Registar službenih dokumenata

DatumDokumentDonešeno
1.9.20211.Odluka-o-sufinanciranju-IGRAONICE 2021-2022.1Načelnik
26.8.2021ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI -IZG.VRTIĆA

Opis projekta (3)
2. sjednica
19.7.20212021. ODLUKA O IMENOVANJU ZAPOVJEDNIKA VZO SIKIREVCINačelnik
16.7.2021Izmjena i dopuna Odluke-o-visini-osnovice-plaće-službenika-i namještenika-u-2021-.g.Načelnik
29.6.2021ODLUKA O ISPLATI NOVČANE POMOĆI STUDENTI 2021.Načelnik
18.6.2021ODLUKA O STOŽERU Općina SikirevciNačelnik
15.6.2021POSLOVNIK O RADU STOŽERA 2021Načelnik
8.6.20211. konstituirajuća (1)1. sjednica
8.6.2021Rješenja izbor predsjednika i zamjenika OV 2021.1. sjednica
8.6.2021Rješenja I.konstituirajuća1. sjednica
7.6.20212. Odluka o dodjeli potpore MATO ŠAPINA OBRTNačelnik
12.4.20211 Odluka o dodjeli potpore KLOKY OBRTNačelnik
7.4.2021SUGLASNOST O ZAMJENIKU DVD SIKIREVCI. 2021docNačelnik
30.3.2021ODLUKA uvjeti kriteriji dodjele kapitalne financijske pomoći u 2021Načelnik
30.3.2021Plan vježbi civilne zaštite 2021Načelnik
30.3.2021Odluka načelnika poziva za objavu javni poziv 2021odtNačelnik
24.3.2021odluka-o-razvrstavanju-cesta-A.StepincaNačelnik
15.03.2021Odluka o komunalnim djelatnostima Općine Sikirevci.202129. sjednica
15.03.2021Odluka o usvajanju Strategije upravljanja imovinom
STRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNISTVU OPCINE SIKIREVCI ZA RAZDOBLJE 2021.-2027. (1)
29. sjednica
15.03.2021STATUT Općine Sikirevci 2021.29. sjednica
15.03.2021ODLUKA - GOSPODARENJEM OTPADOM 2020. (1)29. sjednica
15.03.2021Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 202029. sjednica
15.03.2021ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA NAKNADA ZA PROMJENU NAMJENE POLJ.ZEMLJ.29. sjednica
15.03.2021ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA AGROTEHNIČKIM MJERAMA 2020. (1)29. sjednica
15.03.2021Odluka o usvajanju izvješća o poslovanju Sikirevčanka d.o.o.29. sjednica
15.03.2021ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA PRIHOD OD POLJ.ZEMLJ. ZA 2020.29. sjednica
15.03.2021ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA PROGRAMA GRAĐENJA 2020. (1)29. sjednica
15.03.2021ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA PROGRAMA KOM.INF. 2020. (1)29. sjednica
15.03.2021ODLUKA O USVAJANJU godišnje izvješće ostvarenja proračuna-SIKIREVCI- 202029. sjednica
15.03.2021ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O OSTAVRENOJ NAKNADI OD LEGALIZACJA 2020.29. sjednica
15.03.2021ODLUKA O IZRADI III.ID PPUO SIKIREVCI29. sjednica
12.03.202151-21.Odluka o odabiru najpovoljnije ponudeNačelnik
26.2.2021Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine SikirevciNačelnik
26.02.2021ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA PO POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE, ev. broj: 61-2021Načelnik
23.02.2021IZVJEŠĆE načelnika o provedbi plana gospodarenja otpadom-2020 (1)Načelnik
19.02.2021Odluka načelnika o financiranju udruga 2021Načelnik
12.02.2021IZVJEŠĆE NAČELNIKA O AGROTEHNIČKIM MJERAMA ZA 2019.
