Proračun

PRORAČUN za 2024. godinu

 

PRORAČUN za 2023. godinu

 

PRORAČUN za 2022. godinu

 

PRORAČUN za 2021. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sikirevci za 2021. godinu

Vodič za građane- i- Obrazloženje-uz-I.-Izmjene-i-dopune-Proračuna-Općine-Sikirevci-za-2021.-godinu

vodic_za_gradane_2021

Obrazloženje uz Proračuna 2021.općina Sikirevci

Obrazloženje Polugodišnje izvršenje proračuna 2021.Obrazloženje

2021.IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE SIKIREVCI

1.ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA OSTAVRENJA PRORAČUNA 2021 (1)

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORACUNA_2021.

2.Odluka-o-izvr-enju-PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA za-2021-godinudocx

GODIŠNJE IZVJEŠĆE plana_razvojnih_programa_za_2021.

3.Odluka o usvajanju Godišnje-izvrenje-Programa-graenja-komunalne-infrastrukture-u-2021-godini

4.Odluka o usvajanju Izvješća-o-izvršenju-Programa-održavanja-komunalne-infrastrukture-2021.

5.Odluka o usvajanju Izvjesca-Programa-raspolaganja za 2021

6.Odluka-o-izvr-enju-programa-javnih-potreba-u-sportu-za-2021-godinudocx

7.Odluka-o-izvr-enju-programu-javnih-potreba-u-području djelovanja U KULTURI-za-2021-godinu

8.Odluka-o-izvr-enju-programu-javnih-potreba-u-području djelovanja udruge građana-za-2021-godinu

9.Odluka-o-izvr-enju-socijalnog-programa-za-2021-godinu

10.Odluka-o-raspodjeli-rezultata-poslovanja-za-2021.-godinu

11.Odluka-o-izvješće-inventure-2021-godinudocx

ZAPISNIK POVJ.ZA POPIS sikirevci 2021-IZVJEŠĆE (1)

12.Odluka o usvajanju Izvješća-Programa-raspolaganja za 2021

Odluka o usvajanju IZVJEŠĆA-AGROTEHNIČKE MJERE 2021

13. Odluka-o-prog-utr-sred-nakn-za-zadr-nezak-izgra-zgr-za-2021-godinudocx

Bilješke-uz-godišnji-izvještaj-o-izvršenju-proračuna-za-2021.-godinu

 

PRORAČUN za 2020. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sikirevci za 2020. godinu

 

PRORAČUN ZA 2019. godinu

 

PRORAČUN ZA 2018. g.

 

PRORAČUN ZA 2017. g.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sikirevci za 2017. g.

Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Sikirevci za 2017. g.

Godišnje ostvarenje Proračuna Općine Sikirevci za 2017. g. – opći dio

Godišnje izvršenje Proračuna Općine Sikirevci za 2017. g. – posebni dio

Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu

Izmjene i dopune proračuna Općine Sikirevci za 2017. g.

Odluka o izmjeni i dopuni proračuna Općine Sikirevci za 2017. g. – naslovna stranica

Izmjene i dopune proračuna Općine Sikirevci za 2017. g. – opći dio

Izmjene i dopune proračuna Općine Sikirevci za 2017. g. – posebni dio

Izmjena i dopuna plana razvojnih programa Općine sikirevci za 2017. g. s projekcijama za 2018. i 2019. g.

Odluka o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. g.

Odluka o izmjeni i dopuni programa održavanje komunalne infrastrukture za 2017. g.

Odluka o izmjenama i dopunama programa javnih potreba u kulturi i športu za 2017. g.

Odluka o izmjeni i dopuni programa socijalne skrbi za 2017. g.

Program korištenja sredstava od poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Sikirevci za 2017. g.

Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. g.

Plan proračuna Općine Sikirevci za 2017. g.

Odluka o ne usvajanju proračuna Općine Sikirevci za 2017. g. s projekcijom proračuna za 2018. i 2019. g.

Odluka o odbijanju Odluke o izvršavanju proračuna Općine Sikirevci za 2017. g.

Odluka o odbijanju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. g.

Odluka o odbijanju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. g.

Odluka o odbijanju programa socijalno – zdravstvenih potreba u 2017. g.

 

PRORAČUN ZA 2016. g.

II. izmjene i dopune proračuna Općine Sikirevci za 2016. g.

II. izmjene i dopune proračuna Općine Sikirevci za 2016. g.

II. izmjene i dopune plana posebnog dijela proračuna Općine Sikirevci za 2016. g.

Odluke o II. izmjenama i dopunama programa Općine Sikirevci za 2016. g.

Zaključak o usvajanju izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe

Polugodišnje izvršenje proračuna Općine Sikirevci za 2016. g.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sikirevci za 2016. g.

Polugodišnje izvršenje posebnog dijela proračuna Općine Sikirevci za 2016. g.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za razdoblje 01.01.2016. – 30.06.2016. g.

I. izmjene i dopune proračuna Općine Sikirevci za 2016. g.

I. izmjene i dopune proračuna Općine Sikirevci za 2016. g.

I. izmjene i dopune plana posebnog dijela proračuna Općine Sikirevci za 2016. g.

Odluke o izmjena i dopunama programa Općine Sikirevci za 2016. g.

 

PRORAČUN ZA 2015. g.

Godišnje izvršenje proračuna Općine Sikirevci za 2015. g.

Godišnje izvršenje proračuna Općine Sikirevci za 2015. g. – opći dio

Godišnje izvršenje proračuna Općine Sikirevci za 2015. g. – posebni dio

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za razdoblje 01.01.2015. – 31.12.2015. g.

Ostvarenje proračuna Općine Sikirevci za 2015. g. – opći dio

 

 

 

 

Skip to content