Registar službenih dokumenata

DatumDokumentDonešeno
01.03.2022.Odluka načelnika o financiranju udruga 2021Načelnik
28.2.2022.Odluka-o-osnovici-za-obracun-place-sluzbenika-i-namjestenika-u-JUO opcine-Sikirevci-2Načelnik
22.2.2022.MJERA 2. Odluka o dodjeli potpore ZVONIMIR NIKOLIĆNačelnik
22.2.2022.MJERA 4. Odluka o dodjeli potpore JAKIĆ INSTALACIJAodtNačelnik
02.06.2022.MJERA 2. Odluka o dodjeli potpore MATIJA KNEŽEVIĆNačelnik
31.5.2022.Odluka o donaciji fin.sredstava za nabavu vatrogasnog vozilaNačelnik
31.5.2022.Odluka o imenovanju uredništvaNačelnik
31.5.2022.7. Odluka o davanj suglanosti na cijene kom.usluga Sikirevčanka8. sjednica
31.5.2022.6.Odluka-mjere-za-sprjecavanje-nepropisnog-odbacivanja-otpada-1 (1)8. sjednica
31.5.2022.5. Izmjena Odluke-o-cijeni- grobnih mjesta8. sjednica
31.5.2022.4.Statutarna Odluka o izmjeni i dopuni statuta8. sjednica
31.5.2022.3. Izmjena Poslovnika odt8. sjednica
31.5.2022.1.Eticki-kodeks-nositelja-politickih-duznosti-u-Opcini-Sikirevci8. sjednica
31.5.2022.2. Odluka-o-osnivanju-sluzbenog-glasila (1)8. sjednica
25.5.2022.MJERA 2. Odluka o dodjeli potpore MIRELA MATIJEVIĆNačelnik
5.4.2022.18. Rješenje o imenovanju pročelnikaNačelnik
28.03.2022.2.Odluka-o-izvr-enju-PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA za-2021-godinudocx7. sjednica
28.03.2022.1.Odluka-o-nacinu-pruzanja-javne-usluge-skupljanja-komunalnog-otpada7. sjednica
28.03.2022.Odluka-o-koeficijentima-za-obracun-place-sluzbenika-i-namjestenika-u-JUO-te-ostalim-pravima7. sjednica
28.03.2022.Odluka o analizi stanja sustava CZ 20217. sjednica
28.03.2022.1.ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA OSTAVRENJA PRORAČUNA 20217. sjednica
28.03.2022.3.Odluka o usvajanju Godišnje-izvrenje-Programa-graenja-komunalne-infrastrukture-u-2021-godini7. sjednica
28.03.2022.4.Odluka o usvajanju Izvješća-o-izvršenju-Programa-održavanja-komunalne-infrastrukture-2021.7. sjednica
28.03.2022.5.Odluka o usvajanju Izvjesca-Programa-raspolaganja za 20217. sjednica
28.03.2022.6.Odluka-o-izvr-enju-programa-javnih-potreba-u-sportu-za-2021-godinudocx7. sjednica
28.03.2022.7.Odluka-o-izvr-enju-programu-javnih-potreba-u-području djelovanja U KULTURI-za-2021-godinu7. sjednica
28.03.2022.8.Odluka-o-izvr-enju-programu-javnih-potreba-u-području djelovanja udruge građana-za-2021-godinu7. sjednica
28.03.2022.9.Odluka-o-izvr-enju-socijalnog-programa-za-2021-godinu7. sjednica
28.03.2022.10.Odluka-o-raspodjeli-rezultata-poslovanja-za-2021.-godinu7. sjednica
28.03.2022.11.Odluka-o-izvješće-inventure-2021-godinudocx7. sjednica
28.03.2022.12.Odluka o usvajanju Izvješća-Programa-raspolaganja za 20217. sjednica
28.03.2022.ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA DJELOVANJA ZA 2021. GODINU7. sjednica
28.03.2022.Odluka o usvajanju IZVJEŠĆA-AGROTEHNIČKE MJERE 2021Načelnik
28.03.2022.13. Odluka-o-prog-utr-sred-nakn-za-zadr-nezak-izgra-zgr-za-2021-godinudocx7. sjednica
17.2.2022.MJERA 1. Odluka o dodjeli potpore PETAR JOSKIĆNačelnik
11.2.2022.ODLUKA o ustrojstvu JUO_prijedlog6. sjednica
11.2.2022.Odluka o osnivanju LAGURA_Sikirevci6. sjednica
11.2.2022.Pravilnik o radu OSNačelnik
11.2.2022.Pravilnik o unutarnjem redu_prijedlog_Sikirevci (1)Načelnik
2.1.2022.Odluka_nacelnika_poziva_za_objavu_javni_poziv.2022odt (1)Načelnik
28.1.2022.ODLUKA_uvjeti_kriteriji_ dodjele _kapitalne_financijske pomoći u_2022 (2)Načelnik
30.12.2021.Plan-klasifikacijskih-oznaka-i-brojcanih-oznaka-stvaratelja-i-primatelja-za-2021.-godinuNačelnik
17.12.2021.Financ. pomoć-BAGARA MARKONačelnik