Obrazac 1 - Izvješće o provedi agrotehničkih mjera
Načelnik
22.1.2021Analiza stanja sustava civilne zaštite za općinu Sikirevci 202028. sjednica
22.1.2021Zaključak o prijedlogu Izmjena i dopuna odvoza smeća28. sjednica
22.1.2021Odluka o utvrđivanju predmeta poslovanja za Sikirevčanka d.o.o.28. sjednica
22.01.2021Zapisnik sjednica 2828. sjednica
21.1.2021Odluka o odabiru najpovoljnije ponude
Ev-17-21 ZAPISNIK O OTVARANJU PONUDA
Načelnik
15.1.20212. Odluka o raspisivanju natječaja 2021GNačelnik
04.1.2021Odluka-o-sufinanciranju-IGRAONICE1 (1)Načelnik
27.10.2020PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE SIKIREVCI ZA 2021. GODINU25. sjednica
31.12.2020ODLUKA O POPISU IMOVINE 2020.Načelnik
8.11.2020- Odluka-o-izvršavanju-proračuna-općine-sikirevci-za-2021.-godinu27. sjednica
8.11.2020Plan razvoja sustava civilne zaštite OPĆINE27. sjednica
8.11.2020Odluka-o-usvajanju-Proračuna-Općine-Sikirevci-za-2021.-godinu27. sjednica
8.12.2020Zapisnik-27. sjednica27. sjednica
8.11.2020Odluka-o-financiranje-političkih-stranaka-2021-nova27. sjednica
17.11.2020IZMJENA I DOPUNA Programa-održavanja-komunalne-infrastrukture-za-2020.-g.26. sjednica
17.11.2020Prijedlog Odluke o donošenju I.Rebalansa 202026. sjednica
17.11.2020IZMJENA I DOPUNA Program kulturu 202026. sjednica
17.11.2020IZMJENA I DOPUNA Program šport 2020.26. sjednica
17.11.2020IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA-GRAĐENJA-KOMUNALNE-INFRASTRUKTURE-ZA-2020.-GODINU26. sjednica
17.11.2020-IZMJENA I DOPUNA Program-javnih-potreba-u-socijalnoj-skrbi-202026. sjednica
17.11.2020IZMJENA I DOPUNA Program javni potreba 2020.26. sjednica
17.11.2020IZMJENA I DOPUNA Program-utroška-sredstava-od-nezakonito-izgrađenih-zgrada 202026. sjednica
17.11.2020Odluka-o-usvajanju-Strategije-razvoja-Opcine-Sikirevci (1)26. sjednica
17.11.202025. Sjednica - Zapisnik25. sjednica
17.11.202026. Sjednica - Zapisnik26. sjednica
17.11.2020IZMJENA I DOPUNA Program-utoška-sredstava-od-zakupa-i-prodaje-poljoprivrednog-zemljišta-u-vlasništvu-RH2020.26. sjednica
2.11.2020ODLUKA O PRODAJI ZEMLJIŠTA JADRANKA JAKIĆ 2020.Načelnik
27.10.2020Zapisnik-24. sjednica25. sjednica
27.10.2020Izmjena i dopuna Odluke o kom.infrastrukturi25. sjednica
27.10.2020Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sikirevci za 2021. godinu25. sjednica
27.10.2020Odluka PRIJEDLOG LAG - PROJEKT25. sjednica
27.10.2020Zaključak Nadzor MPUGDI -PROGRAM GRAĐENJA25. sjednica
27.10.2020Odluka ulaganje u športske objekte25. sjednica
27.10.2020Zaključak Nadzor MPUGDI -PROGRAM LEGALIZACIJE25. sjednica
27.10.2020Zaključak o jed.fin.pomoći obitelji Anić Joze iz Jaruga25. sjednica
27.10.2020Zaključak suci porotnici Županijski sud25. sjednica
27.10.2020IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE SIKIREVCI ZA 2019. GODINU25. sjednica
19.10.2020
Odluka - OSPUO SikirevciNačelnik
19.10.2020Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine SikirevciNačelnik
