Registar službenih dokumenata

DatumDokumentDonešeno
13.11.2018Izvješće mandatne komisije i Odluka o nastavku obavljanja dužnosti, Cecilija Jakić12. sjednica
13.11.2018Zapisnik o zaprimanju prijedloga proračuna za 2019. predsjedniku vijeća12. sjednica
13.11.2018Zaključa o o interesu kupnje nekretnine k.č.br. 1059 k.o. Sikirevci12. sjednica
13.11.2018Zaključa o usvjanju izvješća obavljne revizije za 2017. godinu12. sjednica
16.10.2018Odluka o početku jednostavne nabave JN 27/18 - Izgradnja pješačke staze Ulica Vladimira Nazora SikirevciNačelnik
25.9.2018Registar imenovanih članova nadzornih odbora
21.9.2018ODLUKA O IZRADI II.IZMJENA I DOPUNA PPUO SIKIREVCI11. sjednica
17.9.2018Odluka o uspostavi registra imenovanih članova nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava Općine SikirevciNačelnik
17.9.2018Izvješće o kreditima i zajmovima na dan 30.6.2018Načelnik
17.9.2018Odluka o neprovođenju strateške procjene utjecaja na okoliš II izmjene PPUO SikirevciNačelnik
12.9.2018Izvršenje proračuna Općine Sikirevci 30.6.2018.10. sjednica
12.9.2018Zaključak o nabavi traktora, prikolice i malčera za komunalne poslove10. sjednica
12.9.2018Obrazloženje izvršenja proračuna Općine Sikirevci 30.6.2018.10. sjednica
12.9.2018Izvješće Mandatne komisije - Prestanak mandata Marije Štengl10. sjednica
12.9.2018Zaključak o radu trgovina nedjeljom10. sjednica
12.9.2018Zaključak o nabavi kontejnera za stanovanje za socijalno ugrožene osobe10. sjednica
24.8.2018Zapisnik 1. sjednice Mjesnog odbora JarugeMjesni odbor Jaruge
22.8.2018Odluka o novčanoj pomoći za nabavu udžbenika 2018/2019. godinaNačelnik
24.7.2018Zapisnik 8. sjednice Općinskog vijeća9. sjednica
24.7.2018Odluka o komunalnom redu Općine Sikirevci9. sjednica
24.7.2018Zapisnik 7. sjednice Općinskog vijeća9. sjednica
24.7.2018Odluka o povećanju zakupnine - ambulanta9. sjednica
24.7.2018Izvješće Mandatne komisije - Mario Štrljić9. sjednica
24.7.2018Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća načelnika9. sjednica
24.7.2018Zapisnik sa 9. sjednice 21.06.20189. sjednica
24.7.2018Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama9. sjednica
18.7.2018Polugodišnje izvješće o radu načelnika 30.6.2018.Načelnik
5.7.2018Odluka o isplati novčane pomoći studentima za 2018. godinuNačelnik
27.6.2018Rješenje o imenovanju komisije za procjenu rizika od velikih nesrećaNačelnik
26.6.2018Odluka o osnivanju radne skupine za procjenu rizika od velikih nesrećaNačelnik
26.6.2018Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika - izmjena i dopunaNačelnik
20.6.2018Odluka o izradi procjene rizika od velikih nesrećaNačelnik
1.6.2018Zaključak_komunalno redarstvoNačelnik
22.5.2018Zapisnik 6. sjednica7. sjednica
22.5.2018Izvješće o mirovanju mandata7. sjednica
22.5.2018Odluka o imenovanju izbornog povjerenstva za Mjesne odbore7. sjednica
22.5.2018Odluka o usvajanju plana gospodarenja otpadom7. sjednica
22.5.2018Odluka o visini naknade izbornih tijela7. sjednica
22.5.2018Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalne naknade - Petar Šapina7. sjednica
22.5.2018Zaključak o mirovanju mandata - Cecilija Jakić7. sjednica
22.5.2018Odluka o raspisivanju izbora za mjesne odbore7. sjednica
22.5.2018Odluka o isplati jednokratne pomoći studentima7. sjednica
22.5.2018Odluka o kupnji nekretnine K.O. Sikirevci kčbr 749/57. sjednica
22.5.2018Odluka o broju biračkih mjesta za Mjesne odbore7. sjednica
22.5.2018Izvješća i zaključci o mirovanju mandata vijećnikaMandatna komisija
16.5.2018Odluka_strateška procjena PGO na utjecaj za okolišNačelnik
3.5.2018Rješenje o prijemu u službu - Marija StažićOpćinsko vijeće
9.4.2018Odluka o provođenju postupka II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja OpćineNačelnik
3.4.2018Odluka o uključivanju u Program stručnog osposobljavanjaNačelnik
3.4.2018Plan prijema osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, 2018. godinaNačelnik
28.3.2018Odluka o prihvaćanju izvješća programa javnih potreba u društvenim djelatnostima6. sjednica
28.3.2018Odluka o prihvaćanju izvješća programa građenja6. sjednica
28.3.2018Odluka o prihvaćanju izvješća o primjeni agrotehničkih mjera6. sjednica
28.3.2018Odluka o prihvaćanju izvješća plan gospodarenja otpadom6. sjednica
28.3.2018Odluka o prihvaćanju izvještaja o utrošku sredstava od zakupa6. sjednica