17.12.2021.Odluka-o-usvajanju-programa-mjera-zaštite-pučanstva-od-zaraznih-bolesti.2022Načelnik
17.12.2021.Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite OPĆINE 2022-2024Načelnik
17.12.2021.2. Odluka o dodjeli potpore KERAMIKA TONINačelnik
17.12.2021.Financ. pomoć-MINJA JARIĆNačelnik
17.12.2021.2. Odluka o dodjeli potpore AGATIĆ GRADNJA (1)Načelnik
16.12.2021.Odluka popis inventara 2021Načelnik
6.12.2021.2021_ODLUKA MRTVOZORSTVO_BPŽŽupanija
30.9.2021.Provedbeni program Općine Sikirevci za razdoblje 2021.-2025.-konačni

Odluka_o_pokretanju_izrade_provedbenih_programa_2021-2025
Načelnik
1.9.20211.Odluka-o-sufinanciranju-IGRAONICE 2021-2022.1Načelnik
26.8.2021ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI -IZG.VRTIĆA

Opis projekta (3)
2. sjednica
19.7.20212021. ODLUKA O IMENOVANJU ZAPOVJEDNIKA VZO SIKIREVCINačelnik
16.7.2021Izmjena i dopuna Odluke-o-visini-osnovice-plaće-službenika-i namještenika-u-2021-.g.Načelnik
29.6.2021ODLUKA O ISPLATI NOVČANE POMOĆI STUDENTI 2021.Načelnik
18.6.2021ODLUKA O STOŽERU Općina SikirevciNačelnik
15.6.2021POSLOVNIK O RADU STOŽERA 2021Načelnik
8.6.2021Rješenja izbor predsjednika i zamjenika OV 2021.1. sjednica
8.6.20211. konstituirajuća (1)1. sjednica
8.6.2021Rješenja I.konstituirajuća1. sjednica
7.6.20212. Odluka o dodjeli potpore MATO ŠAPINA OBRTNačelnik
12.4.20211 Odluka o dodjeli potpore KLOKY OBRTNačelnik
7.4.2021SUGLASNOST O ZAMJENIKU DVD SIKIREVCI. 2021docNačelnik
30.3.2021Odluka načelnika poziva za objavu javni poziv 2021odtNačelnik
30.3.2021ODLUKA uvjeti kriteriji dodjele kapitalne financijske pomoći u 2021Načelnik
30.3.2021Plan vježbi civilne zaštite 2021Načelnik
24.3.2021odluka-o-razvrstavanju-cesta-A.StepincaNačelnik
15.03.2021Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 202029. sjednica
15.03.2021Odluka o usvajanju Strategije upravljanja imovinom
STRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNISTVU OPCINE SIKIREVCI ZA RAZDOBLJE 2021.-2027. (1)
29. sjednica
15.03.2021STATUT Općine Sikirevci 2021.29. sjednica
15.03.2021Odluka o komunalnim djelatnostima Općine Sikirevci.202129. sjednica
15.03.2021ODLUKA O IZRADI III.ID PPUO SIKIREVCI29. sjednica
15.03.2021ODLUKA O USVAJANJU godišnje izvješće ostvarenja proračuna-SIKIREVCI- 202029. sjednica
15.03.2021ODLUKA - GOSPODARENJEM OTPADOM 2020. (1)29. sjednica
15.03.2021ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA AGROTEHNIČKIM MJERAMA 2020. (1)29. sjednica
15.03.2021ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA PROGRAMA GRAĐENJA 2020. (1)29. sjednica
15.03.2021ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O OSTAVRENOJ NAKNADI OD LEGALIZACJA 2020.29. sjednica
15.03.2021Odluka o usvajanju izvješća o poslovanju Sikirevčanka d.o.o.29. sjednica
15.03.2021ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA PRIHOD OD POLJ.ZEMLJ. ZA 2020.29. sjednica
15.03.2021ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA PROGRAMA KOM.INF. 2020. (1)29. sjednica
15.03.2021ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA NAKNADA ZA PROMJENU NAMJENE POLJ.ZEMLJ.29. sjednica
12.03.202151-21.Odluka o odabiru najpovoljnije ponudeNačelnik
26.02.2021ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA PO POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE, ev. broj: 61-2021Načelnik
26.2.2021Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine SikirevciNačelnik
23.02.2021IZVJEŠĆE načelnika o provedbi plana gospodarenja otpadom-2020 (1)Načelnik
19.02.2021Odluka načelnika o financiranju udruga 2021Načelnik
12.02.2021IZVJEŠĆE NAČELNIKA O AGROTEHNIČKIM MJERAMA ZA 2019.