1.10.2020Odluka o odobravanju financijske pomoći u novcu za ogrijev u 2020. g.Načelnik
31.08.2020Zapisnik-23. sjednica24. sjednica
31.082020Izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi 24. sjednica
31.08.2020Odluka Marija Perger24. sjednica
31.082020Odluka Knezović Josip24. sjednica
27.7.2020Odluka-o-sufinanciranju-nabave-RADNE BILJEŽNICE-1Načelnik
08.07.2020Odluka o dodjeli potpore KRISTIJAN TOMASININačelnik
6.7.2020ODLUKA O PRODAJI ZEMLJIŠTA-2020. PRANJIĆ LUKA.Načelnik
6.7.2020ODLUKA O PRODAJI ZEMLJIŠTA-AGATIĆ MARINKO 2020.Načelnik
26.06.2020Odluka o dodjeli potpore CAFFE BAR NO2Načelnik
24.6.2020ODLUKA O ISPLATI NOVČANE POMOĆI STUDENTI 2020.Načelnik
4.6.2020Odluka o raspisivanju javnog poziva za dodjelu jednokratne novčane potpore redovitim studentimaNačelnik
13.5.2020Zapisnik-22. sjednica23. sjednica
13.5.2020ODLUKA PLACEVI 202023. sjednica
13.5.2020Zaključak zamolba Bernard Lovrić23. sjednica
13.5.2020Odluka-o-raspisivanju-javnog-natjecaja-converted
POPIS ČESTICA ZA JAVNI NATJEČAJ
23. sjednica
13.5.2020Odluka o pomoći gospodarstvu i stanovnicima - COVID -19 (1)-converted23. sjednica
25.03.20202020. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabaveNačelnik
23.3.2020ODLUKA O STOŽERU SIKIREVCINačelnik
6.3.202038-20Zapisnik o otvranju pregledu i ocjeni ponuda
ODLUKA EV.BR.38-2020.1314
2.3.2020ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA NAKNADA ZA PROMJENU NAMJENE POLJ.ZEMLJ.22. sjednica
2.3.2020Bilješke-uz-godišnji-izvještaj-o-izvršenju-proračuna-za-2019.-godinu22. sjednica
2.3.2020ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O OSTVARENOJ NAKNADI OD LEGALIZACIJE 2019.22. sjednica
2.3.2020GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORACUNA_2019. (1)22. sjednica
2.3.2020ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA PRIHOD OD POLJ.ZEMLJ. ZA 2019.22. sjednica
2.3.2020GODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2019. 122. sjednica
2.3.2020Godišnje izvješće-SIKIREVCI- 2019
2.3.2020ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA AGROTEHNIČKE MJERE 2019. (1)22. sjednica
2.3.2020Općina Sikirevci Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 201922. sjednica
2.3.2020analiza 201922. sjednica
2.3.2020Odluke o povjeravanju obavljanja kom.djelatnosti22. sjednica
2.3.2020Odluke o kom.infrastrukturi22. sjednica
2.3.2020IZVJEŠĆE NAČELNIKA O AGROTEHNIČKIM MJERAMA ZA 2019.22. sjednica
2.3.2020ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA GOSPODARENJEM OTPADOM 2019. (1)22. sjednica
2.3.2020Moja lijepa Slavonija kraj Save španca za odluku Općinskog vijeća22. sjednica
2.3.2020ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA PROGRAMA KOM.INF. 2019. (1)22. sjednica
2.3.2020Godišnje izvješće Programa GRADNJE komunalne infrastrukture_ 201922. sjednica
2.3.2020ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA PROGRAMA GRAĐENJA 2019. (1)22. sjednica
2.3.2020Zapisnik-19. sjednica
2.3.2020ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆAPROGRAMA JAVNIH POTREBA 2019.
