Civilna zaštita i sigurnost

CIVILNA ZAŠTITA

Plan vježbi 2023

Odluka o osnivanju, sastavu i strukturi postrojbi CZ

OPĆINA SIKIREVCI Smjernice 2022 – 2025.

Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite OPĆINE 2022-2024

Civilna zaštita Općine Sikirevci

Odluka o imoenovanju povjerenika Civilne zaštite i njihovih zamjenika

Program mjera i provedbeni plan obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Općine Sikirevci 2019

Plan aktivnosti zaštite od požara za 2019.

 

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SIKIREVCI

Dobrovoljne vatrogasne udruge u ovom dijelu Hrvatske imaju dugu i bogatu tradiciju, a nastale su na temeljima dragovoljnosti, humanosti i solidarnosti. Osim pomoći pri spašavanju ljudi i imovine u slučaju požara ili elementarnih nepogoda bile su nositelji kulturno-zabavnog života u selu.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Sikirevci osnovano je 8. rujna. 1928. godine na prijedlog gospodina Ljubomira Pleše tadašnjeg Sikirevačkog učitelja koji je tog dana sakupio mještane i održao Osnivačku skupštinu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sikirevci.

Na skupštini se prijavilo trideset izvršujućih članova, preko dvadeset utemeljitelja te veći broj podupirajućih članova društva. Tom prigodom izabran je Upravni odbor i operativni članovi, a društvo se tom prigodom upisalo među tisuću društava koliko je dobrovoljno vatrogastvo brojilo do II svjetskog rata.

Prva vatrogasna štrcaljka (zaprežna kola) kupljena su 1928. godine, a 11. rujna iste godine društvo je imalo prvu vatrogasnu intervenciju.

Društvo je 1929. godine od gospodarskog društva u Osijeku kupilo zgradu za vatrogasni dom, zgrada se nalazi u središtu sela, a sagrađena je 1912. godine.

Pored vatrogasnih aktivnosti 10. veljače 1929. godine priređuje se prvu vatrogasna zabava, a 18. ožujka 1934. godine osniva se tamburaška sekcija Dobrovoljne vatrogasne čete te se nakon toga održavalo nedjeljno kolo i druge seoske zabave.

Od 1937. godine kontinuirano se radi na podmlađivanju, školovanju i uvježbavanju mladih vatrogasaca.

10. studenog 1938. godine proslavljena je 10. obljetnica društva kojom prigodom je posvećena prva vatrogasna zastava, zastavu je posvetio sikirevački župnik Nikola Kovačević, a kuma zastave bila je Elizabeta Živić – Šovakova. Ta prva zastava sačuvana je do današnjeg dana zahvaljujući preminulom zastavničaru Ivi Bašlinović koji ju je u poratnom razdoblju skrivaou svojem domu. Svjetlo dana ponovno je ugledala nakon 40-tak godina kada se 1991. godine po prvi puta odlazi na svetu misu povodom svetog Florijana zaštitnika vatrogasaca.

1946. godine sagrađen je drveni toranj, a 1947. godine kupljena je prva motorna pumpa.

1954. godine temeljito se obnavlja vatrogasni dom, a 1955. godine uvodi se električna struja, iste godine društvo je dobilo električnu sirenu koja je priključena 03. rujna 1958. godine.

1976. godine na prijedlog tadašnjeg predsjednika društva Ivana Živić osnovan je „Vatrogasni pionirski odred“. Najveći uspjeh postigle su pionirke DVD-a Sikirevci koje su 1984. godine osvojile prvo mjesto na saveznom natjecanju u Petrovaradinu.

1977. godine održan je prvi ispit za vatrogasce u Sikirevcima.

1978. godine društvo je obilježilo svoju 50. obljetnicu, a deset godina kasnije 11. rujna 1988. godine proslavljena je 60. obljetnica kojom prigodom je sa pet navalnih vozila kod mjesnog ureda izvedena pokazna vježba. Prigodom proslave 60-te obljetnice društvu je darovano navalno vozilo TAM 4500 proizvedeno 1963. godine s kojim su vatrogasci sve do veljače 2010. godine izlazili na požarne i druge intervencije.

1990. godine organizira se tečaj za vatrogasce i vatrogasce I klase na kojem je 28 članova s uspjehom završilo navedeni tečaj.

Od 1991. godine članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva se povodom svetog Florijana zaštitnika vatrogasaca svake godine okupljaju ispred vatrogasnog doma te odlaze na zajedničku svetu misu, a od iste godine sudjeluju u odavanju počasti i straže kod Isusovog groba na Veliku subotu.

1994. godine prigodom obilježavanja svetog Florijana zaštitnika vatrogasaca od obitelji Vuković (Ivana i Ruže) društvu je poklonjen kip svetog Florijana

13. rujna 1998. godine društvo je proslavilo svoju 70. obljetnicu kojom prigodom je gospođa Katarina Rakitić iz Sesveta izradila i poklonila društvu novu zastavu kojoj je ona bila i kuma, zastava je posvećena istog dana na svetoj misi. Iste godine se DVD Sikirevci i DVD Jaruge udružuju u Vatrogasnu zajednicu općine Sikirevci.

