Registar službenih dokumenata

09.05.2024.7. Odluka_o_raspisivanju_natjecaja - Voditelj projekta - ZaželiNačelnik
09.05.2024. 6. Odluka osnovica za plaćuNačelnik
08.05.20245. Pravilnik o radu Općina SikirevciNačelnik
08.05.2024.Pravilnik-o-unutarnjem-redu - OPĆINA Sikirevci (1)Načelnik
30.04.2024.3. Odluka_o_radnom_vremenu_Jedinstvenog_upravnog_odjela_01.05.2024.Načelnik
19.04.2024.Odluka o kriterijima za raspodjelu sredstava pomoći za sanaciju štete na stambenim objektima nužnim za život nastale uslijed jakog olujnog neNačelnik
15.04.2024.1. Odluka o dodjeli kapitalne fin.potpore otvaranje IGK DECOR IVAN KOPIĆNačelnik
29.03.2024.2. Odluka-o-koeficijentima-za-obracun-place-radnika-u-ZAŽELI 4Načelnik
22.03.2024.1. Odluka načelnika o financiranju udruga 2024Načelnik
20.03.2024.4.Odluka o usvajanju Izvješća-o-provedbi-Plana-gospodarenja-otpadom-Općine-Sikirevci-za-2023.-godinu19. sjednica
20.03.2024.5. Odluka_o_usvajanju_plana_upravljanja_imovinom_u_vl_2024.659694a70866719. sjednica
20.03.2024.5.a. Plan-upravljanja-imovinom-za-2024.godinu-1 (1)19. sjednica
20.03.2024.6.Odluka - AGROTEHNIČKE MJERE-202319. sjednica
20.03.2024.6.a.Izvjesce-o-primjeni-agrotehnickih-mjera-mjera-za-uredivanje-i-odrzavanje-poljoprivrednih-rudina-te-mjera-zastite-od-pozara-na-podrucju-Opcine-Sikirevci-za-2023.-godinu19. sjednica
20.03.2024.6.b.Obrazac 1 - Izvješće o provedi agrotehničkih mjera.202319. sjednica
20.03.2024.7.Odluka-o-usvajanju-Izvješća -Godisnjeg-plana-upravljanja-imovinom-u-vlasnistvu-Opcine-Sikirevci-za-2023.-godinu19. sjednica
20.03.2024.8.Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2024.općine19. sjednica
20.03.2024.10. Odluka o osnovici i koeficijentu dužnosnika19. sjednica
20.03.2024.9.Odluka o kriterijima za raspodjelu sredstava pomoći za sanaciju štete19. sjednica
20.03.2024.11.a.IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA 7-12 2023.19. sjednica
20.03.2024.12. Odluka o materijalnim pravima službenika19. sjednica
20.03.2024.11.Odluka o usvajanju izvješća načelnika II.pol.2023.19. sjednica
11.03.2024.MJERA 2. Odluka o dodjeli potpore JOSIP MIHIĆNačelnik
11.03.2024.5. Odluka o prigodnim nagradamaNačelnik
08.03.2024.4. Odluka načelnika o odabiru - koordinator projektaNačelnik
05.03.2024.MJERA 4. Odluka o dodjeli kapitalne fin.potpore otvaranje obrt JUHUHU JASMINKA SAMARDŽIJANačelnik
28.02.2024.Izmjena i dopuna Odluke o visini osnovice za obračun plaćeNačelnik
19.02.2024.1. Odluka_o_raspisivanju_natjecaja_za_Koordinator - ZaželiNačelnik
19.02.2024.7. Odluka_o_raspisivanju_natjecaja_za_ Djelatnice - ZaželiNačelnik
19.02.20249. Privremena sistematizacija radnih mjesta, Zaželi IVNačelnik
16.02.20248. PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITTE OD POŽARA (3) (1)Načelnik
01.02.2024.6. Odluka o usvajanju izvješća inventurne komijsije o popisu imovine 2023.Načelnik
01.02.2024.7. Odluka o dodjeli kapitalne fin.potpore otvaranje obrt JUHUHU vl.Ana SamardžijaNačelnik
31.01.20245. POVJ.ZA POPIS 2023-IZVJEŠĆENačelnik
31.01.20244. Odluka o predaji izvješća o popisu imovine i obveza 2023. čelnikuNačelnik
29.01.2024.3. Odluka o I. privremenom financiranju NK SLOGA JARUGEdocxNačelnik
19.01.2024.Strategija razvoja pametne općine Sikirevci 2020.-2027.g.18. sjednica
19.01.2024.1. Odluka o produženju Strategije razvoja pametne općine Sikirevci18. sjednica
19.01.2024.3. Analiza stanja sustava civilne zaštite 202318. sjednica
19.01.2024.Strategija razvoja pametne općine Sikirevci od 2020.-2027.g.18. sjednica
19.01.2024.2. Odluka-o-osnivanju-prava-služnosti18. sjednica
19.01.20241. Odluka o GODIŠNJEM POPISU imovine i obveza 2023.Načelnik
08.01.2024.Mjera 4.-Zahtjev-za-potporu. 2024. docxNačelnik
08.01.2024.Mjera 3.-Zahtjev-za-potporu. 2024.docxNačelnik
08.01.2024.Mjera 2. -izjava-podnositelja-o-srodstvu-mjera-2024.1-1Načelnik
08.01.2024.Mjera 2.-zahtjev-prijava 2024.Načelnik
08.01.2024.Mjera 1. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja_2024, grande finalNačelnik
08.01.2024.Mjera 1.-zahtjev-prijava 2024Načelnik
08.01.2024. Odluka_nacelnika_poziva_za_objavu_javni_poziv.2024odtNačelnik
05.01.2024.ODLUKA_uvjeti_kriteriji_ dodjele _kapitalne_financijske pomoći u_2024Načelnik
08.12.2023Odluka-o-financiranju-politickih-stranaka-nezavisnih-zastupljenih-u-Opcinskom-vijecu-iz-proracuna-Opcine-Sikirevci-za-2024.g.17. sjednica
08.12.2023ODLUKA-O-OSNIVANJU-SAVJETA-MALDIH17. sjednica
08.12.2023Odluka o donošenju IV IID PPUO SIKIREVCI (1)17. sjednica
08.12.2023ZAPISNIK-16.-sjednica-OPCINSKOG-VIJECA17. sjednica
08.12.2023Plan razvoja sustava civilne zaštite OPĆINE (2)17. sjednica
30.11.2023.3.Odluka o visini osnovice za obračun plaćeNačelnik
15.11.2023.2.MJERA 1. Odluka o dodjeli potpore TIHOMIR RADOVANOVIĆNačelnik
14.11.2023.1.MJERA 1. Odluka o dodjeli potpore DARIJA NIKOLIĆNačelnik
14.11.2023.Plan prijema za 2023. i 2024.god.Načelnik
10.11.2023.ZAPISNIK-15.-sjednica-OPCINSKOG-VIJECA15. sjednica
10.11.2023.1a.IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O KORIŠTENJU JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE SIKIREVCI15. sjednica
10.11.2023.2b.ZAKLJUČAKo usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu načelnika općine Sikirevci15. sjednica
10.11.2023.2.POLUGODIsNJE_IZVJEscE_o_radu_opcinskog_nacelnika_Opcine_Sikirevci_za_razdoblje_sijecanj_-_lipanj_2023docx15. sjednica
10.11.2023.3a.ZAKLJUČAK o donošenju Odluke o prodaji polj.zemljište u vlas.općine Sikirevci15. sjednica
10.11.2023.5a. STATUTARNA ODLUKA15. sjednica
10.11.2023.4a.ZAKLJUČAK o usvajanju Odluke o davnju u zakup polj.zemljište u vlas.općine Sikirevci15. sjednica
10.11.2023.6a. ODLUKA-o-oslobadanju-placanja-zakupnine-i-dr.-polj.zemljiste-u-vl.-RH15. sjednica
10.11.2023.7.a. ODLUKA O ZADUŽENJU 2023.15. sjednica
10.11.2023.8. ODLUKA o jed.fin.pomoći ČAMBER BARIŠA15. sjednica
10.11.2023.3b.Odluka o odabiru valjne ponude za prodaju nekretnina (1)15. sjednica
09.11.2023.8.MJERA 4. Odluka o dodjeli potpore ELEKTROKIMENačelnik
08.11.2023.7.Odluka načelnika -o-isplati-božićnice-umirovljenicima-2023Načelnik
08.11.2023.6.MJERA 2. Odluka o dodjeli potpore TOMISLAV POPOVIĆNačelnik
26.10.2023.