Godišnje izvješće o ostvarenju programa javnih potreba 2019.1310
22. sjednica
2.3.2020Zaključak fin. monografije22. sjednica
2.3.2020Zaključak suci porotnici22. sjednica
2.3.2020Zaključak-o-OSLOBAĐANJU-plaćanja-komunalne-naknade-Petar-Šapina22. sjednica
2.3.2020Odluka o Anekxdocx22. sjednica
2.3.2020Zapisnik-20. sjednica22. sjednica
2.3.2020Odluka odavanju u zakup i utvrđivanju početne zakupnine za neizgrađeno građevinsko zemljište pretežno poslovne namjene K-1 (1)22. sjednica
2.3.2020Godišnje izvješće Program ODRŽAVANJA komunalne infrastrukture_ 201922. sjednica
2.3.2020GODIŠNJI PLAN DAVANJA KONCESIJA ZA 2020.22. sjednica
3.1.2020pravilnik-o-korištenju-službenog-vozila-mobilnih-telefona-i-službena-putovanjaNačelnik
1.3.2020Odluka obračuna kvadratur stambenog djela putem aplikacije GeoportalNačelnik
19.02.2020Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama - 2020.Načelnik
13.2.2020Izvješće o utrošku sredstava LEGALIZACIJA 2019.Načelnik
13.2.2020Izvješće o utrošku sredstava prenamjena 2019.Načelnik
13.2.2020Godišnje izvješće Gospodarenje otpadom 2019Načelnik
13.2.2020IZVJEŠĆE o utrošenim sredstvima od zakupa zemlje 2019Načelnik
10.02.2020PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA OPĆINUNačelnik
2.1.2020Odluka o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djetetaNačelnik
23.12.2019.ODLUKA O POPISU IMOVINE 2019Načelnik
11.12.2019Odluka otpad izmjena i dopuna odluke21. sjednica
05.12.2019Odluka o dodjeli potpore MAJHEN GRADNJANačelnik
04.12.2019Plan razvoja sustava civilne zaštite OPĆINE20. sjednica
04.12.2019Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2020. Općina Sikirevci20. sjednica
2.12.2019PLAN RADA ZIMSKE SLUŽBE 2019.-2020.Načelnik
25.11.2019Odluka o visini osnovice plaće službenika i namještenika u 2019 .g.Načelnik
20.11.2019Odluka o osnivanju SIKIREVČANKA19. sjednica
20.11.2019Odluka-o-usvajanju-programa-mjera-zaštite-pučanstva-od-zaraznih-bolesti19. sjednica
20.11.2019odluka o usvajanju PRORAČUNSKE PRIČUVE 2019.19. sjednica
20.11.20192019 . Odluka o vođenju evidencije komunalne infrastrukture19. sjednica
20.11.2019Odluka o povećanju koeficijentu načelnika19. sjednica
20.11.2019Zapisnik-18. sjednica18. sjednica
20.11.2019Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova19. sjednica
18.11.20191 Odluka o dodjeli potpore MIJO NIKOLIĆNačelnik
14.11.2019Zapisnik sa 3. Sjednice vijeća mjesnog odbora JarugeMjesni odbor Jaruge
4.9.2019Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća18. sjednica
4.9.2019Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna PPUO Sikirevci18. sjednica
28.8.2019Odluka o sufinanciranju programa igraonice 2019/2020Načelnik
31.7.2019Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća17. sjednica
31.7.20192.Odluka o produženju Strateškog razvojnog programa 117. sjednica
31.7.2019Odluka o komunalnom redu17. sjednica
31.7.20191.POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORACUN_2019._-PRIJEDLOG

Obrazloženje Polugodišnje izvršenje proračuna 2019.Obrazloženje
17. sjednica
31.7.2019Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom17. sjednica
31.7.2019PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE SIKIREVCI ZA 2020. GODINU (6)Načelnik
31.7.2019Odluka o osnivanju, sastavu i strukturi postrojbi Civilne Zaštite17. sjednica
29.07.2019.Odluka o odabiru izgradnja ceste Sikirevačkih branitelja FAZA II(1)Načelnik
2.7.2019Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka Općine SikirevciNačelnik
14.6.2019Odluka o uključivanju u program SOR
Plan prijema osoba za SOR
Načelnik
11.6.2019Rješenje o prijemu u službu - komunalni redar Marija StažićNačelnik
27.5.2019.Odluka o isplati novčane pomoći studentimaNačelnik
24.5.201920-19.Odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednost 2+Načelnik
21.5.201928-19.Odluka o odabiru Energetska obnova zgrada Ambulante Jaruge (1)

NOVO 28-19.ZAPISNIK O OTVARANJU PREGLEDU I OCJENI PONUDA
Načelnik
20.5.201937-19.Odluka o odabiru Pješačke staze 2019. (1)

37-19 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda PJEŠAČKE STAZE.
