Registar službenih dokumenata

DatumDokumentDonešeno
14.6.2019Odluka o uključivanju u program SOR
Plan prijema osoba za SOR
Načelnik
11.6.2019Rješenje o prijemu u službu - komunalni redar Marija StažićNačelnik
27.5.2019.Odluka o isplati novčane pomoći studentimaNačelnik
24.5.201920-19.Odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednost 2+Načelnik
21.5.201928-19.Odluka o odabiru Energetska obnova zgrada Ambulante Jaruge (1)

NOVO 28-19.ZAPISNIK O OTVARANJU PREGLEDU I OCJENI PONUDA
Načelnik
20.5.201937-19.Odluka o odabiru Pješačke staze 2019. (1)

37-19 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda PJEŠAČKE STAZE.
Načelnik
15.5.2019GODIŠNJI PLAN DAVANJA KONCESIJA ZA 2019.16. sjednica
15.5.2019ODLUKA O DONOŠENJU PROCEJNE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA
Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Sikirevci
16. sjednica
15.5.2019Zaključak Rakitić Pavo Sikirevci16. sjednica
15.5.2019Program-potpore-razvoja-poduzetništva-za-2019.g.16. sjednica
15.5.2019Plan razvoja sustava civilne zaštite OPĆINE16. sjednica
15.5.2019Odluke o prihvaćanju pisma namjere i korištenju usluge azila tvrtke PRAXIS - VET d.o.o. u Sibinju16. sjednica
15.5.2019ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga o ponovnoj javnoj raspravi o 2. izmjenama i dopunama PPUONačelnik
15.5.2019ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA PRIHOD OD POLJ.ZEMLJ. ZA 2018.16. sjednica
15.5.2019ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O OSTAVRENOJ NAKNADI OD LEGALIZACJA 2018.16. sjednica
15.5.2019ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA NAKNADA ZA PROMJENU NAMJENE POLJ.ZEMLJ.16. sjednica
15.5.2019ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA AGROTEHNIČKE MJERE 2018. (1)16. sjednica
15.5.2019Odluka-o-pokretanju-postupka-nabave-kamera-za-video-nadzor16. sjednica
14.5.201928-19Odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednost 2+Načelnik
9.5.2019III. Izmjene i dopune Pravilnika JUONačelnik
7.5.20191. Odluka o isplati novčane pomoći za studente 2019Načelnik
30.4.2019Plan prijema u službu 2019.Načelnik
2.4.2019Odluka o povjeravanju upravljanjem sportskim objektimaNačelnik
29.3.2019Zaključak o utvrđivanju prijedloga 2. izmjena i dopuna prostornog plana Općine SikirevciNačelnik
20.3.2019Odluka o odabiru kandidatkinja - za žene - za zajednicu 2019Načelnik
18.3.2019Odluka o raspisivanju javnog natječaja Za žene - za zajednicuNačelnik
12.3.2019Godišnje izvješće agrotehničke mjereNačelnik
12.3.2019Godišnje izvješće prihod od prenamjene polj.zemljištaNačelnik
12.3.2019Godišnje izvješće prihod zakup zemlje u vl.RHNačelnik
7.3.2019Odluka o početku postupka jednostavne nabaveNačelnik
5.3.2019Odluka o imenovanju povjerenika CZNačelnik
1.3.2019ODLUKA O POGREBNIČKOJ DJELATNOSTI15. sjednica
1.3.2019Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina15. sjednica
1.3.2019Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 201815. sjednica
1.3.2019Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Sikirevci15. sjednica
1.3.2019IZMJENA ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU15. sjednica
1.3.2019Analiza stanja sustava civilne zaštite 201815. sjednica
1.3.20192018. IZVJEŠĆE načelnika o provedbi plana gospodarenja otpadomNačelnik
1.3.2019ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA GOSP. OTPADOM 2018.15. sjednica
1.3.201914. sjednica općinskog vijeća - zapisnik14. sjednica
1.3.2019ZAPISNIK 15.sjednica15. sjednica
25.2.2019Odluka o sufinanciranju vatrogasne opreme za središnju postrojbu DVD SikirevciNačelnik
14.2.2019Odluka o dodjeli financijskih sredstavaNačelnik