Odluka O IZBORU 2023. MATO GALOVIĆ,SIKIREVCINačelnik
26.10.2023.
Odluka O IZBORU 2023.TOMISLAV NIKOLIĆ,SIKIREVCINačelnik
26.10.2023.
Odluka O IZBORU 2023.MATEJ NIKOLIĆ,SIKIREVCINačelnik
03.10.202328-23.Odluka o odabiru najpovoljnije ponude (1) (1)Načelnik
21.09.2023. ODLUKA-O-IMENOVANJU-PREDSTAVNIKA-U-SKUPSTINI-UDRUGE-LAG (1)Načelnik
01.07.2023Izmjena i dopuna Odluke-o-imenovanju-urednistva (1) (1)Načelnik
30.06.2023.MJERA 4. Odluka o dodjeli potpore TERMO TIMNačelnik
28.06.2023.RJESENJE_O_SPORAZUMNOM -PRESTANKU_SLUZBE (3)Načelnik
23.06.2023.Zapisnik-sa-13.-sjednice-opcinskog-vijeca-Opcine-Sikirevci-31.03.-2023.-verificirani (2)14. sjednica
23.06.2023.ODLUKA O IZRADI IV.ID PPUO SIKIREVCI (1) (1)14. sjednica
23.06.2023.ODLUKA O NAKNADAMA VIJEĆNIKA14. sjednica
23.06.2023.ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU VRTIĆA VILA ZVONČICA (1)14. sjednica
23.06.2023.NAČELNIK -Odluka na nije potrebna SPP (3)14. sjednica
23.06.2023.STATUT DV VILA ZVONČICA14. sjednica
23.06.2023.Odluka o usvajanju izvješća o poslovanju Sikirevčanka d.o.o.2022.14. sjednica
23.06.2023.ODLUKA O KORIŠTENJU JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE SIKIREVCI14. sjednica
23.06.2023.Odluka o davanju prethodne suglasnosti SIKIREVCI14. sjednica
31.03.2023.3.Odluka-višak prihoda za 2022.god.13. sjednica
31.03.2023.2.g.Odluka o usvajanju Izvješća-Programa-utoška-sredstava-od-zakupa-i-prodaje-poljoprivrednog-zemljišta-u-vlasništvu-RH2022.13. sjednica
31.03.2023.2.f.Odluka o usvajanju Izvješća-Program-o-utrošku-nezakonito-izgrađenih zgrada 202213. sjednica
31.03.2023.2.e.Odluka o usvajanju Izvješća o Izvršenju Programa u socijalnoj skrbi na području Općine Sikirevci za 2022.god13. sjednica
31.03.2023.2.d.Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i udruga građana na području Općine Sikirevci za 2022.god13. sjednica
31.03.2023.2.c.Odluka o usvjanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Sikirevci za 202213. sjednica
31.03.20232.a.Odluka o usvajanju Izvješća o Izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022.god13. sjednica
31.03.2023.1.b.uz godišnje izvršenje Biljeske-uz-izvrsenje-proracuna13. sjednica
31.03.2023.1.aGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2022.13. sjednica
31.03.2023.1. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna 2022.13. sjednica
31.03.2023.5. ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O GOSP.OTPADOM- za objavu13. sjednica
31.03.2023.2.b.Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. god13. sjednica
31.03.2023.5.a.Izvješće o Gospodarenju otpadom 2022. (bez odlagališta)13. sjednica
31.03.2023.4.Odluka-o-izvješće-inventure-2022-godinudocx13. sjednica
31.03.2023.6.a.Izvjesce-o-primjeni-agrotehnickih-mjera-mjera-za-uredivanje-i-odrzavanje-poljoprivrednih-rudina-te-mjera-zastite-od-pozara-na-podrucju-Opcine-Sikirevci-za-2022.-godinu13. sjednica
31.03.2023.6.b.Obrazac 1 - Izvješće o provedi agrotehničkih mjera.202213. sjednica
31.03.2023.7.Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sikirevci za 2023. godinu13. sjednica
31.03.2023.7.a.SIKIREVCI - PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM 2023.13. sjednica
31.03.2023.8.Odluka-o-usvajanju-Izvješća -Godisnjeg-plana-upravljanja-imovinom-u-vlasnistvu-Opcine-Sikirevci-za-2022.-godinu13. sjednica
31.03.2023.8.a.SIKIREVCI - IZVJEŠĆE IMOVINA13. sjednica
31.03.2023.9. ODLUKA- PLAN MREŽE - SIKIREVCI13. sjednica
31.03.2023.10.SIKIREVCI - ODLUKA ZAKUP I KUPOPRODAJA13. sjednica
31.03.2023.11.Zaključak o jed.fin.pomoći Marinko Đuzel13. sjednica
31.03.2023.12.Zaključak -OPG MARICA TOMIĆ13. sjednica
31.03.2023.13.Odluka o odabiru valjne ponude za prodaju nekretnina13. sjednica
31.03.2023.ZAPISNIK-12.-sjednica-OPCINSKOG-VIJECA (1)13. sjednica
31.03.2023.6. ODLUKA O PRIHVAĆANJU - AGROTEHNIČKE MJERE-za OBJAVU13. sjednica
15.03.2023.MJERA 1. Odluka o dodjeli potpore KARLO ŽIVIĆNačelnik
15.3.2023.MJERA 4. Odluka o dodjeli potpore EVA LUČIĆNačelnik
15.3.2023.MJERA 4. Odluka o dodjeli potpore KRUNOSLAV GALOVIĆNačelnik
15.3.2023.MJERA 2. Odluka o dodjeli potpore ANITA JELAVIĆNačelnik
15.3.2023.MJERA 4. Odluka o dodjeli potpore MARINA ŠARČEVIĆNačelnik
08.03.2023.Odluka-nacelnika-o-financiranju-udruga-2023 (1)Načelnik
19.1.2023.Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštiteNačelnik
16.1.2023.Odluka - OSPUO SikirevciNačelnik
12.01.2023.Odluka O IZBORU 2023.frizerski obrt M.I.,I.MarinčićNačelnik
12.1.2023.Odluka o imenovanju zapovjednika VZO Sikirevci 2023.Načelnik
3.1.2023.ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA NAJAM PROSTORA OPĆ.ZGRADANačelnik
31.12.2022.MJERA 1. Odluka o dodjeli potpore KARLO ŽIVIĆNačelnik
21.12.2022.Pravilnik_o_dodjeli_poslovnih_prostora_u_vlasnistvu_Opciine_Brtonigla_na_koristenje_udrugamaNačelnik
19.12.2022.Plan vježbi 2023Načelnik
12.12.2022.MJERA 4. Odluka o dodjeli potporeOPG IVAN BENAKOVIĆodtNačelnik
12.12.2022.MJERA 4. Odluka o dodjeli potporePC BOTodtNačelnik
12.12.2022.MJERA 4. Odluka o dodjeli potpore ISKOPI STAŽIĆodtNačelnik
12.12.2022.