Načelnik
15.5.2019ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA AGROTEHNIČKE MJERE 2018. (1)16. sjednica
15.5.2019ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA NAKNADA ZA PROMJENU NAMJENE POLJ.ZEMLJ.16. sjednica
15.5.2019ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O OSTAVRENOJ NAKNADI OD LEGALIZACJA 2018.16. sjednica
15.5.2019Odluka-o-pokretanju-postupka-nabave-kamera-za-video-nadzor16. sjednica
15.5.2019ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA PRIHOD OD POLJ.ZEMLJ. ZA 2018.16. sjednica
15.5.2019Plan razvoja sustava civilne zaštite OPĆINE16. sjednica
15.5.2019ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga o ponovnoj javnoj raspravi o 2. izmjenama i dopunama PPUONačelnik
15.5.2019GODIŠNJI PLAN DAVANJA KONCESIJA ZA 2019.16. sjednica
15.5.2019ODLUKA O DONOŠENJU PROCEJNE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA
Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Sikirevci
16. sjednica
15.5.2019Odluke o prihvaćanju pisma namjere i korištenju usluge azila tvrtke PRAXIS - VET d.o.o. u Sibinju16. sjednica
15.5.2019Program-potpore-razvoja-poduzetništva-za-2019.g.16. sjednica
15.5.2019Zaključak Rakitić Pavo Sikirevci16. sjednica
14.5.201928-19Odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednost 2+Načelnik
9.5.2019III. Izmjene i dopune Pravilnika JUONačelnik
7.5.20191. Odluka o isplati novčane pomoći za studente 2019Načelnik
30.4.2019Plan prijema u službu 2019.Načelnik
2.4.2019Odluka o povjeravanju upravljanjem sportskim objektimaNačelnik
29.3.2019Zaključak o utvrđivanju prijedloga 2. izmjena i dopuna prostornog plana Općine SikirevciNačelnik
20.3.2019Odluka o odabiru kandidatkinja - za žene - za zajednicu 2019Načelnik
18.3.2019Odluka o raspisivanju javnog natječaja Za žene - za zajednicuNačelnik
12.3.2019Godišnje izvješće prihod zakup zemlje u vl.RHNačelnik
12.3.2019Godišnje izvješće prihod od prenamjene polj.zemljištaNačelnik
12.3.2019Godišnje izvješće agrotehničke mjereNačelnik
7.3.2019Odluka o početku postupka jednostavne nabaveNačelnik
5.3.2019Odluka o imenovanju povjerenika CZNačelnik
1.3.2019ZAPISNIK 15.sjednica15. sjednica
1.3.2019ODLUKA O POGREBNIČKOJ DJELATNOSTI15. sjednica
1.3.2019Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina15. sjednica
1.3.2019Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Sikirevci15. sjednica
1.3.2019IZMJENA ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU15. sjednica
1.3.2019Analiza stanja sustava civilne zaštite 201815. sjednica
1.3.2019Godišnje izvješće-SIKIREVCI- 2018
1.3.2019ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA GOSP. OTPADOM 2018.15. sjednica
1.3.201914. sjednica općinskog vijeća - zapisnik14. sjednica
1.3.2019Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 201815. sjednica
1.3.20192018. IZVJEŠĆE načelnika o provedbi plana gospodarenja otpadomNačelnik
25.2.2019Odluka o sufinanciranju vatrogasne opreme za središnju postrojbu DVD SikirevciNačelnik
14.2.2019Odluka o dodjeli financijskih sredstavaNačelnik
4.2.2019Odluka o komunalnom doprinosu 201914. sjednica
4.2.2019Odluka o komunalnoj naknadi 201914. sjednica
31.1.2019II. Izmjena i dopuna Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenikaNačelnik
30.1.2019Zapisnik 2. sjednice Mjesnog odbora JarugeMjesni odbor Jaruge
18.1.2019Izvješće o godišnjem popisu imovine 2018.Inventurno povjerenstvo
10.1.2019Plan prijma JUO SikirevciNačelnik
8.1.2019Odluka o raspisivanju javnog natječaja
za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro
