Procedure

PROCEDURA O NAČINU OMOGUĆAVANJA PODNOŠENJA PREDSTAVKI/PRITUŽBI NA RAD TIJELA JEDINICE

Predstavke i pritužbe na rad općinskih tijela

 

1.b.Proces upravljanja komunalnom infrastrukturom

Procedura_o_blagajnickom_poslovanju

UI1 Proces upravljanja imovinom

UI2 Proces prostornog planiranja

UI3 Proces godišnjeg popisa imovine i obveza

 

K1 Proces zaprimanja, likvidacije i plaćanja računa

K2 Proces blagajničkog poslovanja

K3 Proces knjigovodstva

K4 Proces usklađivanja analitičke evidencije i glavne knjige

K5 Proces izrade financijskih izvješća

K6 Proces obračuna refundacija bolovanja

 

Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeno putovanje

 

PROCEDURE PRIHODA

P1 Proces naplate prihoda

P2 Proces utvrđivanja obveznika KN i KD

P3 Proces zakup javnih površina

P4 Provođenje komunalnog reda

P5 Proces zakupa poljoprivrednog zemljišta

P6 Proces davanje koncesija

 

PROCEDURE RASHODA

R1 Proces obračuna i isplata plaća i naknada

R2 Proces zaduživanja, davanja suglasnosti i jamstava

R3 Proces isplaćivanja i kontrole donacija, pomoći, subvencija

R4 Proces utvrđivanja i isplate naknade štete nastale elementarnom nepogodom

R5 Proces upravljanja voznim parkom

R6 Proces održavanje objekata u vlasništvu općine

R7 Proces održavanja Javne rasvjete

 

PROCES UPRAVLJANJA PROJEKTIMA (UP)

UP1 Proces vođenja projekata i stručnog vrednovanja opravdanosti i učinkovitosti

 

PROCES FINANCIJSKOG POSLOVANJA (FP)

FP1_Proces_izrade_i_donošenja_proračuna

FP2_Proces_stvaranja_ugovornih_obveza

FP3_Proces_izrada_plana_razvojnih_programa

 

PROCES FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA (FU)

FU1 Proces izrade izjave o fiskalnoj odgovornosti (2)

FU2 Proces poslovno odlučivanje – razina Načelnik (redovno, izvanredno)

FU3 Proces poslovno odlučivanje – razina Općinsko vijeće (redovno i izvanredno)

FU4 Proces nadzora fiskalne dokumentacije proračunskih korisnika i trgovačkih društava

FU5 Proces sudjelovanja u izradi strategija

Skip to content