MJERA 4. Odluka o dodjeli potpore LAVICAodtNačelnik
12.12.2022.MJERA 4. Odluka o dodjeli potpore MATAN NiPodtNačelnik
09.12.2022.Odluka o usvajanju izvješća o poslovanju Sikirevčanka d.o.o.2021.11. sjednica
09.12.2022.ZAPISNIKA-11.sjednica OV (1)11. sjednica
09.12.2022.Odluka o ZADUŽENJU11. sjednica
09.12.2022.IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU 2021.11. sjednica
09.12.2022.ODLUKA-O-FINANC.POLITIC.STRANAKA-u-2023..GODINI11. sjednica
09.12.2022.PLAN DJELOVANJA OD PRIRODNIH NEPOGODA 2023. GODINA11. sjednica
09.12.2022.Plan razvoja sustava civilne zaštite OPĆINE11. sjednica
09.12.2022.Odluka o donošenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023.g.11. sjednica
08.12.2022.Odluka načelnika -o-isplati-božićnice-umirovljenicima-2022Načelnik
24.10.2022.Zapisnik, 10.sjednica 202210. sjednica
14.10.2022.Odluka-o-usvajanju-Izvješća- o- provedbi -Godisnjeg-plana-upravljanja-imovinom-u-vlasnistvu-Opcine-Sikirevci-za-2020.-godinu10. sjednica
14.10.2022.Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sikirevci za 2023. godinu10. sjednica
01.03.2022.Odluka načelnika o financiranju udruga 2021Načelnik
28.2.2022.Odluka-o-osnovici-za-obracun-place-sluzbenika-i-namjestenika-u-JUO opcine-Sikirevci-2Načelnik
22.2.2022.MJERA 2. Odluka o dodjeli potpore ZVONIMIR NIKOLIĆNačelnik
22.2.2022.MJERA 4. Odluka o dodjeli potpore JAKIĆ INSTALACIJAodtNačelnik
19.09.2022.MJERA 4. Odluka o dodjeli potpore TIMELESSodtNačelnik
19.09.2022.MJERA 1. Odluka o dodjeli potpore MINJA JARIĆNačelnik
15.09.2022.2022.Odluka-o-isplati-RADNE BILJEŽNICE-1Načelnik
09.09.2022.MJERA 2. Odluka o dodjeli potpore MARTIN ŽIVIĆNačelnik
09.09.2022.MJERA 3. Odluka o dodjeli potpore MIROSLAV KRIŽANOVIĆodtNačelnik
02.09.2022.MJERA 2. Odluka o dodjeli potpore PERICA LUKAČNačelnik
16.08.2022.OčitovanjeNačelnik
26.07.2022.OdlukA o usvajanju polug.izvješća o provedbio provedenog programa9. sjednica
26.07.2022.1.Odluka-o-prodaji-dijela-nekretnine-u-vlasništvu-Općine-Sikirevci9. sjednica
26.07.2022.Odluka o usklađivanju procjene rizika od velikih nesreća za općinu9. sjednica
26.07.2022.PROCJENA RIZIKA usklađenje (1)9. sjednica
26.07.2022.1. izvješće načelnika 1.1.-30.6.2022.ZAKLJUČAK.Načelnik
26.07.2022.Prilog 1. Tablični predložak za izradu polugodišnjeg izvješća o provedbi PP Općine Sikirevci_20229. sjednica
26.07.2022.Polugodišnje izvješće o provedbi programa Općine Sikirevci_srpanj 20229. sjednica
26.07.2022.Odluka o usvajanju polugodišnji-izvještaj-o-izvršenju-proračuna-za-2022 Sikirevci.9. sjednica
11.07.2022.MJERA 2. Odluka o dodjeli potpore ILIJA MARKIĆNačelnik
05.07.2022.ODLUKA O ISPLATI NOVČANE POMOĆI STUDENTI 2022.Načelnik
02.06.2022.MJERA 2. Odluka o dodjeli potpore MATIJA KNEŽEVIĆNačelnik
31.5.2022.6.Odluka-mjere-za-sprjecavanje-nepropisnog-odbacivanja-otpada-1 (1)8. sjednica
31.5.2022.Odluka o imenovanju uredništvaNačelnik
31.5.2022.4.Statutarna Odluka o izmjeni i dopuni statuta8. sjednica
31.5.2022.3. Izmjena Poslovnika odt8. sjednica
31.5.2022.1.Eticki-kodeks-nositelja-politickih-duznosti-u-Opcini-Sikirevci8. sjednica
31.5.2022.2. Odluka-o-osnivanju-sluzbenog-glasila (1)8. sjednica
31.5.2022.Odluka o donaciji fin.sredstava za nabavu vatrogasnog vozilaNačelnik
31.5.2022.7. Odluka o davanj suglanosti na cijene kom.usluga Sikirevčanka8. sjednica
31.5.2022.5. Izmjena Odluke-o-cijeni- grobnih mjesta8. sjednica
25.5.2022.MJERA 2. Odluka o dodjeli potpore MIRELA MATIJEVIĆNačelnik
5.4.2022.18. Rješenje o imenovanju pročelnikaNačelnik
28.03.2022.11.Odluka-o-izvješće-inventure-2021-godinudocx7. sjednica
28.03.2022.12.Odluka o usvajanju Izvješća-Programa-raspolaganja za 20217. sjednica
28.03.2022.ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA DJELOVANJA ZA 2021. GODINU7. sjednica
28.03.2022.2.Odluka-o-izvr-enju-PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA za-2021-godinudocx7. sjednica
28.03.2022.1.Odluka-o-nacinu-pruzanja-javne-usluge-skupljanja-komunalnog-otpada7. sjednica
28.03.2022.Odluka-o-koeficijentima-za-obracun-place-sluzbenika-i-namjestenika-u-JUO-te-ostalim-pravima7. sjednica
28.03.2022.Odluka o analizi stanja sustava CZ 20217. sjednica
28.03.2022.1.ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA OSTAVRENJA PRORAČUNA 20217. sjednica
28.03.2022.3.Odluka o usvajanju Godišnje-izvrenje-Programa-graenja-komunalne-infrastrukture-u-2021-godini7. sjednica
28.03.2022.Odluka o usvajanju IZVJEŠĆA-AGROTEHNIČKE MJERE 2021Načelnik
28.03.2022.5.Odluka o usvajanju Izvjesca-Programa-raspolaganja za 20217. sjednica
28.03.2022.4.Odluka o usvajanju Izvješća-o-izvršenju-Programa-održavanja-komunalne-infrastrukture-2021.7. sjednica
28.03.2022.10.Odluka-o-raspodjeli-rezultata-poslovanja-za-2021.-godinu7. sjednica
