Proračun i izvršenje

 

PRORAČUN ZA 2019. godinu

 

 

PRORAČUN ZA 2018. g.

Izmjene i dopune proračuna Općine Sikirevci za 2018. godinu

NASLOV OPĆI DIO IZMJENA 2018.

IZMJENA I DOPUNA PLANA OPĆI DIO PRORAČUNA 2018.

IZJMENA I DOPUNA PLANA POSEBNI DIO PRORAČUNA 2018.

IZJMENA I DOPUNA PLANA POSEBNI DIO PRORAČUNA 2018._1

IZMJENA I DOPUNA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2018

IZMJENA I DOPUNA PROGRAM-GRADNJE-OBJEKATA-u-2018

IZMJENA I DOPUNA PROGRAM-ODRZAVANJA-KOMUNALNE-INFRASTRUKTURE

IZMJENA I DOPUNA Program javnih potreba 2018.

IZMJENA I DOPUNA Program kulturu 2018

IZMJENA I DOPUNA Program socijalni 2018.

IZMJENA I DOPUNA Program šport 2018.

IZMJENA I DOPUNA Program – poljoprivredno zemljište

 

Plan proračuna Općine Sikirevci za 2018. g.

Obrazloženje prijedloga proračuna Općine Sikirevci za 2018. godinu

Proračun Općine Sikirevci za 2018. g. – naslovna stranica

Proračun Općine Sikirevci za 2018. g. – posebni dio

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sikirevci za 2018. g.

Plan razvojnih programa 2018

Program javnih potreba u području djelovanja udruga građana Općine Sikirevci za 2018. g.

Program javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj skrbi Općine Sikirevci za 2018. g.

Program javnih potreba u sportu Općine Sikirevci za 2018. g.

Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Sikirevci za 2018. g.

Program korištenja sredstava od poljoprivrednog zemljišta za 2018. g.

Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. g.

 

PRORAČUN ZA 2017. g.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sikirevci za 2017. g.

Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Sikirevci za 2017. g.

Godišnje ostvarenje Proračuna Općine Sikirevci za 2017. g. – opći dio

Godišnje izvršenje Proračuna Općine Sikirevci za 2017. g. – posebni dio

Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu

Izmjene i dopune proračuna Općine Sikirevci za 2017. g.

Odluka o izmjeni i dopuni proračuna Općine Sikirevci za 2017. g. – naslovna stranica

Izmjene i dopune proračuna Općine Sikirevci za 2017. g. – opći dio

Izmjene i dopune proračuna Općine Sikirevci za 2017. g. – posebni dio

Izmjena i dopuna plana razvojnih programa Općine sikirevci za 2017. g. s projekcijama za 2018. i 2019. g.

Odluka o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. g.

Odluka o izmjeni i dopuni programa održavanje komunalne infrastrukture za 2017. g.

Odluka o izmjenama i dopunama programa javnih potreba u kulturi i športu za 2017. g.

Odluka o izmjeni i dopuni programa socijalne skrbi za 2017. g.

Program korištenja sredstava od poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Sikirevci za 2017. g.

Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. g.

Plan proračuna Općine Sikirevci za 2017. g.

Odluka o ne usvajanju proračuna Općine Sikirevci za 2017. g. s projekcijom proračuna za 2018. i 2019. g.

Odluka o odbijanju Odluke o izvršavanju proračuna Općine Sikirevci za 2017. g.

Odluka o odbijanju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. g.

Odluka o odbijanju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. g.

Odluka o odbijanju programa socijalno – zdravstvenih potreba u 2017. g.

 

PRORAČUN ZA 2016. g.

II. izmjene i dopune proračuna Općine Sikirevci za 2016. g.

II. izmjene i dopune proračuna Općine Sikirevci za 2016. g.

II. izmjene i dopune plana posebnog dijela proračuna Općine Sikirevci za 2016. g.

Odluke o II. izmjenama i dopunama programa Općine Sikirevci za 2016. g.

Zaključak o usvajanju izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe

Polugodišnje izvršenje proračuna Općine Sikirevci za 2016. g.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sikirevci za 2016. g.

Polugodišnje izvršenje posebnog dijela proračuna Općine Sikirevci za 2016. g.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za razdoblje 01.01.2016. – 30.06.2016. g.

I. izmjene i dopune proračuna Općine Sikirevci za 2016. g.

I. izmjene i dopune proračuna Općine Sikirevci za 2016. g.

I. izmjene i dopune plana posebnog dijela proračuna Općine Sikirevci za 2016. g.

Odluke o izmjena i dopunama programa Općine Sikirevci za 2016. g.

 

PRORAČUN ZA 2015. g.

Godišnje izvršenje proračuna Općine Sikirevci za 2015. g.

Godišnje izvršenje proračuna Općine Sikirevci za 2015. g. – opći dio

Godišnje izvršenje proračuna Općine Sikirevci za 2015. g. – posebni dio

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za razdoblje 01.01.2015. – 31.12.2015. g.

Ostvarenje proračuna Općine Sikirevci za 2015. g. – opći dio