Javna nabava


Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) naručitelj je obvezan donijeti plan nabave za proračunsku ili  poslovnu godinu te ga ažurirati prema potrebi. Plan nabave i sve njegove kasnije promjene javni naručitelj obvezan je objaviti na internetskim  stranicama.

2020. godina

PLAN NABAVE ZA 2020

Plan Nabave – OPĆINA SIKIREVCI – 2020

2019. godina

IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2019.

PLAN NABAVE ZA 2019

 

2018. godina

Registar ugovora za razdoblje 1.1.2018 – 31.12.2018. g.

Izmjene i dopune Plana nabave Općine Sikirevci za 2018. godinu, 15. listopada 2018.

Registar ugovora za razdoblje 1.1.2018. – 30.6.2018. g.

Plan nabave Općine Sikirevci za 2018. godinu

 

2017. godina

Izmjene i dopune Plana nabave Općine Sikirevci za 2017.g.

Registar ugovora Općine Sikirevci za 2017. g.

Registar ugovora Općine Sikirevci za 2017. g. – dopuna

 

2016. godina

II. izmjene i dopune plana nabave Općine Sikirevci za 2016. g.PODACI O NARUČITELJU

Naziv: Općina Sikirevci
Sjedište: Ljudevita Gaja 4A, 35224 Sikirevci
OIB: 58216299647
Telefon: 035/481-215
URL: www.opcina-sikirevci.hr

SLUŽBA ZADUŽENA ZA KONTAKT

Naziv: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Adresa: Ljudevita Gaja 4A, 35224 Sikirevci
Telefon: 035/481-215
e-mail: opcina.sikirevci@gmail.com


Skip to content