28.03.2022.9.Odluka-o-izvr-enju-socijalnog-programa-za-2021-godinu7. sjednica
28.03.2022.13. Odluka-o-prog-utr-sred-nakn-za-zadr-nezak-izgra-zgr-za-2021-godinudocx7. sjednica
28.03.2022.7.Odluka-o-izvr-enju-programu-javnih-potreba-u-području djelovanja U KULTURI-za-2021-godinu7. sjednica
28.03.2022.6.Odluka-o-izvr-enju-programa-javnih-potreba-u-sportu-za-2021-godinudocx7. sjednica
28.03.2022.8.Odluka-o-izvr-enju-programu-javnih-potreba-u-području djelovanja udruge građana-za-2021-godinu7. sjednica
17.02.2022.MJERA 1. Odluka o dodjeli potpore PETAR JOSKIĆ (2)Načelnik
17.2.2022.MJERA 1. Odluka o dodjeli potpore PETAR JOSKIĆNačelnik
11.2.2022.Pravilnik o radu OSNačelnik
11.2.2022.Odluka o osnivanju LAGURA_Sikirevci6. sjednica
11.2.2022.ODLUKA o ustrojstvu JUO_prijedlog6. sjednica
11.2.2022.Pravilnik o unutarnjem redu_prijedlog_Sikirevci (1)Načelnik
2.1.2022.Odluka_nacelnika_poziva_za_objavu_javni_poziv.2022odt (1)Načelnik
28.1.2022.ODLUKA_uvjeti_kriteriji_ dodjele _kapitalne_financijske pomoći u_2022 (2)Načelnik
30.12.2021.Plan-klasifikacijskih-oznaka-i-brojcanih-oznaka-stvaratelja-i-primatelja-za-2021.-godinuNačelnik
17.12.2021.Financ. pomoć-MINJA JARIĆNačelnik
17.12.2021.Odluka-o-usvajanju-programa-mjera-zaštite-pučanstva-od-zaraznih-bolesti.2022Načelnik
17.12.2021.Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite OPĆINE 2022-2024Načelnik
17.12.2021.Financ. pomoć-BAGARA MARKONačelnik
17.12.2021.2. Odluka o dodjeli potpore KERAMIKA TONINačelnik
17.12.2021.2. Odluka o dodjeli potpore AGATIĆ GRADNJA (1)Načelnik
16.12.2021.Odluka popis inventara 2021Načelnik
6.12.2021.2021_ODLUKA MRTVOZORSTVO_BPŽŽupanija
30.9.2021.Provedbeni program Općine Sikirevci za razdoblje 2021.-2025.-konačni

Odluka_o_pokretanju_izrade_provedbenih_programa_2021-2025
Načelnik
1.9.20211.Odluka-o-sufinanciranju-IGRAONICE 2021-2022.1Načelnik
26.8.2021ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI -IZG.VRTIĆA

Opis projekta (3)
2. sjednica
19.7.20212021. ODLUKA O IMENOVANJU ZAPOVJEDNIKA VZO SIKIREVCINačelnik
16.7.2021Izmjena i dopuna Odluke-o-visini-osnovice-plaće-službenika-i namještenika-u-2021-.g.Načelnik
29.6.2021ODLUKA O ISPLATI NOVČANE POMOĆI STUDENTI 2021.Načelnik
18.6.2021ODLUKA O STOŽERU Općina SikirevciNačelnik
15.6.2021POSLOVNIK O RADU STOŽERA 2021Načelnik
8.6.2021Rješenja izbor predsjednika i zamjenika OV 2021.1. sjednica
8.6.2021Rješenja I.konstituirajuća1. sjednica
8.6.20211. konstituirajuća (1)1. sjednica
7.6.20212. Odluka o dodjeli potpore MATO ŠAPINA OBRTNačelnik
12.4.20211 Odluka o dodjeli potpore KLOKY OBRTNačelnik
7.4.2021SUGLASNOST O ZAMJENIKU DVD SIKIREVCI. 2021docNačelnik
30.3.2021Odluka načelnika poziva za objavu javni poziv 2021odtNačelnik
30.3.2021ODLUKA uvjeti kriteriji dodjele kapitalne financijske pomoći u 2021Načelnik
30.3.2021Plan vježbi civilne zaštite 2021Načelnik
24.3.2021odluka-o-razvrstavanju-cesta-A.StepincaNačelnik
15.03.2021Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 202029. sjednica
15.03.2021Odluka o usvajanju Strategije upravljanja imovinom
STRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNISTVU OPCINE SIKIREVCI ZA RAZDOBLJE 2021.-2027. (1)
29. sjednica
15.03.2021STATUT Općine Sikirevci 2021.29. sjednica
15.03.2021ODLUKA O IZRADI III.ID PPUO SIKIREVCI29. sjednica
15.03.2021ODLUKA O USVAJANJU godišnje izvješće ostvarenja proračuna-SIKIREVCI- 202029. sjednica
15.03.2021ODLUKA - GOSPODARENJEM OTPADOM 2020. (1)29. sjednica
15.03.2021ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA AGROTEHNIČKIM MJERAMA 2020. (1)29. sjednica
15.03.2021Odluka o komunalnim djelatnostima Općine Sikirevci.202129. sjednica
15.03.2021ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O OSTAVRENOJ NAKNADI OD LEGALIZACJA 2020.29. sjednica
15.03.2021ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA NAKNADA ZA PROMJENU NAMJENE POLJ.ZEMLJ.29. sjednica
15.03.2021Odluka o usvajanju izvješća o poslovanju Sikirevčanka d.o.o.29. sjednica
15.03.2021ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA PRIHOD OD POLJ.ZEMLJ. ZA 2020.29. sjednica
15.03.2021ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA PROGRAMA GRAĐENJA 2020. (1)29. sjednica
15.03.2021ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA PROGRAMA KOM.INF. 2020. (1)29. sjednica
12.03.202151-21.Odluka o odabiru najpovoljnije ponudeNačelnik
26.02.2021ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA PO POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE, ev. broj: 61-2021Načelnik
26.2.2021Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine SikirevciNačelnik
23.02.2021IZVJEŠĆE načelnika o provedbi plana gospodarenja otpadom-2020 (1)Načelnik
19.02.2021Odluka načelnika o financiranju udruga 2021Načelnik
12.02.2021IZVJEŠĆE NAČELNIKA O AGROTEHNIČKIM MJERAMA ZA 2019.
