Pravo na pristup informacijama

Službenik za informiranje

Gordana Lešić

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak od 7:00 do 15:00 sati
Telefon/faks: 035/481-215

 

Katalog informacija

Općina Sikirevci ustrojila je Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama. Svim informacijama iz Kataloga raspolaže službenik za informiranje i može ih ovisno o vrsti bezuvjetno ili uvjetno dati ovlaštenim osobama.

Odluke Općinskog vijeća i Općinskog načelnika koje utječu na interese građana
 • Utvrđivanje cijena ili davanje suglasnosti na cijene komunalnih usluga
 • Odluke o davanju koncesija za komunalne djelatnosti
 • Programi izgradnje komunalne infrastrukture
 • Natječaji za javnu nabavu
 • Općinski proračun u cijelosti koji sadrži kompletne primitke, izdatke, troškove po određenim stavkama i izdatke za pojedine programe koji se iz proračuna financiraju
 • Odluke o subvencioniranju poljoprivredne proizvodnje, stočarske proizvodnje i poduzetnika po različitim programima
 • Odluke vezane za komunalni standard i komunalni red na području
 • Odluke iz područja socijalne skrbi, predškolskog i školskog odgoja
 • Odluke o općinskim porezima
 • Odluke o komunalnom doprinosu i visinama naknade, te uvjetima za priključenje na komunalnu infrastrukturu
 • Odluke iz područja prostornog planiranja i urbanističkog uređenja
 • Sve opće akte koji se donose da bi se osigurao zakonit i što bolji rad općine i njenih upravnih tijela
 • Odluke u vezi s gospodarenjem nekretninama u vlasništvu općine
 • Odluke o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave i o učlanjenju u različite asocijacije lokalnih zajednica (zajednica gradova i općina)
 • Odluke iz područja zaštite okoline, biljaka i životinja
 • Odluke u vezi sa ustrojstvom mjesne samouprave i njenim načinom rada
 • Odluke o izboru i sastavu Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela
 • Odluke iz područja civilne zaštite i vatrogasne službe
 • Odluke o različitim javnim priznanjima općine Sikirevci
 • Odluke o radu ugostiteljskih i trgovačkih radnji
 • Odluke o imenovanju ulica
Odluke koje općina posjeduje ili do njih može doći u glasilima donositelja (Županija i RH)
 • Sve odluke Župana i Županijske skupštine koje se tiskaju u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije
 • Zakoni, pravilnici, uredbe, svi akti Sabora RH, Vlade RH i pojedinih ministarstava kao i natječaji koje raspisuju, a koji su nam dostupni u Narodnim novinama, na internetu i web-stranicama
 • Općenito informacije koje se mogu naći na internetu i web-stranicama kojima Općina ima pristup

 

Katalog informacija Općine Sikirevci

 

Zahtjevi za pristup informacijama i cjenik za dostavu informacija

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Cjenik za dostavu informacija

 

Godišnja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Godisnje_izvjesce za 2023. godinu

Godisnje_izvjesce 2023. godina

Upitnik-za-samoprocjenu-tjv

Godisnje_izvjesce 2022 Godisnje_izvjesce 2022

Godisnje izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2021 godinu.

Godisnje_izvjesce

Godisnje_izvjesce

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. g.

Godišnje izvješće za 2018. godinu   .pdf    .csv

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

 

Skip to content