Obrazac 1 - Izvješće o provedi agrotehničkih mjera
Načelnik
22.1.2021Zaključak o prijedlogu Izmjena i dopuna odvoza smeća28. sjednica
22.1.2021Analiza stanja sustava civilne zaštite za općinu Sikirevci 202028. sjednica
22.01.2021Zapisnik sjednica 2828. sjednica
22.1.2021Odluka o utvrđivanju predmeta poslovanja za Sikirevčanka d.o.o.28. sjednica
21.1.2021Odluka o odabiru najpovoljnije ponude
Ev-17-21 ZAPISNIK O OTVARANJU PONUDA
Načelnik
15.1.20212. Odluka o raspisivanju natječaja 2021GNačelnik
04.1.2021Odluka-o-sufinanciranju-IGRAONICE1 (1)Načelnik
27.10.2020PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE SIKIREVCI ZA 2021. GODINU25. sjednica
31.12.2020ODLUKA O POPISU IMOVINE 2020.Načelnik
8.12.2020Zapisnik-27. sjednica27. sjednica
8.11.2020Odluka-o-financiranje-političkih-stranaka-2021-nova27. sjednica
8.11.2020Plan razvoja sustava civilne zaštite OPĆINE27. sjednica
8.11.2020Odluka-o-usvajanju-Proračuna-Općine-Sikirevci-za-2021.-godinu27. sjednica
8.11.2020- Odluka-o-izvršavanju-proračuna-općine-sikirevci-za-2021.-godinu27. sjednica
17.11.2020IZMJENA I DOPUNA Program šport 2020.26. sjednica
17.11.2020Prijedlog Odluke o donošenju I.Rebalansa 202026. sjednica
17.11.2020IZMJENA I DOPUNA Program javni potreba 2020.26. sjednica
17.11.2020IZMJENA I DOPUNA Program kulturu 202026. sjednica
17.11.2020IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA-GRAĐENJA-KOMUNALNE-INFRASTRUKTURE-ZA-2020.-GODINU26. sjednica
17.11.2020IZMJENA I DOPUNA Programa-održavanja-komunalne-infrastrukture-za-2020.-g.26. sjednica
17.11.2020IZMJENA I DOPUNA Program-utoška-sredstava-od-zakupa-i-prodaje-poljoprivrednog-zemljišta-u-vlasništvu-RH2020.26. sjednica
17.11.2020IZMJENA I DOPUNA Program-utroška-sredstava-od-nezakonito-izgrađenih-zgrada 202026. sjednica
17.11.2020Odluka-o-usvajanju-Strategije-razvoja-Opcine-Sikirevci (1)26. sjednica
17.11.202025. Sjednica - Zapisnik25. sjednica
17.11.202026. Sjednica - Zapisnik26. sjednica
17.11.2020-IZMJENA I DOPUNA Program-javnih-potreba-u-socijalnoj-skrbi-202026. sjednica
2.11.2020ODLUKA O PRODAJI ZEMLJIŠTA JADRANKA JAKIĆ 2020.Načelnik
27.10.2020Odluka ulaganje u športske objekte25. sjednica
27.10.2020Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sikirevci za 2021. godinu25. sjednica
27.10.2020Odluka PRIJEDLOG LAG - PROJEKT25. sjednica
27.10.2020Zaključak Nadzor MPUGDI -PROGRAM GRAĐENJA25. sjednica
27.10.2020Zaključak Nadzor MPUGDI -PROGRAM LEGALIZACIJE25. sjednica
27.10.2020Zaključak o jed.fin.pomoći obitelji Anić Joze iz Jaruga25. sjednica
27.10.2020Zaključak suci porotnici Županijski sud25. sjednica
27.10.2020IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE SIKIREVCI ZA 2019. GODINU25. sjednica
27.10.2020Izmjena i dopuna Odluke o kom.infrastrukturi25. sjednica
27.10.2020Zapisnik-24. sjednica25. sjednica
19.10.2020
Odluka - OSPUO SikirevciNačelnik
19.10.2020Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine SikirevciNačelnik
1.10.2020Odluka o odobravanju financijske pomoći u novcu za ogrijev u 2020. g.Načelnik
31.08.2020Odluka Marija Perger24. sjednica
31.082020Odluka Knezović Josip24. sjednica
31.082020Izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi 24. sjednica