Obrazac 1 - Izvješće o provedi agrotehničkih mjera
Načelnik
22.1.2021Analiza stanja sustava civilne zaštite za općinu Sikirevci 202028. sjednica
22.1.2021Zaključak o prijedlogu Izmjena i dopuna odvoza smeća28. sjednica
22.1.2021Odluka o utvrđivanju predmeta poslovanja za Sikirevčanka d.o.o.28. sjednica
22.01.2021Zapisnik sjednica 2828. sjednica
21.1.2021Odluka o odabiru najpovoljnije ponude
Ev-17-21 ZAPISNIK O OTVARANJU PONUDA
Načelnik
15.1.20212. Odluka o raspisivanju natječaja 2021GNačelnik
04.1.2021Odluka-o-sufinanciranju-IGRAONICE1 (1)Načelnik
27.10.2020PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE SIKIREVCI ZA 2021. GODINU25. sjednica
31.12.2020ODLUKA O POPISU IMOVINE 2020.Načelnik
8.11.2020- Odluka-o-izvršavanju-proračuna-općine-sikirevci-za-2021.-godinu27. sjednica
8.11.2020Odluka-o-usvajanju-Proračuna-Općine-Sikirevci-za-2021.-godinu27. sjednica
8.11.2020Odluka-o-financiranje-političkih-stranaka-2021-nova27. sjednica
8.12.2020Zapisnik-27. sjednica27. sjednica
8.11.2020Plan razvoja sustava civilne zaštite OPĆINE27. sjednica
17.11.202026. Sjednica - Zapisnik26. sjednica
17.11.2020Prijedlog Odluke o donošenju I.Rebalansa 202026. sjednica
17.11.2020IZMJENA I DOPUNA Program javni potreba 2020.26. sjednica
17.11.2020IZMJENA I DOPUNA Program kulturu 202026. sjednica
17.11.2020IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA-GRAĐENJA-KOMUNALNE-INFRASTRUKTURE-ZA-2020.-GODINU26. sjednica
17.11.2020IZMJENA I DOPUNA Program šport 2020.26. sjednica
17.11.2020-IZMJENA I DOPUNA Program-javnih-potreba-u-socijalnoj-skrbi-202026. sjednica
17.11.2020IZMJENA I DOPUNA Program-utoška-sredstava-od-zakupa-i-prodaje-poljoprivrednog-zemljišta-u-vlasništvu-RH2020.26. sjednica
17.11.2020IZMJENA I DOPUNA Program-utroška-sredstava-od-nezakonito-izgrađenih-zgrada 202026. sjednica
17.11.2020Odluka-o-usvajanju-Strategije-razvoja-Opcine-Sikirevci (1)26. sjednica
17.11.202025. Sjednica - Zapisnik25. sjednica
17.11.2020IZMJENA I DOPUNA Programa-održavanja-komunalne-infrastrukture-za-2020.-g.26. sjednica
2.11.2020ODLUKA O PRODAJI ZEMLJIŠTA JADRANKA JAKIĆ 2020.Načelnik
27.10.2020IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE SIKIREVCI ZA 2019. GODINU25. sjednica
27.10.2020Zaključak o jed.fin.pomoći obitelji Anić Joze iz Jaruga25. sjednica
27.10.2020Zaključak suci porotnici Županijski sud25. sjednica
27.10.2020Zaključak Nadzor MPUGDI -PROGRAM GRAĐENJA25. sjednica
27.10.2020Zapisnik-24. sjednica25. sjednica
27.10.2020Izmjena i dopuna Odluke o kom.infrastrukturi25. sjednica
27.10.2020Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sikirevci za 2021. godinu25. sjednica
27.10.2020Zaključak Nadzor MPUGDI -PROGRAM LEGALIZACIJE25. sjednica
27.10.2020Odluka ulaganje u športske objekte25. sjednica
27.10.2020Odluka PRIJEDLOG LAG - PROJEKT25. sjednica
19.10.2020Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine SikirevciNačelnik
19.10.2020
Odluka - OSPUO SikirevciNačelnik
1.10.2020Odluka o odobravanju financijske pomoći u novcu za ogrijev u 2020. g.Načelnik
31.08.2020Zapisnik-23. sjednica24. sjednica
31.082020Odluka Knezović Josip24. sjednica
31.08.2020Odluka Marija Perger24. sjednica
31.082020Izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi 24. sjednica
27.7.2020Odluka-o-sufinanciranju-nabave-RADNE BILJEŽNICE-1Načelnik
08.07.2020Odluka o dodjeli potpore KRISTIJAN TOMASININačelnik
6.7.2020ODLUKA O PRODAJI ZEMLJIŠTA-2020. PRANJIĆ LUKA.Načelnik
6.7.2020ODLUKA O PRODAJI ZEMLJIŠTA-AGATIĆ MARINKO 2020.Načelnik
26.06.2020Odluka o dodjeli potpore CAFFE BAR NO2Načelnik
24.6.2020ODLUKA O ISPLATI NOVČANE POMOĆI STUDENTI 2020.Načelnik
4.6.2020Odluka o raspisivanju javnog poziva za dodjelu jednokratne novčane potpore redovitim studentimaNačelnik
13.5.2020Odluka o pomoći gospodarstvu i stanovnicima - COVID -19 (1)-converted23. sjednica
13.5.2020Odluka-o-raspisivanju-javnog-natjecaja-converted
POPIS ČESTICA ZA JAVNI NATJEČAJ
23. sjednica
13.5.2020Zaključak zamolba Bernard Lovrić23. sjednica
13.5.2020ODLUKA PLACEVI 202023. sjednica
13.5.2020Zapisnik-22. sjednica23. sjednica
25.03.20202020. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabaveNačelnik
23.3.2020ODLUKA O STOŽERU SIKIREVCINačelnik
6.3.202038-20Zapisnik o otvranju pregledu i ocjeni ponuda
ODLUKA EV.BR.38-2020.1314
2.3.2020ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA PRIHOD OD POLJ.ZEMLJ. ZA 2019.22. sjednica
2.3.2020IZVJEŠĆE NAČELNIKA O AGROTEHNIČKIM MJERAMA ZA 2019.22. sjednica
2.3.2020ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA AGROTEHNIČKE MJERE 2019. (1)22. sjednica
2.3.2020Općina Sikirevci Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 201922. sjednica
2.3.2020Odluke o povjeravanju obavljanja kom.djelatnosti22. sjednica
2.3.2020Odluke o kom.infrastrukturi22. sjednica
2.3.2020Odluka odavanju u zakup i utvrđivanju početne zakupnine za neizgrađeno građevinsko zemljište pretežno poslovne namjene K-1 (1)22. sjednica
2.3.2020GODIŠNJI PLAN DAVANJA KONCESIJA ZA 2020.22. sjednica
2.3.2020GODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2019. 122. sjednica
2.3.2020Zapisnik-20. sjednica22. sjednica
2.3.2020GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORACUNA_2019. (1)22. sjednica
2.3.2020analiza 201922. sjednica
2.3.2020Bilješke-uz-godišnji-izvještaj-o-izvršenju-proračuna-za-2019.-godinu22. sjednica
2.3.2020ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O OSTVARENOJ NAKNADI OD LEGALIZACIJE 2019.22. sjednica
2.3.2020ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA NAKNADA ZA PROMJENU NAMJENE POLJ.ZEMLJ.22. sjednica
2.3.2020Zaključak-o-OSLOBAĐANJU-plaćanja-komunalne-naknade-Petar-Šapina22. sjednica
2.3.2020ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA GOSPODARENJEM OTPADOM 2019. (1)22. sjednica
2.3.2020Godišnje izvješće-SIKIREVCI- 2019
2.3.2020Odluka o Anekxdocx22. sjednica
2.3.2020Zapisnik-19. sjednica
2.3.2020Zaključak suci porotnici22. sjednica
2.3.2020Zaključak fin. monografije22. sjednica
2.3.2020Moja lijepa Slavonija kraj Save španca za odluku Općinskog vijeća22. sjednica
2.3.2020ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA PROGRAMA GRAĐENJA 2019. (1)22. sjednica
2.3.2020ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆAPROGRAMA JAVNIH POTREBA 2019.