koje provode udruge na području Općine Sikirevci za 2019. godinu
Načelnik
2.1.2019Odluka o prihvaćanju prijedloga Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za 2019

Program mjera i provedbeni plan obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Općine Sikirevci 2019
Načelnik
20.12.2018Odluka o popisu imovine, obveza i potraživanja Općine SikirevciNačelnik
20.12.2018Odluka o korištenju mobitela
Načelnik
19.12.2018Odluka o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djetetaNačelnikl
4.12.2018Odluka o vrijednosti boda Komunalne naknade Općine Sikirevci 201913. sjednica
4.12.2018Odluka O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2019.13. sjednica
4.12.2018Odluka-financiranje-političkih-stranaka-2019.13. sjednica
4.12.2018PLAN-UPRAVLJANJA-IMOVINOM-U-VLASNIŠTVU-OPĆINE-SIKIREVCI-ZA-2019.-GODINUNačelnik
4.12.2018Odluku o kupovini nekretnine zk 1523, k.o. Sikirevci
kao kčbr. 1059 (E-1)
13. sjednica
4.12.2018Odluka o prihvaćanju kupovine nekretnine upisane u zkul. 1523 ,k.o. Sikirevci, kao kčbr. 1059 stambena zgrada13. sjednica
4.12.2018Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Sikirevci za projekt “Izgradnja, uređenje i opremanje parka i šetnice u naselju Sikirevci”13. sjednica
4.12.201813. Zapisnik sjednica općinskog vijeća13. sjednica
4.12.2018Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom13. sjednica
13.11.2018Zaključa o o interesu kupnje nekretnine k.č.br. 1059 k.o. Sikirevci12. sjednica
13.11.2018Zaključa o usvjanju izvješća obavljne revizije za 2017. godinu12. sjednica
13.11.2018Zapisnik o zaprimanju prijedloga proračuna za 2019. predsjedniku vijeća12. sjednica
13.11.2018Izvješće mandatne komisije i Odluka o nastavku obavljanja dužnosti, Cecilija Jakić12. sjednica
13.11.2018Zapisnik 12. sjednica12. sjednica
16.10.2018Odluka o početku jednostavne nabave JN 27/18 - Izgradnja pješačke staze Ulica Vladimira Nazora SikirevciNačelnik
30.9.2018Odluka o odabiru izvođača usluga za izradu PPUO Sikirevci uz opravdani razlog (žurnosti)Načelnik
25.9.2018Registar imenovanih članova nadzornih odbora
21.9.2018zapisnik sa 11. (telefonske) sjednice11. sjednica
21.9.2018ODLUKA O IZRADI II.IZMJENA I DOPUNA PPUO SIKIREVCI11. sjednica
17.9.2018Odluka o uspostavi registra imenovanih članova nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava Općine SikirevciNačelnik
17.9.2018Odluka o neprovođenju strateške procjene utjecaja na okoliš II izmjene PPUO SikirevciNačelnik
17.9.2018Izvješće o kreditima i zajmovima na dan 30.6.2018Načelnik
12.9.2018Zaključak o nabavi traktora, prikolice i malčera za komunalne poslove10. sjednica
12.9.2018Obrazloženje izvršenja proračuna Općine Sikirevci 30.6.2018.10. sjednica
12.9.2018Zaključak o nabavi kontejnera za stanovanje za socijalno ugrožene osobe10. sjednica
12.9.2018Zaključak o radu trgovina nedjeljom10. sjednica
12.9.2018Izvršenje proračuna Općine Sikirevci 30.6.2018.10. sjednica
12.9.2018Izvješće Mandatne komisije - Prestanak mandata Marije Štengl10. sjednica
12.9.2018Zapisnik 10. sjednica10. sjednica
24.8.2018Zapisnik 1. sjednice Mjesnog odbora JarugeMjesni odbor Jaruge
22.8.2018Odluka o novčanoj pomoći za nabavu udžbenika 2018/2019. godinaNačelnik
24.7.2018Zapisnik 8. sjednice Općinskog vijeća9. sjednica
24.7.2018Zapisnik 7. sjednice Općinskog vijeća9. sjednica
24.7.2018Odluka o komunalnom redu Općine Sikirevci9. sjednica
24.7.2018Odluka o povećanju zakupnine - ambulanta9. sjednica