31.08.2020Zapisnik-23. sjednica24. sjednica
27.7.2020Odluka-o-sufinanciranju-nabave-RADNE BILJEŽNICE-1Načelnik
08.07.2020Odluka o dodjeli potpore KRISTIJAN TOMASININačelnik
6.7.2020ODLUKA O PRODAJI ZEMLJIŠTA-2020. PRANJIĆ LUKA.Načelnik
6.7.2020ODLUKA O PRODAJI ZEMLJIŠTA-AGATIĆ MARINKO 2020.Načelnik
26.06.2020Odluka o dodjeli potpore CAFFE BAR NO2Načelnik
24.6.2020ODLUKA O ISPLATI NOVČANE POMOĆI STUDENTI 2020.Načelnik
4.6.2020Odluka o raspisivanju javnog poziva za dodjelu jednokratne novčane potpore redovitim studentimaNačelnik
13.5.2020Zaključak zamolba Bernard Lovrić23. sjednica
13.5.2020Odluka-o-raspisivanju-javnog-natjecaja-converted
POPIS ČESTICA ZA JAVNI NATJEČAJ
23. sjednica
13.5.2020ODLUKA PLACEVI 202023. sjednica
13.5.2020Odluka o pomoći gospodarstvu i stanovnicima - COVID -19 (1)-converted23. sjednica
13.5.2020Zapisnik-22. sjednica23. sjednica
25.03.20202020. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabaveNačelnik
23.3.2020ODLUKA O STOŽERU SIKIREVCINačelnik
6.3.202038-20Zapisnik o otvranju pregledu i ocjeni ponuda
ODLUKA EV.BR.38-2020.1314
2.3.2020Godišnje izvješće-SIKIREVCI- 2019
2.3.2020IZVJEŠĆE NAČELNIKA O AGROTEHNIČKIM MJERAMA ZA 2019.22. sjednica
2.3.2020Općina Sikirevci Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 201922. sjednica
2.3.2020Odluke o povjeravanju obavljanja kom.djelatnosti22. sjednica
2.3.2020Odluke o kom.infrastrukturi22. sjednica
2.3.2020Odluka odavanju u zakup i utvrđivanju početne zakupnine za neizgrađeno građevinsko zemljište pretežno poslovne namjene K-1 (1)22. sjednica
2.3.2020GODIŠNJI PLAN DAVANJA KONCESIJA ZA 2020.22. sjednica
2.3.2020GODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2019. 122. sjednica
2.3.2020GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORACUNA_2019. (1)22. sjednica
2.3.2020Bilješke-uz-godišnji-izvještaj-o-izvršenju-proračuna-za-2019.-godinu22. sjednica
2.3.2020analiza 201922. sjednica
2.3.2020Zapisnik-20. sjednica22. sjednica
2.3.2020Zapisnik-19. sjednica
2.3.2020ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA PRIHOD OD POLJ.ZEMLJ. ZA 2019.22. sjednica
2.3.2020ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O OSTVARENOJ NAKNADI OD LEGALIZACIJE 2019.22. sjednica
2.3.2020ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA AGROTEHNIČKE MJERE 2019. (1)22. sjednica
2.3.2020ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA NAKNADA ZA PROMJENU NAMJENE POLJ.ZEMLJ.22. sjednica
2.3.2020Odluka o Anekxdocx22. sjednica
2.3.2020Zaključak-o-OSLOBAĐANJU-plaćanja-komunalne-naknade-Petar-Šapina22. sjednica
2.3.2020ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA GOSPODARENJEM OTPADOM 2019. (1)22. sjednica
2.3.2020Godišnje izvješće Program ODRŽAVANJA komunalne infrastrukture_ 201922. sjednica
2.3.2020ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA PROGRAMA KOM.INF. 2019. (1)22. sjednica
2.3.2020Godišnje izvješće Programa GRADNJE komunalne infrastrukture_ 201922. sjednica
2.3.2020ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA PROGRAMA GRAĐENJA 2019. (1)22. sjednica
2.3.2020Moja lijepa Slavonija kraj Save španca za odluku Općinskog vijeća22. sjednica
2.3.2020ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆAPROGRAMA JAVNIH POTREBA 2019.