Godišnje izvješće o ostvarenju programa javnih potreba 2019.1310
22. sjednica
2.3.2020ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA PROGRAMA KOM.INF. 2019. (1)22. sjednica
2.3.2020Godišnje izvješće Program ODRŽAVANJA komunalne infrastrukture_ 201922. sjednica
2.3.2020Godišnje izvješće Programa GRADNJE komunalne infrastrukture_ 201922. sjednica
1.3.2020Odluka obračuna kvadratur stambenog djela putem aplikacije GeoportalNačelnik
3.1.2020pravilnik-o-korištenju-službenog-vozila-mobilnih-telefona-i-službena-putovanjaNačelnik
19.02.2020Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama - 2020.Načelnik
13.2.2020Godišnje izvješće Gospodarenje otpadom 2019Načelnik
13.2.2020IZVJEŠĆE o utrošenim sredstvima od zakupa zemlje 2019Načelnik
13.2.2020Izvješće o utrošku sredstava LEGALIZACIJA 2019.Načelnik
13.2.2020Izvješće o utrošku sredstava prenamjena 2019.Načelnik
10.02.2020PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA OPĆINUNačelnik
2.1.2020Odluka o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djetetaNačelnik
23.12.2019.ODLUKA O POPISU IMOVINE 2019Načelnik
11.12.2019Odluka otpad izmjena i dopuna odluke21. sjednica
05.12.2019Odluka o dodjeli potpore MAJHEN GRADNJANačelnik
04.12.2019Plan razvoja sustava civilne zaštite OPĆINE20. sjednica
04.12.2019Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2020. Općina Sikirevci20. sjednica
2.12.2019PLAN RADA ZIMSKE SLUŽBE 2019.-2020.Načelnik
25.11.2019Odluka o visini osnovice plaće službenika i namještenika u 2019 .g.Načelnik
20.11.2019Odluka o osnivanju SIKIREVČANKA19. sjednica
20.11.2019Odluka o povećanju koeficijentu načelnika19. sjednica
20.11.2019odluka o usvajanju PRORAČUNSKE PRIČUVE 2019.19. sjednica
20.11.2019Odluka-o-usvajanju-programa-mjera-zaštite-pučanstva-od-zaraznih-bolesti19. sjednica
20.11.20192019 . Odluka o vođenju evidencije komunalne infrastrukture19. sjednica
20.11.2019Zapisnik-18. sjednica18. sjednica
20.11.2019Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova19. sjednica
18.11.20191 Odluka o dodjeli potpore MIJO NIKOLIĆNačelnik
14.11.2019Zapisnik sa 3. Sjednice vijeća mjesnog odbora JarugeMjesni odbor Jaruge
4.9.2019Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća18. sjednica
4.9.2019Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna PPUO Sikirevci18. sjednica
28.8.2019Odluka o sufinanciranju programa igraonice 2019/2020Načelnik
31.7.2019Odluka o komunalnom redu17. sjednica
31.7.20192.Odluka o produženju Strateškog razvojnog programa 117. sjednica
31.7.20191.POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORACUN_2019._-PRIJEDLOG

Obrazloženje Polugodišnje izvršenje proračuna 2019.Obrazloženje
17. sjednica
31.7.2019Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća17. sjednica
31.7.2019Odluka o osnivanju, sastavu i strukturi postrojbi Civilne Zaštite17. sjednica
31.7.2019PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE SIKIREVCI ZA 2020. GODINU (6)Načelnik
31.7.2019Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom17. sjednica
29.07.2019.Odluka o odabiru izgradnja ceste Sikirevačkih branitelja FAZA II(1)Načelnik
2.7.2019Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka Općine SikirevciNačelnik
14.6.2019Odluka o uključivanju u program SOR
Plan prijema osoba za SOR
Načelnik
11.6.2019Rješenje o prijemu u službu - komunalni redar Marija StažićNačelnik
27.5.2019.Odluka o isplati novčane pomoći studentimaNačelnik
24.5.201920-19.Odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednost 2+Načelnik
21.5.201928-19.Odluka o odabiru Energetska obnova zgrada Ambulante Jaruge (1)

NOVO 28-19.ZAPISNIK O OTVARANJU PREGLEDU I OCJENI PONUDA
Načelnik
20.5.201937-19.Odluka o odabiru Pješačke staze 2019. (1)

37-19 Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda PJEŠAČKE STAZE.
Načelnik
15.5.2019Program-potpore-razvoja-poduzetništva-za-2019.g.16. sjednica
15.5.2019Plan razvoja sustava civilne zaštite OPĆINE16. sjednica
15.5.2019Odluke o prihvaćanju pisma namjere i korištenju usluge azila tvrtke PRAXIS - VET d.o.o. u Sibinju16. sjednica
15.5.2019Odluka-o-pokretanju-postupka-nabave-kamera-za-video-nadzor16. sjednica
15.5.2019ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA PRIHOD OD POLJ.ZEMLJ. ZA 2018.16. sjednica
15.5.2019ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA NAKNADA ZA PROMJENU NAMJENE POLJ.ZEMLJ.16. sjednica
15.5.2019ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga o ponovnoj javnoj raspravi o 2. izmjenama i dopunama PPUONačelnik
15.5.2019ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA AGROTEHNIČKE MJERE 2018. (1)16. sjednica
15.5.2019Zaključak Rakitić Pavo Sikirevci16. sjednica
15.5.2019GODIŠNJI PLAN DAVANJA KONCESIJA ZA 2019.16. sjednica
15.5.2019ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O OSTAVRENOJ NAKNADI OD LEGALIZACJA 2018.16. sjednica
15.5.2019ODLUKA O DONOŠENJU PROCEJNE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA
Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Sikirevci
16. sjednica
14.5.201928-19Odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednost 2+Načelnik
9.5.2019III. Izmjene i dopune Pravilnika JUONačelnik
7.5.20191. Odluka o isplati novčane pomoći za studente 2019Načelnik
30.4.2019Plan prijema u službu 2019.Načelnik
2.4.2019Odluka o povjeravanju upravljanjem sportskim objektimaNačelnik
29.3.2019Zaključak o utvrđivanju prijedloga 2. izmjena i dopuna prostornog plana Općine SikirevciNačelnik
20.3.2019Odluka o odabiru kandidatkinja - za žene - za zajednicu 2019Načelnik
18.3.2019Odluka o raspisivanju javnog natječaja Za žene - za zajednicuNačelnik
12.3.2019Godišnje izvješće prihod od prenamjene polj.zemljištaNačelnik
12.3.2019Godišnje izvješće prihod zakup zemlje u vl.RHNačelnik
12.3.2019Godišnje izvješće agrotehničke mjereNačelnik
7.3.2019Odluka o početku postupka jednostavne nabaveNačelnik
5.3.2019Odluka o imenovanju povjerenika CZNačelnik
1.3.2019Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 201815. sjednica
