Općinsko vijeće

Predsjednik Općinskog vijeća

Predsjednik Općinskog vijeća zastupa Općinsko vijeće, saziva i organizira te predsjeda sjednicama Općinskog vijeća, predlaže dnevni, brine o postupku donošenja odluka i općih akata, održava red na sjednici Općinskog vijeća, usklađuje rad radnih tijela te obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

TOMISLAV ZOVKO, LISTA GRUPE BIRAČA (predsjednik)
MARIJANA ŽIVIĆ, LISTA GRUPE BIRAČA (potpredsjednica općinskog vijeća)

Članovi vijeća (saziv 2021. godine)

Općinsko vijeće Općine Sikirevci, 2021.

  1. TOMISLAV ZOVKO, LISTA GRUPE BIRAČA
  2. ĐURO LUČIĆ, LISTA GRUPE BIRAČA
  3. KRUNOSLAV NIKOLIĆ, LISTA GRUPE BIRAČA
  4. MARIJANA ŽIVIĆ, LISTA GRUPE BIRAČA
  5. MARINA ŽIVIĆ, LISTA GRUPE BIRAČA
  6. TEREZIJA BRENDIĆ, LISTA GRUPE BIRAČA
  7. TEREZIJA ŠTRLJIĆ, HDZ
  8. DANIJEL MARINČIĆ, HDZ
  9. MIROSLAV LUKIĆ, HDZ

POPIS POSLOVNIH UDJELA VIJEĆNIKA OPĆINE SIKIREVCI (1)

IZJAVE VIJEĆNIKA

Skip to content