4.2.2019Odluka o komunalnom doprinosu 201914. sjednica
4.2.2019Odluka o komunalnoj naknadi 201914. sjednica
31.1.2019II. Izmjena i dopuna Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenikaNačelnik
30.1.2019Zapisnik 2. sjednice Mjesnog odbora JarugeMjesni odbor Jaruge
18.1.2019Izvješće o godišnjem popisu imovine 2018.Inventurno povjerenstvo
10.1.2019Plan prijma JUO SikirevciNačelnik
8.1.2019Odluka o raspisivanju javnog natječaja
za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro
koje provode udruge na području Općine Sikirevci za 2019. godinu
Načelnik
2.1.2019Odluka o prihvaćanju prijedloga Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za 2019

Program mjera i provedbeni plan obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Općine Sikirevci 2019
Načelnik
20.12.2018Odluka o popisu imovine, obveza i potraživanja Općine SikirevciNačelnik
20.12.2018Odluka o korištenju mobitela
Načelnik
19.12.2018Odluka o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djetetaNačelnikl
4.12.2018Odluka o vrijednosti boda Komunalne naknade Općine Sikirevci 201913. sjednica
4.12.2018Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Sikirevci za projekt “Izgradnja, uređenje i opremanje parka i šetnice u naselju Sikirevci”13. sjednica
4.12.2018Odluka o prihvaćanju kupovine nekretnine upisane u zkul. 1523 ,k.o. Sikirevci, kao kčbr. 1059 stambena zgrada13. sjednica
4.12.2018Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom13. sjednica
4.12.2018Odluka-financiranje-političkih-stranaka-2019.13. sjednica
4.12.2018Odluka O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2019.13. sjednica
4.12.2018Odluku o kupovini nekretnine zk 1523, k.o. Sikirevci
kao kčbr. 1059 (E-1)
13. sjednica
4.12.201813. Zapisnik sjednica općinskog vijeća13. sjednica
13.11.2018Zapisnik 12. sjednica12. sjednica
13.11.2018Izvješće mandatne komisije i Odluka o nastavku obavljanja dužnosti, Cecilija Jakić12. sjednica
13.11.2018Zapisnik o zaprimanju prijedloga proračuna za 2019. predsjedniku vijeća12. sjednica
13.11.2018Zaključa o usvjanju izvješća obavljne revizije za 2017. godinu12. sjednica
13.11.2018Zaključa o o interesu kupnje nekretnine k.č.br. 1059 k.o. Sikirevci12. sjednica
16.10.2018Odluka o početku jednostavne nabave JN 27/18 - Izgradnja pješačke staze Ulica Vladimira Nazora SikirevciNačelnik
30.9.2018Odluka o odabiru izvođača usluga za izradu PPUO Sikirevci uz opravdani razlog (žurnosti)Načelnik
25.9.2018Registar imenovanih članova nadzornih odbora
21.9.2018zapisnik sa 11. (telefonske) sjednice11. sjednica
21.9.2018ODLUKA O IZRADI II.IZMJENA I DOPUNA PPUO SIKIREVCI11. sjednica
17.9.2018Odluka o uspostavi registra imenovanih članova nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava Općine SikirevciNačelnik
17.9.2018Odluka o neprovođenju strateške procjene utjecaja na okoliš II izmjene PPUO SikirevciNačelnik
17.9.2018Izvješće o kreditima i zajmovima na dan 30.6.2018Načelnik
12.9.2018Izvješće Mandatne komisije - Prestanak mandata Marije Štengl10. sjednica
12.9.2018Zaključak o radu trgovina nedjeljom10. sjednica
12.9.2018Zaključak o nabavi traktora, prikolice i malčera za komunalne poslove10. sjednica
12.9.2018Zaključak o nabavi kontejnera za stanovanje za socijalno ugrožene osobe10. sjednica
12.9.2018Izvršenje proračuna Općine Sikirevci 30.6.2018.10. sjednica
12.9.2018Obrazloženje izvršenja proračuna Općine Sikirevci 30.6.2018.10. sjednica
12.9.2018Zapisnik 10. sjednica10. sjednica
24.8.2018Zapisnik 1. sjednice Mjesnog odbora JarugeMjesni odbor Jaruge
22.8.2018Odluka o novčanoj pomoći za nabavu udžbenika 2018/2019. godinaNačelnik