1.3.2019Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Sikirevci15. sjednica
1.3.2019Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina15. sjednica
1.3.2019ODLUKA O POGREBNIČKOJ DJELATNOSTI15. sjednica
1.3.2019IZMJENA ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU15. sjednica
1.3.2019Analiza stanja sustava civilne zaštite 201815. sjednica
1.3.20192018. IZVJEŠĆE načelnika o provedbi plana gospodarenja otpadomNačelnik
1.3.2019Godišnje izvješće-SIKIREVCI- 2018
1.3.201914. sjednica općinskog vijeća - zapisnik14. sjednica
1.3.2019ZAPISNIK 15.sjednica15. sjednica
1.3.2019ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA GOSP. OTPADOM 2018.15. sjednica
25.2.2019Odluka o sufinanciranju vatrogasne opreme za središnju postrojbu DVD SikirevciNačelnik
14.2.2019Odluka o dodjeli financijskih sredstavaNačelnik
4.2.2019Odluka o komunalnom doprinosu 201914. sjednica
4.2.2019Odluka o komunalnoj naknadi 201914. sjednica
31.1.2019II. Izmjena i dopuna Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenikaNačelnik
30.1.2019Zapisnik 2. sjednice Mjesnog odbora JarugeMjesni odbor Jaruge
18.1.2019Izvješće o godišnjem popisu imovine 2018.Inventurno povjerenstvo
10.1.2019Plan prijma JUO SikirevciNačelnik
8.1.2019Odluka o raspisivanju javnog natječaja
za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro
koje provode udruge na području Općine Sikirevci za 2019. godinu
Načelnik
2.1.2019Odluka o prihvaćanju prijedloga Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za 2019

Program mjera i provedbeni plan obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Općine Sikirevci 2019
Načelnik
20.12.2018Odluka o popisu imovine, obveza i potraživanja Općine SikirevciNačelnik
20.12.2018Odluka o korištenju mobitela
Načelnik
19.12.2018Odluka o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djetetaNačelnikl
4.12.2018Odluka o vrijednosti boda Komunalne naknade Općine Sikirevci 201913. sjednica
4.12.2018Odluka O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2019.13. sjednica
4.12.2018Odluka-financiranje-političkih-stranaka-2019.13. sjednica
4.12.2018Odluka o prihvaćanju kupovine nekretnine upisane u zkul. 1523 ,k.o. Sikirevci, kao kčbr. 1059 stambena zgrada13. sjednica
4.12.2018Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom13. sjednica
4.12.2018Odluku o kupovini nekretnine zk 1523, k.o. Sikirevci
kao kčbr. 1059 (E-1)
13. sjednica
4.12.2018PLAN-UPRAVLJANJA-IMOVINOM-U-VLASNIŠTVU-OPĆINE-SIKIREVCI-ZA-2019.-GODINUNačelnik
4.12.2018Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Sikirevci za projekt “Izgradnja, uređenje i opremanje parka i šetnice u naselju Sikirevci”13. sjednica
4.12.201813. Zapisnik sjednica općinskog vijeća13. sjednica
13.11.2018Izvješće mandatne komisije i Odluka o nastavku obavljanja dužnosti, Cecilija Jakić12. sjednica
13.11.2018Zaključa o o interesu kupnje nekretnine k.č.br. 1059 k.o. Sikirevci12. sjednica
13.11.2018Zapisnik o zaprimanju prijedloga proračuna za 2019. predsjedniku vijeća12. sjednica
13.11.2018Zapisnik 12. sjednica12. sjednica
13.11.2018Zaključa o usvjanju izvješća obavljne revizije za 2017. godinu12. sjednica
16.10.2018Odluka o početku jednostavne nabave JN 27/18 - Izgradnja pješačke staze Ulica Vladimira Nazora SikirevciNačelnik
30.9.2018Odluka o odabiru izvođača usluga za izradu PPUO Sikirevci uz opravdani razlog (žurnosti)Načelnik
25.9.2018Registar imenovanih članova nadzornih odbora
21.9.2018ODLUKA O IZRADI II.IZMJENA I DOPUNA PPUO SIKIREVCI11. sjednica
21.9.2018zapisnik sa 11. (telefonske) sjednice11. sjednica
17.9.2018Odluka o neprovođenju strateške procjene utjecaja na okoliš II izmjene PPUO SikirevciNačelnik
17.9.2018Odluka o uspostavi registra imenovanih članova nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava Općine SikirevciNačelnik
17.9.2018Izvješće o kreditima i zajmovima na dan 30.6.2018Načelnik
12.9.2018Izvršenje proračuna Općine Sikirevci 30.6.2018.10. sjednica
12.9.2018Zaključak o nabavi traktora, prikolice i malčera za komunalne poslove10. sjednica
12.9.2018Obrazloženje izvršenja proračuna Općine Sikirevci 30.6.2018.10. sjednica
12.9.2018Zaključak o nabavi kontejnera za stanovanje za socijalno ugrožene osobe10. sjednica
12.9.2018Zaključak o radu trgovina nedjeljom10. sjednica
12.9.2018Zapisnik 10. sjednica10. sjednica
12.9.2018Izvješće Mandatne komisije - Prestanak mandata Marije Štengl10. sjednica
24.8.2018Zapisnik 1. sjednice Mjesnog odbora JarugeMjesni odbor Jaruge
22.8.2018Odluka o novčanoj pomoći za nabavu udžbenika 2018/2019. godinaNačelnik
24.7.2018Odluka o povećanju zakupnine - ambulanta9. sjednica
24.7.2018Zapisnik 8. sjednice Općinskog vijeća9. sjednica
24.7.2018Odluka o komunalnom redu Općine Sikirevci9. sjednica
24.7.2018Zapisnik 7. sjednice Općinskog vijeća9. sjednica
24.7.2018Izvješće Mandatne komisije - Mario Štrljić9. sjednica
24.7.2018Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama9. sjednica
24.7.2018Zapisnik sa 9. sjednice 21.06.20189. sjednica
24.7.2018Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća načelnika9. sjednica
18.7.2018Polugodišnje izvješće o radu načelnika 30.6.2018.Načelnik
5.7.2018Odluka o isplati novčane pomoći studentima za 2018. godinuNačelnik
27.6.2018Rješenje o imenovanju komisije za procjenu rizika od velikih nesrećaNačelnik
26.6.2018Odluka o osnivanju radne skupine za procjenu rizika od velikih nesrećaNačelnik
26.6.2018Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika - izmjena i dopunaNačelnik
20.6.2018Odluka o izradi procjene rizika od velikih nesrećaNačelnik
1.6.2018Zaključak_komunalno redarstvoNačelnik
22.5.2018Izvješće o mirovanju mandata7. sjednica
22.5.2018Zapisnik 6. sjednica7. sjednica
22.5.2018Odluka o raspisivanju izbora za mjesne odbore7. sjednica
22.5.2018Izvješća i zaključci o mirovanju mandata vijećnikaMandatna komisija
22.5.2018Odluka o broju biračkih mjesta za Mjesne odbore7. sjednica