22. lipnja 2003. godine DVD Sikirevci s ekipom seniora „B“ nastupa na memorijalu „Gjuro Dežalić“ u Ivanić gradu na kojem je nastupilo ukupno 52 odjeljenja, a naše društvo je bilo jedini predstavnik iz Brodsko-posavske županije.

Društvo kontinuirano odlazi na vatrogasna natjecanja s ekipama djece muške i ženske, mladeži muške i ženske te seniora muških sa ekipama „A“i „B“

Nastupamo na natjecanjima u Ivanić Gradu, Đakovu, Zaprešiću, Beravcima, Bodovaljcima, Antinu, Osijeku, Novoj Gradišci idr.

27. rujna 2003. godine organizatori smo i domaćini Županijskog natjecanja djece, mladeži i seniora. Na istom natjecanju naša muška ekipa seniora „B“ osvojila je drugo mjesto te je ostvarila pravo nastupa na državnom natjecanju na kojem smo nastupili 05. lipnja 2004. godine u Osijeku.

2005. godine po prvi puta uspijevamo ekipu mladeži odvesti u vatrogasni kamp mladeži u Fažanu.

01. srpnja 2007. godine domaćini smo Županijskog natjecanja djece i mladeži na kojem nastupa ukupno 33 ekipe, a 24. lipnja. iste godine sa ekipom seniori „A“ nastupamo na Županijskom natjecanju u Oriovcu.

14. listopada 2007. godine organizirano druženje i natjecanje djece na kojem je nastupilo devet ekipa iz susjednih društava, a isto se od onda održava svake godine. Od iste godine na blagdan Tijelova sudjelujemo u Tijelovskoj procesiji noseći «nebo».

Tijekom 2008. godine organiziramo i provodimo osposobljavanje vatrogasnih kadrova za vatrogasca i vatrogasca I klase.

29. lipnja 2008. godine s četiri ekipe djece i mladeži nastupamo na natjecanju u Beravcima na memorijalu „Franjo Divić“ gdje ekipa mladež ženska osvaja drugo mjesto.

31. rujna 2008. godine proslavili smo 80. obljetnicu rada društva te je tom prigodom društvu darovana nova vatrogasna zastava. Istu je izradila i darovala gospođa Katarina Rakitić iz Sesveta koja je ujedno bila i kuma.

22. veljače 2009. godine održana je 81. izborno-izvještajna godišnja skupština društva na kojoj je izabrano novo predsjedništvo, zapovijedništvo i upravni odbor.

Upravni odbor:

  • Đuro Radovanović – predsjednik
  • Đuro Galović – dopredsjednik
  • Martin Živić (A) – zapovjednik
  • Ivica Nikolić – dozapovjednik
  • Mato Čivić (zapovjednik VZO Sikirevci)
  • Đuro Zetović – tajnik
  • Ivan Benaković – blagajnik
  • Antun Galović
  • Mato Vukovac

04. svibnja 2009. proslavili smo svetog Florijana zaštitnika vatrogasaca zajedničkim odlaskom na svetu misu, a 10. svibnja organizirali smo ispite za vatrogasca I klase.

14. lipnja. 2009. godine nastupamo na Županijskom natjecanju djece i mladeži kojom prilikom nastupamo s četiri ekipe, a ekipa djece ženske osvojila je treće mjesto.

28. lipnja 2009. godine nastupamo na natjecanju u Beravcima na memorijalu „Franjo Divić“ s četiri ekipe i to mladež dvije ekipe i seniori muški dvije ekipe.

30. kolovoza 2009. godine povodom obilježavanja 80. obljetnice DVD-a Slavonski Šamac sudjelujemo u izvođenju javne vježbe.

12. rujna 2009. godine nastupamo na kupu grada Đakova s ekipom seniora „A“ muški, a 11. rujna nastupamo na natjecanju u Zapreršiću.

07. ožujka 2010. godine održana je 82. izvještajna godišnja skupština na kojoj je usvojeno izvješće o radu za 2009. godinu i plan rada i aktivnosti za 2010. godinu te o neispravnosti navalnog vozila i nedostatku potrebite opreme.

Društvo danas broji ukupno 100 članova od toga 50 članova djece i mladeži, 21 operativni član i 29 ostalih članova društva.

Ukupan broj osposobljenih članova je 40 i to:

Vatrogasnih časnika 5, dočasnika prve klase 6, dočasnika 2, vatrogasaca prve klase 13, i vatrogasaca 14 članova.

 

EDUKACIJA DJECE

Dana 24. svibnja 2012. godine,članovi DVD-a Sikirevci su u suradnji s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Slavonski Brod i Protueksplozijskim odjelom PU Brodsko-Posavske izvršili edukaciju djece u području zaštite i spašavanja, kojom prigodom su učenike drugog razreda OŠ Sikirevci upoznali sa vatrogasnom djelatnošću i opremom koju vatrogasci koriste na intervencijama. Nakon edukacije učenici su imali priliku pobliže se upoznati i isprobati vatrogasnu opremu.

Zapovjednik DVD Sikirevci
M. Živić

 

 

Skip to content