Godišnje izvješće o ostvarenju programa javnih potreba 2019.1310
22. sjednica
2.3.2020Zaključak fin. monografije22. sjednica
2.3.2020Zaključak suci porotnici22. sjednica
3.1.2020pravilnik-o-korištenju-službenog-vozila-mobilnih-telefona-i-službena-putovanjaNačelnik
1.3.2020Odluka obračuna kvadratur stambenog djela putem aplikacije GeoportalNačelnik
19.02.2020Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama - 2020.Načelnik
13.2.2020Godišnje izvješće Gospodarenje otpadom 2019Načelnik
13.2.2020Izvješće o utrošku sredstava prenamjena 2019.Načelnik
13.2.2020Izvješće o utrošku sredstava LEGALIZACIJA 2019.Načelnik
13.2.2020IZVJEŠĆE o utrošenim sredstvima od zakupa zemlje 2019Načelnik
10.02.2020PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA OPĆINUNačelnik
2.1.2020Odluka o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djetetaNačelnik
23.12.2019.ODLUKA O POPISU IMOVINE 2019Načelnik
11.12.2019Odluka otpad izmjena i dopuna odluke21. sjednica
05.12.2019Odluka o dodjeli potpore MAJHEN GRADNJANačelnik
04.12.2019Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2020. Općina Sikirevci20. sjednica
04.12.2019Plan razvoja sustava civilne zaštite OPĆINE20. sjednica
2.12.2019PLAN RADA ZIMSKE SLUŽBE 2019.-2020.Načelnik
25.11.2019Odluka o visini osnovice plaće službenika i namještenika u 2019 .g.Načelnik
20.11.2019Zapisnik-18. sjednica18. sjednica
20.11.2019Odluka-o-usvajanju-programa-mjera-zaštite-pučanstva-od-zaraznih-bolesti19. sjednica
20.11.20192019 . Odluka o vođenju evidencije komunalne infrastrukture19. sjednica
20.11.2019odluka o usvajanju PRORAČUNSKE PRIČUVE 2019.19. sjednica
20.11.2019Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova19. sjednica
20.11.2019Odluka o osnivanju SIKIREVČANKA19. sjednica
20.11.2019Odluka o povećanju koeficijentu načelnika19. sjednica
18.11.20191 Odluka o dodjeli potpore MIJO NIKOLIĆNačelnik
14.11.2019Zapisnik sa 3. Sjednice vijeća mjesnog odbora JarugeMjesni odbor Jaruge
4.9.2019Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća18. sjednica
4.9.2019Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna PPUO Sikirevci18. sjednica
28.8.2019Odluka o sufinanciranju programa igraonice 2019/2020Načelnik
31.7.2019Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća17. sjednica
31.7.20191.POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORACUN_2019._-PRIJEDLOG

Obrazloženje Polugodišnje izvršenje proračuna 2019.Obrazloženje
17. sjednica
31.7.20192.Odluka o produženju Strateškog razvojnog programa 117. sjednica
31.7.2019PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE SIKIREVCI ZA 2020. GODINU (6)Načelnik
31.7.2019Odluka o osnivanju, sastavu i strukturi postrojbi Civilne Zaštite17. sjednica
31.7.2019Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom17. sjednica
31.7.2019Odluka o komunalnom redu17. sjednica
29.07.2019.Odluka o odabiru izgradnja ceste Sikirevačkih branitelja FAZA II(1)Načelnik
2.7.2019Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka Općine SikirevciNačelnik
14.6.2019Odluka o uključivanju u program SOR
Plan prijema osoba za SOR
Načelnik
11.6.2019Rješenje o prijemu u službu - komunalni redar Marija StažićNačelnik
27.5.2019.Odluka o isplati novčane pomoći studentimaNačelnik
24.5.201920-19.Odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednost 2+Načelnik
21.5.201928-19.Odluka o odabiru Energetska obnova zgrada Ambulante Jaruge (1)

NOVO 28-19.ZAPISNIK O OTVARANJU PREGLEDU I OCJENI PONUDA
Načelnik
20.5.201937-19.Odluka o odabiru Pješačke staze 2019. (1)

37-19 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda PJEŠAČKE STAZE.
Načelnik
15.5.2019ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O OSTAVRENOJ NAKNADI OD LEGALIZACJA 2018.16. sjednica
15.5.2019ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga o ponovnoj javnoj raspravi o 2. izmjenama i dopunama PPUONačelnik
15.5.2019ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA NAKNADA ZA PROMJENU NAMJENE POLJ.ZEMLJ.16. sjednica
15.5.2019ODLUKA O DONOŠENJU PROCEJNE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA
Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Sikirevci
16. sjednica
15.5.2019Zaključak Rakitić Pavo Sikirevci16. sjednica
15.5.2019Program-potpore-razvoja-poduzetništva-za-2019.g.16. sjednica
15.5.2019GODIŠNJI PLAN DAVANJA KONCESIJA ZA 2019.16. sjednica
15.5.2019Odluke o prihvaćanju pisma namjere i korištenju usluge azila tvrtke PRAXIS - VET d.o.o. u Sibinju16. sjednica