28.3.2018Odluka o prihvaćanju izvještaja o utrošku sredstava od nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru6. sjednica
28.3.2018Odluka o prihvacanju izvješća socijalnog programa6. sjednica
28.3.2018Odluka o prihvaćanju izvješća Programa održavanja komunalne infrastrukture6. sjednica
28.3.2018Odluka o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva6. sjednica
28.3.2018Zaključak tvrtki Žito-agrar j.d.o.o.6. sjednica
28.3.2018Zapisnik 5. sjednica6. sjednica
13.3.2018Odluka o izmjeni i dopuni pravilnika o unutarnjem reduNačelnik
23.2.2018Odluka o dodjeli financijskih sredstavaNačelnik
16.2.2018Odluka o odabiru kandidatkinja za žene za zajednicuNačelnik
2.2.2018Odluka o prihvaćanju izvješća inventornog povjerenstvaNačelnik
29.1.2018Odluka o usvajanju programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti5. sjednica
19.1.2018Poslovnik Općinskog vijeća 20185. sjednica
19.1.2018Odluka o imenovanju povjerenstva za ravnopravnost spolova5. sjednica
19.1.2018Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja komunalnog otpada5. sjednica
19.1.2018Statut Općine Sikirevci 20185. sjednica
19.1.2018Zaključak o jednokratnoj pomoći obitelji Pranjić5. sjednica
15.1.2018Odluka o izradi plana gospodarenja otpadomNačelnik
12.1.2018Plan prijema u službu 2018Načelnik
12.1.2018Zapisnik 6. sjednica MO JarugeMjesni odbor Jaruge
4.1.2018Odluka o raspisivanju natječaja za financiranje javnih potrebaNačelnik
2.1.2018Odluka o popisu imovine i obveza za 2017. godinuNačelnik
15.12.2017Zapisnik 4. sjednica Općinskog vijeća5. sjednica
15.12.2017Izvješće načelnika 6-12 mjesec 2017.Načelnik
15.12.2017Zaključak o jednokratnoj pomoći obiteljima - Karačić5. sjednica
15.12.2017Odluka o prihvaćanju izvješća načelnika 20175. sjednica
15.12.2017Analiza sustava civilne zaštite 20175. sjednica
15.12.2017Odluka o imenovanju EU projekt Slavonski Brod 3Načelnik
15.12.2017Izmjena i dopuna odluke o lokalnim porezima 2017.5. sjednica
27.10.2017Odluka o raspisivanju 2. natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta k.o. Sikirevci, kčbr. 2214 (Jarčište)Načelnik
25.10.2017Zapisnik 5. sjednice vijeća Mjesnog odbora JarugeMjesni odbor Jaruge
19.10.2017Odluka o raspisivanju natječaja poljoprivredno zemljište 19.10.2017Načelnik
18.10.2017Odluka o raspisivanju natječaja za zakup Općinskog polj. zemljišta3. sjednica
18.10.2017Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za gospodarenje nekretninama3. sjednica
18.10.2017Pravilnik o financiranju javnih potreba3. sjednica
18.10.2017Odluka o provedenom postupku i ponovnom naječajuza prodaju drvne mase - topola3. sjednica
18.10.2017Zapisnik 3. sjednice Općinskog Vijeća5. sjednica
18.10.2017Odluka o oslobađanju dijela zakupa Općinskog zemljišta3. sjednica
18.10.2017Odluka o suglasnosti u predmetu Eugenije Deminenko3. sjednica
18.10.2017Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave3. sjednica
18.10.2017Zaključak - socijalne naknade naknada za ogrijev3. sjednica
31.08.2017Zapisnik 2. sjednice Općinskog Vijeća Općine Sikirevci3. sjednica
31.5.2016Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti Općine Sikirevci21. sjednica
8.12.20167-Zaključak o prihvaćanju programa deratizacije 2017.24. sjednica
23.9.2016Odluka oi pokretanju postupka zaduženja za kupovinu imovine Poljoprivredne zadruge Sikirevci23. sjednica
23.9.2016Odluka o imenovanju pravnih osoba važnih za civilnu zaštitu23. sjednica
23.9.2016Odluka o prijenosu vlasničkih udjela Posavska Hrvatska23. sjednica
23.9.2016Odluka o prihvaćanju utvrđivanja međa međne linije k.č.br. 740 u odnosu na k.č.br. 741 u K.O. Sikirevci23. sjednica
16.6.2016Poslovnik o radu stožera za civilnu zaštituNačelnik
15.6.2016Odluka o osnivanju stožera civilne zaštiteNačelnik
31.5.2016Zaključak o prihvaćanju Programa deratizacije 2016.21. sjednica
31.5.2016Odluka o imenovanju mrtvozornikaNačelnik
31.5.2016Odluka o stavljanju van snage Stozer za civilnu zaštitu21. sjednica
31.3.2016Odluka da nema potrebe za izradom utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog programa 2015-2019Načelnik
23.1.2015Odluka o imenovanju osobe za informiranjeNačelnik
23.1.2015Odluka o ustrojavanju službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine SikirevciNačelnik
19.2.2013Statut Općine Sikirevci34. sjednica

Ukupno dokumenata: 111, zadnje ažuriranje 2018-11-15 12:36:36.