22.5.2018Odluka o isplati jednokratne pomoći studentima7. sjednica
22.5.2018Odluka o imenovanju izbornog povjerenstva za Mjesne odbore7. sjednica
22.5.2018Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalne naknade - Petar Šapina7. sjednica
22.5.2018Odluka o visini naknade izbornih tijela7. sjednica
22.5.2018Odluka o kupnji nekretnine K.O. Sikirevci kčbr 749/57. sjednica
22.5.2018Odluka o usvajanju plana gospodarenja otpadom7. sjednica
22.5.2018odluka i ugovor o kupovini športskih objekata i dio nog. igrališta7. sjednica
22.5.2018Zaključak o mirovanju mandata - Cecilija Jakić7. sjednica
16.5.2018Odluka_strateška procjena PGO na utjecaj za okolišNačelnik
3.5.2018Rješenje o prijemu u službu - Marija StažićOpćinsko vijeće
9.4.2018Odluka o provođenju postupka II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja OpćineNačelnik
3.4.2018Odluka o uključivanju u Program stručnog osposobljavanjaNačelnik
3.4.2018Plan prijema osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, 2018. godinaNačelnik
28.3.2018Odluka o prihvaćanju izvješća plan gospodarenja otpadom6. sjednica
28.3.2018Odluka o prihvaćanju izvješća o primjeni agrotehničkih mjera6. sjednica
28.3.2018Zapisnik 5. sjednica6. sjednica
28.3.2018Odluka o prihvaćanju izvješća programa građenja6. sjednica
28.3.2018Odluka o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva6. sjednica
28.3.2018Zaključak tvrtki Žito-agrar j.d.o.o.6. sjednica
28.3.2018Odluka o prihvaćanju izvješća programa javnih potreba u društvenim djelatnostima6. sjednica
28.3.2018Odluka o prihvaćanju izvještaja o utrošku sredstava od zakupa6. sjednica
28.3.2018Odluka o prihvacanju izvješća socijalnog programa6. sjednica
28.3.2018Odluka o prihvaćanju izvješća Programa održavanja komunalne infrastrukture6. sjednica
28.3.2018Odluka o prihvaćanju izvještaja o utrošku sredstava od nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru6. sjednica
13.3.2018Odluka o izmjeni i dopuni pravilnika o unutarnjem reduNačelnik
1.3.2018Odluka o visini naknade plaće u slučaju privremene nesposobnosti za radNačelnik
23.2.2018Odluka o dodjeli financijskih sredstavaNačelnik
16.2.2018Odluka o odabiru kandidatkinja za žene za zajednicuNačelnik
2.2.2018Odluka o prihvaćanju izvješća inventornog povjerenstvaNačelnik
29.1.2018Odluka o usvajanju programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti5. sjednica
19.1.2018Zaključak o jednokratnoj pomoći obitelji Pranjić5. sjednica
19.1.2018Poslovnik Općinskog vijeća 20185. sjednica
19.1.2018Statut Općine Sikirevci 20185. sjednica
19.1.2018Odluka o imenovanju povjerenstva za ravnopravnost spolova5. sjednica
19.1.2018Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja komunalnog otpada5. sjednica
15.1.2018Odluka o izradi plana gospodarenja otpadomNačelnik
12.1.2018Plan prijema u službu 2018Načelnik
12.1.2018Zapisnik 6. sjednica MO JarugeMjesni odbor Jaruge
4.1.2018Odluka o raspisivanju natječaja za financiranje javnih potrebaNačelnik
2.1.2018Odluka o popisu imovine i obveza za 2017. godinuNačelnik
15.12.2017Izvješće načelnika 6-12 mjesec 2017.Načelnik
15.12.2017Zapisnik 4. sjednica Općinskog vijeća5. sjednica
15.12.2017Izmjena i dopuna odluke o lokalnim porezima 2017.5. sjednica
15.12.2017Odluka o imenovanju EU projekt Slavonski Brod 3Načelnik
15.12.2017Zaključak o jednokratnoj pomoći obiteljima - Karačić5. sjednica
15.12.2017Odluka o prihvaćanju izvješća načelnika 20175. sjednica
15.12.2017Analiza sustava civilne zaštite 20175. sjednica
27.10.2017Odluka o raspisivanju 2. natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta k.o. Sikirevci, kčbr. 2214 (Jarčište)Načelnik
25.10.2017Zapisnik 5. sjednice vijeća Mjesnog odbora JarugeMjesni odbor Jaruge
19.10.2017Odluka o raspisivanju natječaja poljoprivredno zemljište 19.10.2017Načelnik
18.10.2017Pravilnik o financiranju javnih potreba3. sjednica
18.10.2017Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave3. sjednica
18.10.2017Zaključak - socijalne naknade naknada za ogrijev3. sjednica
18.10.2017Odluka o suglasnosti u predmetu Eugenije Deminenko3. sjednica
18.10.2017Odluka o raspisivanju natječaja za zakup Općinskog polj. zemljišta3. sjednica
18.10.2017Odluka o provedenom postupku i ponovnom naječajuza prodaju drvne mase - topola3. sjednica
18.10.2017Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za gospodarenje nekretninama3. sjednica
18.10.2017Zapisnik 3. sjednice Općinskog Vijeća5. sjednica
18.10.2017Odluka o oslobađanju dijela zakupa Općinskog zemljišta3. sjednica
31.08.2017Zapisnik 2. sjednice Općinskog Vijeća Općine Sikirevci3. sjednica
31.5.2016Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti Općine Sikirevci21. sjednica
8.12.20167-Zaključak o prihvaćanju programa deratizacije 2017.24. sjednica
23.9.2016Odluka oi pokretanju postupka zaduženja za kupovinu imovine Poljoprivredne zadruge Sikirevci23. sjednica
23.9.2016Odluka o prihvaćanju utvrđivanja međa međne linije k.č.br. 740 u odnosu na k.č.br. 741 u K.O. Sikirevci23. sjednica
23.9.2016Odluka o prijenosu vlasničkih udjela Posavska Hrvatska23. sjednica
23.9.2016Odluka o imenovanju pravnih osoba važnih za civilnu zaštitu23. sjednica
16.6.2016Poslovnik o radu stožera za civilnu zaštituNačelnik
15.6.2016Odluka o osnivanju stožera civilne zaštiteNačelnik
31.5.2016Odluka o imenovanju mrtvozornikaNačelnik
31.5.2016Zaključak o prihvaćanju Programa deratizacije 2016.21. sjednica
31.5.2016Odluka o stavljanju van snage Stozer za civilnu zaštitu21. sjednica
31.3.2016Odluka da nema potrebe za izradom utjecaja na okoliš Strateškog razvojnog programa 2015-2019Načelnik
23.1.2015Odluka o imenovanju osobe za informiranjeNačelnik
23.1.2015Odluka o ustrojavanju službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine SikirevciNačelnik
19.2.2013Statut Općine Sikirevci34. sjednica
22.9.2011Odluka o dodjeli i isplati jednokratne naknade za nabavu radni bilježnicaNačelnik

Ukupno dokumenata: 567, zadnje ažuriranje 2024-05-10 12:39:29.

Skip to content