24.7.2018Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama9. sjednica
24.7.2018Zapisnik 8. sjednice Općinskog vijeća9. sjednica
24.7.2018Zapisnik 7. sjednice Općinskog vijeća9. sjednica
24.7.2018Odluka o komunalnom redu Općine Sikirevci9. sjednica
24.7.2018Odluka o povećanju zakupnine - ambulanta9. sjednica
24.7.2018Izvješće Mandatne komisije - Mario Štrljić9. sjednica
24.7.2018Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća načelnika9. sjednica
24.7.2018Zapisnik sa 9. sjednice 21.06.20189. sjednica
18.7.2018Polugodišnje izvješće o radu načelnika 30.6.2018.Načelnik
5.7.2018Odluka o isplati novčane pomoći studentima za 2018. godinuNačelnik
27.6.2018Rješenje o imenovanju komisije za procjenu rizika od velikih nesrećaNačelnik
26.6.2018Odluka o osnivanju radne skupine za procjenu rizika od velikih nesrećaNačelnik
26.6.2018Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika - izmjena i dopunaNačelnik
20.6.2018Odluka o izradi procjene rizika od velikih nesrećaNačelnik
1.6.2018Zaključak_komunalno redarstvoNačelnik
22.5.2018Zapisnik 6. sjednica7. sjednica
22.5.2018odluka i ugovor o kupovini športskih objekata i dio nog. igrališta7. sjednica
22.5.2018Odluka o raspisivanju izbora za mjesne odbore7. sjednica
22.5.2018Izvješće o mirovanju mandata7. sjednica
22.5.2018Odluka o broju biračkih mjesta za Mjesne odbore7. sjednica
22.5.2018Odluka o imenovanju izbornog povjerenstva za Mjesne odbore7. sjednica
22.5.2018Odluka o usvajanju plana gospodarenja otpadom7. sjednica
22.5.2018Zaključak o mirovanju mandata - Cecilija Jakić7. sjednica
22.5.2018Odluka o kupnji nekretnine K.O. Sikirevci kčbr 749/57. sjednica
22.5.2018Odluka o isplati jednokratne pomoći studentima7. sjednica
22.5.2018Odluka o visini naknade izbornih tijela7. sjednica
22.5.2018Izvješća i zaključci o mirovanju mandata vijećnikaMandatna komisija
22.5.2018Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalne naknade - Petar Šapina7. sjednica
16.5.2018Odluka_strateška procjena PGO na utjecaj za okolišNačelnik
3.5.2018Rješenje o prijemu u službu - Marija StažićOpćinsko vijeće
9.4.2018Odluka o provođenju postupka II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja OpćineNačelnik
3.4.2018Odluka o uključivanju u Program stručnog osposobljavanjaNačelnik
3.4.2018Plan prijema osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, 2018. godinaNačelnik
28.3.2018Odluka o prihvaćanju izvješća Programa održavanja komunalne infrastrukture6. sjednica
28.3.2018Odluka o prihvaćanju izvještaja o utrošku sredstava od nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru6. sjednica
28.3.2018Odluka o prihvaćanju izvještaja o utrošku sredstava od zakupa6. sjednica
28.3.2018Odluka o prihvaćanju izvješća plan gospodarenja otpadom6. sjednica
28.3.2018Odluka o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva6. sjednica
28.3.2018Zaključak tvrtki Žito-agrar j.d.o.o.6. sjednica
28.3.2018Zapisnik 5. sjednica6. sjednica
28.3.2018Odluka o prihvaćanju izvješća o primjeni agrotehničkih mjera6. sjednica
28.3.2018Odluka o prihvacanju izvješća socijalnog programa6. sjednica
28.3.2018Odluka o prihvaćanju izvješća programa građenja6. sjednica
28.3.2018Odluka o prihvaćanju izvješća programa javnih potreba u društvenim djelatnostima6. sjednica
13.3.2018Odluka o izmjeni i dopuni pravilnika o unutarnjem reduNačelnik
1.3.2018Odluka o visini naknade plaće u slučaju privremene nesposobnosti za radNačelnik
23.2.2018Odluka o dodjeli financijskih sredstavaNačelnik
16.2.2018Odluka o odabiru kandidatkinja za žene za zajednicuNačelnik
2.2.2018Odluka o prihvaćanju izvješća inventornog povjerenstvaNačelnik