24.7.2018Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama9. sjednica
24.7.2018Izvješće Mandatne komisije - Mario Štrljić9. sjednica
24.7.2018Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća načelnika9. sjednica
24.7.2018Zapisnik sa 9. sjednice 21.06.20189. sjednica
18.7.2018Polugodišnje izvješće o radu načelnika 30.6.2018.Načelnik
5.7.2018Odluka o isplati novčane pomoći studentima za 2018. godinuNačelnik
27.6.2018Rješenje o imenovanju komisije za procjenu rizika od velikih nesrećaNačelnik
26.6.2018Odluka o osnivanju radne skupine za procjenu rizika od velikih nesrećaNačelnik
26.6.2018Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika - izmjena i dopunaNačelnik
20.6.2018Odluka o izradi procjene rizika od velikih nesrećaNačelnik
1.6.2018Zaključak_komunalno redarstvoNačelnik
22.5.2018Zapisnik 6. sjednica7. sjednica
22.5.2018Odluka o usvajanju plana gospodarenja otpadom7. sjednica
22.5.2018odluka i ugovor o kupovini športskih objekata i dio nog. igrališta7. sjednica
22.5.2018Odluka o kupnji nekretnine K.O. Sikirevci kčbr 749/57. sjednica
22.5.2018Odluka o visini naknade izbornih tijela7. sjednica
22.5.2018Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalne naknade - Petar Šapina7. sjednica
22.5.2018Zaključak o mirovanju mandata - Cecilija Jakić7. sjednica
22.5.2018Odluka o isplati jednokratne pomoći studentima7. sjednica
22.5.2018Odluka o imenovanju izbornog povjerenstva za Mjesne odbore7. sjednica
22.5.2018Odluka o broju biračkih mjesta za Mjesne odbore7. sjednica
22.5.2018Izvješća i zaključci o mirovanju mandata vijećnikaMandatna komisija
22.5.2018Odluka o raspisivanju izbora za mjesne odbore7. sjednica
22.5.2018Izvješće o mirovanju mandata7. sjednica
16.5.2018Odluka_strateška procjena PGO na utjecaj za okolišNačelnik
3.5.2018Rješenje o prijemu u službu - Marija StažićOpćinsko vijeće
9.4.2018Odluka o provođenju postupka II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja OpćineNačelnik
3.4.2018Odluka o uključivanju u Program stručnog osposobljavanjaNačelnik
3.4.2018Plan prijema osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, 2018. godinaNačelnik
28.3.2018Odluka o prihvaćanju izvješća Programa održavanja komunalne infrastrukture6. sjednica
28.3.2018Zaključak tvrtki Žito-agrar j.d.o.o.6. sjednica
28.3.2018Odluka o prihvaćanju izvještaja o utrošku sredstava od zakupa6. sjednica
28.3.2018Zapisnik 5. sjednica6. sjednica
28.3.2018Odluka o prihvaćanju izvješća o primjeni agrotehničkih mjera6. sjednica
28.3.2018Odluka o prihvaćanju izvješća plan gospodarenja otpadom6. sjednica
28.3.2018Odluka o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva6. sjednica
28.3.2018Odluka o prihvaćanju izvješća programa javnih potreba u društvenim djelatnostima6. sjednica
28.3.2018Odluka o prihvaćanju izvješća programa građenja6. sjednica
28.3.2018Odluka o prihvaćanju izvještaja o utrošku sredstava od nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru6. sjednica
28.3.2018Odluka o prihvacanju izvješća socijalnog programa6. sjednica
13.3.2018Odluka o izmjeni i dopuni pravilnika o unutarnjem reduNačelnik
1.3.2018Odluka o visini naknade plaće u slučaju privremene nesposobnosti za radNačelnik
23.2.2018Odluka o dodjeli financijskih sredstavaNačelnik
16.2.2018Odluka o odabiru kandidatkinja za žene za zajednicuNačelnik
2.2.2018Odluka o prihvaćanju izvješća inventornog povjerenstvaNačelnik
29.1.2018Odluka o usvajanju programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti5. sjednica
