Vjesnik Općine Sikirevci, broj 3
Vjesnik Općine Sikirevci, broj 2
Vjesnik Općine Sikirevci, broj 1
Previous slide
Next slide
Vijesti
Natječaji
Proračun
Dokumenti
Javna nabava
Projekti
Sikirevčanka d.o.o.

Javni poziv za dodjelu jednokratne potpore studentima akademska godina 2023/2024.

Temeljem članka 1. Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu  jednokratne novčane potpore studentima sa područja Općine Sikirevci za akademsku godinu 2023./2024. godinu i  (KLASA:604-01/24-01/1; URBROJ:2178-26-01-24-01), Općinski načelnik Općine Sikirevci raspisuje : JAVNI POZIV ZA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POTPORE  STUDENTIMA  2.

OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA – ZAKUPNICIMA VAŽEĆIH UGOVORA O ZAKUPU DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE SIKIREVCI

Sukladno Pravilniku o načinu usklađenja i revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 28/43), Općina Sikirevci je pripremila Anekse o revalorizaciji naknade iz Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno

P O Z I V – na izvanrednu 21. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne Novine”br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 30. i 33. Statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ”br.11/21.,“Službeni glasnik Općine

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA – VODITELJ ZAŽELI

Temeljem oglasa za prijem u službu na određeno, objavljenog dana 09. svibnja 2024. godine putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči općine Sikirevci te internet stranici općine Sikirevci www.opcina-sikirevci.hr, Poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, provedenog postupka prethodne

POZIV – 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Sikirevci

Na temelju članka 34. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne Novine”br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 30. i 33. Statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ”br.11/21.,“Službeni glasnik Općine

P O Z I V na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – pisano testiranje i intervju

Temeljem članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-24-19 od 08. veljače 2024.

Savjetovanje s javnošću u postupku donošenja izmjene Odluke o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada na području Općine Sikirevci 2024. godine

Općina Sikirevci otvara javno savjetovanje o Prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sikirevci. Prijedlog Odluke možete preuzeti OVDJE! Javno savjetovanje traje od 21.05.2024. i biti će otvoreno do 20.06.2024. godine. Cilj

OGLAS za zapošljavanje na određeno vrijeme Viši/a referent/ica – Voditelj/ica projekta Zaželi „ZA žene – ZA zajednicu“ IV

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)¸samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-24-19 od

POZIV na edukaciju građana o sustavu civilne zaštite

Edukacija će se održati 28.svibnja(utorak)2024.g. od 14:00 do 16 sati u Osnovna škola „Sikirevci“ Ljudevita Gaja 11, Sikirevci Cilj edukacije: Educirati građane da budu sudionici sustava civilne zaštite za provedbu mjera od uočavanja i otkrivanja potencijalnih opasnosti, njihove dojave nadležnim

ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA S PODRUČJA OPĆINE SIKIREVCI

Molimo korisnike komunalnih usluga u navedenoj općini koji su podmirili svoje obveze prema tvrtki Jakob Becker d.o.o., a imaju potrebu odvoza glomaznog otpada da se prijave na broj telefona 035/430-081 u periodu od 20.05.2024 – 22.05.2024 od 08-12h ili na

NAČELNIK OPĆINE SIKIREVCI

Josip Nikolić, dipl. ing.

Želimo čuti Vaše prijedloge i komentare jer su upravo oni najbolji pokazatelji toga što je potrebno u našoj Općini.


Kontaktirajte načelnika

KOMUNALNI REDAR

Marija Stažić

Prijavite nepropisno odbačen otpad ili druge nepravilnosti.

091/157-8002

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Marija Stažić

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

OIB 12110390635
email: opcina.sikirevci@gmail.com
Telefon: 035/481-215

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Gordana Lešić

Službenik za informiranje je posebna službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

TKO SU ŠOKCI?

kud-sloga-sikirevci-4

Pročitajte tekst Marka Pastuovića, rođenog sikirevčana i povjesničara koji se temelji uglavnom na usmenoj predaji i nekim izvorima.​


Pročitajte tekst…

STRATEGIJA RAZVOJA

strateški-razvojni-program-sikirevci-slika

Strateški razvojni program Općine 2015 – 2019. godine je dokument kojim će se odrediti temeljni pravci razvoja Općine za razdoblje od 2015. do 2019. godine te predstavlja jedan od načina definiranja prioriteta i odluka o budućnosti.


Preuzmite .PDF datoteku

Skip to content