Planovi, programi i registri

Registar imovine i komunalne infrastrukture

Registar imovine 2024-04-09

Registar komunalne infrastrukture 2024-04-09

 

2024. godina

1. Odluka o usvajanju Analize upravljanja komunalnom infrastrukturom

1.a.ANALIZA UPRAVLJANJA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM OPĆINE SIKIREVCI

 

2023. godina

Evidencija-svih-ugovora-2023.- 2022.-2021.god.

 

2022. godina

Evidencija-svih-ugovora-2022.- 2021.god.

Polugodišnje izvješće o provedbi programa Općine Sikirevci_2022

Prilog 1. Tablični predložak za izradu godišnjeg izvješća o provedbi PP Općine Sikirevci_2022

 

2021. godina

GODIŠNJE IZVJEŠĆE plana_razvojnih_programa_za_2021.

Godišnji plan raspisivanja natječaja 2021

PROGRAM mjera zaštite od požara

 

2020. godina

PROGRAM MJERA Općina Sikirevci za 2021. godinu (1)

Odluka-o-usvajanju-programa-mjera-zaštite-pučanstva-od-zaraznih-bolesti

Strategija razvoja pametne općine Sikirevci

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE SIKIREVCI ZA 2020. GODINU

2020.G.Komunalna infrastruktura – Groblja (1)

2020.G.Komunalna infrastruktura – Javna parkiralista

2020.G.Komunalna infrastruktura – JAVNA RASVJETA(4)

2020.G.Komunalna infrastruktura – Javne prometne povrsine-STAZE (3)

2020.G.Komunalna infrastruktura građevine i uređaji javne namjene

2020.G.Komunalna infrastruktura nerazvrstane ceste

2020.G. Komunalna infrastruktura – Javne zelene povrsine

 

2019. godina

Registar imovine- 31.12.2019.

Tablica ugovora – 2019.

Godišnji plan raspisivanja natječaja za 2019. godinu

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sikirevci za 2019. godinu

Komunalna infrastruktura – Javne zelene povrsine (2)

Komunalna infrastruktura građevine i uređaji javne namjene

Komunalna infrastruktura nerazvrstane ceste

Komunalna infrastruktura – Groblja (1)

Komunalna infrastruktura – Javna parkiralista (2)

Komunalna infrastruktura – Javna rasvjeta (5)

Komunalna infrastruktura – Javne prometne povrsine-STAZE (3)

 

2018. godina

Godišnji plan natječaja za 2018 g.

Registar imovine Općine Sikirevci, 2018

 

2017. godina

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2018. – 2020. g.

Zaključak o donošenju plana normativnih aktivnosti Općine Sikirevci u 2017. g.

 

2015. godina

Izvješće o utrošku sredstava od Prihoda poljoprivrednog zemljišta Općine Sikirevci za 2015. g.

Skip to content