19.1.2018Zaključak o jednokratnoj pomoći obitelji Pranjić5. sjednica
19.1.2018Poslovnik Općinskog vijeća 20185. sjednica
19.1.2018Statut Općine Sikirevci 20185. sjednica
19.1.2018Odluka o imenovanju povjerenstva za ravnopravnost spolova5. sjednica
19.1.2018Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja komunalnog otpada5. sjednica
15.1.2018Odluka o izradi plana gospodarenja otpadomNačelnik
12.1.2018Plan prijema u službu 2018Načelnik
12.1.2018Zapisnik 6. sjednica MO JarugeMjesni odbor Jaruge
4.1.2018Odluka o raspisivanju natječaja za financiranje javnih potrebaNačelnik
2.1.2018Odluka o popisu imovine i obveza za 2017. godinuNačelnik
15.12.2017Izvješće načelnika 6-12 mjesec 2017.Načelnik
15.12.2017Izmjena i dopuna odluke o lokalnim porezima 2017.5. sjednica
15.12.2017Odluka o imenovanju EU projekt Slavonski Brod 3Načelnik
15.12.2017Zaključak o jednokratnoj pomoći obiteljima - Karačić5. sjednica
15.12.2017Zapisnik 4. sjednica Općinskog vijeća5. sjednica
15.12.2017Analiza sustava civilne zaštite 20175. sjednica
15.12.2017Odluka o prihvaćanju izvješća načelnika 20175. sjednica
27.10.2017Odluka o raspisivanju 2. natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta k.o. Sikirevci, kčbr. 2214 (Jarčište)Načelnik
25.10.2017Zapisnik 5. sjednice vijeća Mjesnog odbora JarugeMjesni odbor Jaruge
19.10.2017Odluka o raspisivanju natječaja poljoprivredno zemljište 19.10.2017Načelnik
18.10.2017Odluka o provedenom postupku i ponovnom naječajuza prodaju drvne mase - topola3. sjednica
18.10.2017Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za gospodarenje nekretninama3. sjednica
18.10.2017Odluka o oslobađanju dijela zakupa Općinskog zemljišta3. sjednica
18.10.2017Odluka o suglasnosti u predmetu Eugenije Deminenko3. sjednica
18.10.2017Zaključak - socijalne naknade naknada za ogrijev3. sjednica
18.10.2017Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave3. sjednica
18.10.2017Pravilnik o financiranju javnih potreba3. sjednica
18.10.2017Odluka o raspisivanju natječaja za zakup Općinskog polj. zemljišta3. sjednica
18.10.2017Zapisnik 3. sjednice Općinskog Vijeća5. sjednica
31.08.2017Zapisnik 2. sjednice Općinskog Vijeća Općine Sikirevci3. sjednica
31.5.2016Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti Općine Sikirevci21. sjednica
8.12.20167-Zaključak o prihvaćanju programa deratizacije 2017.24. sjednica
23.9.2016Odluka o imenovanju pravnih osoba važnih za civilnu zaštitu23. sjednica
23.9.2016Odluka o prijenosu vlasničkih udjela Posavska Hrvatska23. sjednica
23.9.2016Odluka oi pokretanju postupka zaduženja za kupovinu imovine Poljoprivredne zadruge Sikirevci23. sjednica
23.9.2016Odluka o prihvaćanju utvrđivanja međa međne linije k.č.br. 740 u odnosu na k.č.br. 741 u K.O. Sikirevci23. sjednica
16.6.2016Poslovnik o radu stožera za civilnu zaštituNačelnik
15.6.2016Odluka o osnivanju stožera civilne zaštiteNačelnik
31.5.2016Zaključak o prihvaćanju Programa deratizacije 2016.21. sjednica
31.5.2016Odluka o imenovanju mrtvozornikaNačelnik
31.5.2016Odluka o stavljanju van snage Stozer za civilnu zaštitu21. sjednica
31.3.2016Odluka da nema potrebe za izradom utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog programa 2015-2019Načelnik
23.1.2015Odluka o ustrojavanju službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine SikirevciNačelnik
23.1.2015Odluka o imenovanju osobe za informiranjeNačelnik
19.2.2013Statut Općine Sikirevci34. sjednica

Ukupno dokumenata: 344, zadnje ažuriranje 2021-09-20 16:54:44.

Skip to content