:00 do 15:00 sati

Gordana Lešić

REFERENT JUO, ADMINISTRATIVNI TAJNIK, RAČUNOVOĐA

RADNO VRIJEME: ponedjeljak – petak od 7:00 do 15:00 sati

Marija Stažić

Komunalni redar

Frano Tomas

Komunalni radnik

Skip to content