15.5.2019ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA AGROTEHNIČKE MJERE 2018. (1)16. sjednica
15.5.2019ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA PRIHOD OD POLJ.ZEMLJ. ZA 2018.16. sjednica
15.5.2019Plan razvoja sustava civilne zaštite OPĆINE16. sjednica
15.5.2019Odluka-o-pokretanju-postupka-nabave-kamera-za-video-nadzor16. sjednica
14.5.201928-19Odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednost 2+Načelnik
9.5.2019III. Izmjene i dopune Pravilnika JUONačelnik
7.5.20191. Odluka o isplati novčane pomoći za studente 2019Načelnik
30.4.2019Plan prijema u službu 2019.Načelnik
2.4.2019Odluka o povjeravanju upravljanjem sportskim objektimaNačelnik
29.3.2019Zaključak o utvrđivanju prijedloga 2. izmjena i dopuna prostornog plana Općine SikirevciNačelnik
20.3.2019Odluka o odabiru kandidatkinja - za žene - za zajednicu 2019Načelnik
18.3.2019Odluka o raspisivanju javnog natječaja Za žene - za zajednicuNačelnik
12.3.2019Godišnje izvješće agrotehničke mjereNačelnik
12.3.2019Godišnje izvješće prihod zakup zemlje u vl.RHNačelnik
12.3.2019Godišnje izvješće prihod od prenamjene polj.zemljištaNačelnik
7.3.2019Odluka o početku postupka jednostavne nabaveNačelnik
5.3.2019Odluka o imenovanju povjerenika CZNačelnik
1.3.2019Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 201815. sjednica
1.3.2019Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Sikirevci15. sjednica
1.3.2019Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina15. sjednica
1.3.2019ODLUKA O POGREBNIČKOJ DJELATNOSTI15. sjednica
1.3.2019IZMJENA ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU15. sjednica
1.3.20192018. IZVJEŠĆE načelnika o provedbi plana gospodarenja otpadomNačelnik
1.3.2019ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA GOSP. OTPADOM 2018.15. sjednica
1.3.201914. sjednica općinskog vijeća - zapisnik14. sjednica
1.3.2019Godišnje izvješće-SIKIREVCI- 2018
1.3.2019ZAPISNIK 15.sjednica15. sjednica
1.3.2019Analiza stanja sustava civilne zaštite 201815. sjednica
25.2.2019Odluka o sufinanciranju vatrogasne opreme za središnju postrojbu DVD SikirevciNačelnik
14.2.2019Odluka o dodjeli financijskih sredstavaNačelnik
4.2.2019Odluka o komunalnoj naknadi 201914. sjednica
4.2.2019Odluka o komunalnom doprinosu 201914. sjednica
31.1.2019II. Izmjena i dopuna Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenikaNačelnik
30.1.2019Zapisnik 2. sjednice Mjesnog odbora JarugeMjesni odbor Jaruge
18.1.2019Izvješće o godišnjem popisu imovine 2018.Inventurno povjerenstvo
10.1.2019Plan prijma JUO SikirevciNačelnik
8.1.2019Odluka o raspisivanju javnog natječaja
za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro
koje provode udruge na području Općine Sikirevci za 2019. godinu
Načelnik
2.1.2019Odluka o prihvaćanju prijedloga Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za 2019

Program mjera i provedbeni plan obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Općine Sikirevci 2019
Načelnik
20.12.2018Odluka o popisu imovine, obveza i potraživanja Općine SikirevciNačelnik
20.12.2018Odluka o korištenju mobitela
Načelnik
19.12.2018Odluka o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djetetaNačelnikl
4.12.2018Odluka o vrijednosti boda Komunalne naknade Općine Sikirevci 201913. sjednica
4.12.2018Odluku o kupovini nekretnine zk 1523, k.o. Sikirevci
kao kčbr. 1059 (E-1)
13. sjednica
4.12.2018Odluka O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2019.13. sjednica
4.12.2018Odluka-financiranje-političkih-stranaka-2019.13. sjednica
4.12.201813. Zapisnik sjednica općinskog vijeća13. sjednica
4.12.2018Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom13. sjednica
4.12.2018Odluka o prihvaćanju kupovine nekretnine upisane u zkul. 1523 ,k.o. Sikirevci, kao kčbr. 1059 stambena zgrada13. sjednica
4.12.2018Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Sikirevci za projekt “Izgradnja, uređenje i opremanje parka i šetnice u naselju Sikirevci”13. sjednica
4.12.2018PLAN-UPRAVLJANJA-IMOVINOM-U-VLASNIŠTVU-OPĆINE-SIKIREVCI-ZA-2019.-GODINUNačelnik
13.11.2018Zapisnik 12. sjednica12. sjednica
13.11.2018Zapisnik o zaprimanju prijedloga proračuna za 2019. predsjedniku vijeća12. sjednica
13.11.2018Zaključa o usvjanju izvješća obavljne revizije za 2017. godinu12. sjednica
13.11.2018Zaključa o o interesu kupnje nekretnine k.č.br. 1059 k.o. Sikirevci12. sjednica