29.1.2018Odluka o usvajanju programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti5. sjednica
19.1.2018Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja komunalnog otpada5. sjednica
19.1.2018Odluka o imenovanju povjerenstva za ravnopravnost spolova5. sjednica
19.1.2018Statut Općine Sikirevci 20185. sjednica
19.1.2018Poslovnik Općinskog vijeća 20185. sjednica
19.1.2018Zaključak o jednokratnoj pomoći obitelji Pranjić5. sjednica
15.1.2018Odluka o izradi plana gospodarenja otpadomNačelnik
12.1.2018Plan prijema u službu 2018Načelnik
12.1.2018Zapisnik 6. sjednica MO JarugeMjesni odbor Jaruge
4.1.2018Odluka o raspisivanju natječaja za financiranje javnih potrebaNačelnik
2.1.2018Odluka o popisu imovine i obveza za 2017. godinuNačelnik
15.12.2017Izmjena i dopuna odluke o lokalnim porezima 2017.5. sjednica
15.12.2017Zapisnik 4. sjednica Općinskog vijeća5. sjednica
15.12.2017Zaključak o jednokratnoj pomoći obiteljima - Karačić5. sjednica
15.12.2017Odluka o imenovanju EU projekt Slavonski Brod 3Načelnik
15.12.2017Izvješće načelnika 6-12 mjesec 2017.Načelnik
15.12.2017Analiza sustava civilne zaštite 20175. sjednica
15.12.2017Odluka o prihvaćanju izvješća načelnika 20175. sjednica
27.10.2017Odluka o raspisivanju 2. natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta k.o. Sikirevci, kčbr. 2214 (Jarčište)Načelnik
25.10.2017Zapisnik 5. sjednice vijeća Mjesnog odbora JarugeMjesni odbor Jaruge
19.10.2017Odluka o raspisivanju natječaja poljoprivredno zemljište 19.10.2017Načelnik
18.10.2017Zaključak - socijalne naknade naknada za ogrijev3. sjednica
18.10.2017Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave3. sjednica
18.10.2017Pravilnik o financiranju javnih potreba3. sjednica
18.10.2017Odluka o raspisivanju natječaja za zakup Općinskog polj. zemljišta3. sjednica
18.10.2017Odluka o provedenom postupku i ponovnom naječajuza prodaju drvne mase - topola3. sjednica
18.10.2017Odluka o suglasnosti u predmetu Eugenije Deminenko3. sjednica
18.10.2017Odluka o oslobađanju dijela zakupa Općinskog zemljišta3. sjednica
18.10.2017Zapisnik 3. sjednice Općinskog Vijeća5. sjednica
18.10.2017Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za gospodarenje nekretninama3. sjednica
31.08.2017Zapisnik 2. sjednice Općinskog Vijeća Općine Sikirevci3. sjednica
31.5.2016Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti Općine Sikirevci21. sjednica
8.12.20167-Zaključak o prihvaćanju programa deratizacije 2017.24. sjednica
23.9.2016Odluka oi pokretanju postupka zaduženja za kupovinu imovine Poljoprivredne zadruge Sikirevci23. sjednica
23.9.2016Odluka o prihvaćanju utvrđivanja međa međne linije k.č.br. 740 u odnosu na k.č.br. 741 u K.O. Sikirevci23. sjednica
23.9.2016Odluka o prijenosu vlasničkih udjela Posavska Hrvatska23. sjednica
23.9.2016Odluka o imenovanju pravnih osoba važnih za civilnu zaštitu23. sjednica
16.6.2016Poslovnik o radu stožera za civilnu zaštituNačelnik
15.6.2016Odluka o osnivanju stožera civilne zaštiteNačelnik
31.5.2016Odluka o stavljanju van snage Stozer za civilnu zaštitu21. sjednica
31.5.2016Odluka o imenovanju mrtvozornikaNačelnik
31.5.2016Zaključak o prihvaćanju Programa deratizacije 2016.21. sjednica
31.3.2016Odluka da nema potrebe za izradom utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog programa 2015-2019Načelnik
23.1.2015Odluka o imenovanju osobe za informiranjeNačelnik
23.1.2015Odluka o ustrojavanju službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine SikirevciNačelnik
19.2.2013Statut Općine Sikirevci34. sjednica

Ukupno dokumenata: 179, zadnje ažuriranje 2019-06-16 16:12:13.