13.11.2018Izvješće mandatne komisije i Odluka o nastavku obavljanja dužnosti, Cecilija Jakić12. sjednica
16.10.2018Odluka o početku jednostavne nabave JN 27/18 - Izgradnja pješačke staze Ulica Vladimira Nazora SikirevciNačelnik
30.9.2018Odluka o odabiru izvođača usluga za izradu PPUO Sikirevci uz opravdani razlog (žurnosti)Načelnik
25.9.2018Registar imenovanih članova nadzornih odbora
21.9.2018ODLUKA O IZRADI II.IZMJENA I DOPUNA PPUO SIKIREVCI11. sjednica
21.9.2018zapisnik sa 11. (telefonske) sjednice11. sjednica
17.9.2018Izvješće o kreditima i zajmovima na dan 30.6.2018Načelnik
17.9.2018Odluka o neprovođenju strateške procjene utjecaja na okoliš II izmjene PPUO SikirevciNačelnik
17.9.2018Odluka o uspostavi registra imenovanih članova nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava Općine SikirevciNačelnik
12.9.2018Zapisnik 10. sjednica10. sjednica
12.9.2018Izvješće Mandatne komisije - Prestanak mandata Marije Štengl10. sjednica
12.9.2018Zaključak o radu trgovina nedjeljom10. sjednica
12.9.2018Zaključak o nabavi traktora, prikolice i malčera za komunalne poslove10. sjednica
12.9.2018Zaključak o nabavi kontejnera za stanovanje za socijalno ugrožene osobe10. sjednica
12.9.2018Izvršenje proračuna Općine Sikirevci 30.6.2018.10. sjednica
12.9.2018Obrazloženje izvršenja proračuna Općine Sikirevci 30.6.2018.10. sjednica
24.8.2018Zapisnik 1. sjednice Mjesnog odbora JarugeMjesni odbor Jaruge
22.8.2018Odluka o novčanoj pomoći za nabavu udžbenika 2018/2019. godinaNačelnik
24.7.2018Odluka o povećanju zakupnine - ambulanta9. sjednica
24.7.2018Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama9. sjednica
24.7.2018Odluka o komunalnom redu Općine Sikirevci9. sjednica
24.7.2018Zapisnik 7. sjednice Općinskog vijeća9. sjednica
24.7.2018Zapisnik 8. sjednice Općinskog vijeća9. sjednica
24.7.2018Izvješće Mandatne komisije - Mario Štrljić9. sjednica
24.7.2018Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća načelnika9. sjednica
24.7.2018Zapisnik sa 9. sjednice 21.06.20189. sjednica
18.7.2018Polugodišnje izvješće o radu načelnika 30.6.2018.Načelnik
5.7.2018Odluka o isplati novčane pomoći studentima za 2018. godinuNačelnik
27.6.2018Rješenje o imenovanju komisije za procjenu rizika od velikih nesrećaNačelnik
26.6.2018Odluka o osnivanju radne skupine za procjenu rizika od velikih nesrećaNačelnik
26.6.2018Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika - izmjena i dopunaNačelnik
20.6.2018Odluka o izradi procjene rizika od velikih nesrećaNačelnik
1.6.2018Zaključak_komunalno redarstvoNačelnik
22.5.2018Izvješće o mirovanju mandata7. sjednica
22.5.2018Zapisnik 6. sjednica7. sjednica
22.5.2018Izvješća i zaključci o mirovanju mandata vijećnikaMandatna komisija
22.5.2018Odluka o broju biračkih mjesta za Mjesne odbore7. sjednica
22.5.2018Odluka o imenovanju izbornog povjerenstva za Mjesne odbore7. sjednica
22.5.2018Odluka o isplati jednokratne pomoći studentima7. sjednica
22.5.2018Zaključak o mirovanju mandata - Cecilija Jakić7. sjednica
22.5.2018Odluka o raspisivanju izbora za mjesne odbore7. sjednica
22.5.2018Odluka o visini naknade izbornih tijela7. sjednica
22.5.2018Odluka o kupnji nekretnine K.O. Sikirevci kčbr 749/57. sjednica
22.5.2018Odluka o usvajanju plana gospodarenja otpadom7. sjednica
22.5.2018odluka i ugovor o kupovini športskih objekata i dio nog. igrališta7. sjednica
22.5.2018Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalne naknade - Petar Šapina7. sjednica
16.5.2018Odluka_strateška procjena PGO na utjecaj za okolišNačelnik
3.5.2018Rješenje o prijemu u službu - Marija StažićOpćinsko vijeće
9.4.2018Odluka o provođenju postupka II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja OpćineNačelnik
3.4.2018Odluka o uključivanju u Program stručnog osposobljavanjaNačelnik
3.4.2018Plan prijema osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, 2018. godinaNačelnik
28.3.2018Odluka o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva6. sjednica
28.3.2018Odluka o prihvaćanju izvješća o primjeni agrotehničkih mjera6. sjednica
28.3.2018Odluka o prihvaćanju izvješća plan gospodarenja otpadom6. sjednica
28.3.2018Odluka o prihvaćanju izvješća programa građenja6. sjednica
28.3.2018Odluka o prihvaćanju izvješća programa javnih potreba u društvenim djelatnostima6. sjednica
28.3.2018Odluka o prihvaćanju izvještaja o utrošku sredstava od zakupa6. sjednica
28.3.2018Odluka o prihvaćanju izvješća Programa održavanja komunalne infrastrukture6. sjednica
28.3.2018Odluka o prihvaćanju izvještaja o utrošku sredstava od nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru6. sjednica
28.3.2018Odluka o prihvacanju izvješća socijalnog programa6. sjednica
28.3.2018Zaključak tvrtki Žito-agrar j.d.o.o.6. sjednica
28.3.2018Zapisnik 5. sjednica6. sjednica
13.3.2018Odluka o izmjeni i dopuni pravilnika o unutarnjem reduNačelnik
1.3.2018Odluka o visini naknade plaće u slučaju privremene nesposobnosti za radNačelnik
23.2.2018Odluka o dodjeli financijskih sredstavaNačelnik
16.2.2018Odluka o odabiru kandidatkinja za žene za zajednicuNačelnik
2.2.2018Odluka o prihvaćanju izvješća inventornog povjerenstvaNačelnik
29.1.2018Odluka o usvajanju programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti5. sjednica
19.1.2018Poslovnik Općinskog vijeća 20185. sjednica
19.1.2018Statut Općine Sikirevci 20185. sjednica
19.1.2018Zaključak o jednokratnoj pomoći obitelji Pranjić5. sjednica
19.1.2018Odluka o imenovanju povjerenstva za ravnopravnost spolova5. sjednica
19.1.2018Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja komunalnog otpada5. sjednica
15.1.2018Odluka o izradi plana gospodarenja otpadomNačelnik
12.1.2018Plan prijema u službu 2018Načelnik
12.1.2018Zapisnik 6. sjednica MO JarugeMjesni odbor Jaruge
4.1.2018Odluka o raspisivanju natječaja za financiranje javnih potrebaNačelnik
2.1.2018Odluka o popisu imovine i obveza za 2017. godinuNačelnik
15.12.2017Izvješće načelnika 6-12 mjesec 2017.Načelnik
15.12.2017Izmjena i dopuna odluke o lokalnim porezima 2017.5. sjednica
15.12.2017Odluka o imenovanju EU projekt Slavonski Brod 3Načelnik
15.12.2017Odluka o prihvaćanju izvješća načelnika 20175. sjednica
15.12.2017Zaključak o jednokratnoj pomoći obiteljima - Karačić5. sjednica
15.12.2017Analiza sustava civilne zaštite 20175. sjednica
15.12.2017Zapisnik 4. sjednica Općinskog vijeća5. sjednica
27.10.2017Odluka o raspisivanju 2. natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta k.o. Sikirevci, kčbr. 2214 (Jarčište)Načelnik
25.10.2017Zapisnik 5. sjednice vijeća Mjesnog odbora JarugeMjesni odbor Jaruge
19.10.2017Odluka o raspisivanju natječaja poljoprivredno zemljište 19.10.2017Načelnik
18.10.2017Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave3. sjednica
18.10.2017Zaključak - socijalne naknade naknada za ogrijev3. sjednica
18.10.2017Odluka o suglasnosti u predmetu Eugenije Deminenko3. sjednica
18.10.2017Odluka o oslobađanju dijela zakupa Općinskog zemljišta3. sjednica
18.10.2017Odluka o provedenom postupku i ponovnom naječajuza prodaju drvne mase - topola3. sjednica
18.10.2017Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za gospodarenje nekretninama3. sjednica
18.10.2017Zapisnik 3. sjednice Općinskog Vijeća5. sjednica
18.10.2017Odluka o raspisivanju natječaja za zakup Općinskog polj. zemljišta3. sjednica
18.10.2017Pravilnik o financiranju javnih potreba3. sjednica
31.08.2017Zapisnik 2. sjednice Općinskog Vijeća Općine Sikirevci3. sjednica
31.5.2016Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti Općine Sikirevci21. sjednica
8.12.20167-Zaključak o prihvaćanju programa deratizacije 2017.24. sjednica
23.9.2016Odluka o prihvaćanju utvrđivanja međa međne linije k.č.br. 740 u odnosu na k.č.br. 741 u K.O. Sikirevci23. sjednica
23.9.2016Odluka oi pokretanju postupka zaduženja za kupovinu imovine Poljoprivredne zadruge Sikirevci23. sjednica
23.9.2016Odluka o prijenosu vlasničkih udjela Posavska Hrvatska23. sjednica
23.9.2016Odluka o imenovanju pravnih osoba važnih za civilnu zaštitu23. sjednica
16.6.2016Poslovnik o radu stožera za civilnu zaštituNačelnik
15.6.2016Odluka o osnivanju stožera civilne zaštiteNačelnik
31.5.2016Zaključak o prihvaćanju Programa deratizacije 2016.21. sjednica
31.5.2016Odluka o stavljanju van snage Stozer za civilnu zaštitu21. sjednica
31.5.2016Odluka o imenovanju mrtvozornikaNačelnik
31.3.2016Odluka da nema potrebe za izradom utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog programa 2015-2019Načelnik
23.1.2015Odluka o imenovanju osobe za informiranjeNačelnik
23.1.2015Odluka o ustrojavanju službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine SikirevciNačelnik
19.2.2013Statut Općine Sikirevci34. sjednica
22.9.2011Odluka o dodjeli i isplati jednokratne naknade za nabavu radni bilježnicaNačelnik

Ukupno dokumenata: 396, zadnje ažuriranje 2022-06-29 08:41:20.

Skip to content