Vjesnik Općine Sikirevci, broj 3
Vjesnik Općine Sikirevci, broj 2
Vjesnik Općine Sikirevci, broj 1
Previous
Next
Vijesti
Natječaji
Proračun
Dokumenti
Javna nabava
Projekti
Sikirevčanka d.o.o.

Obavijest od strane Elektre o početku radova

Elektra Vinkovci od 15.05. 2023. g. do predvidivo 01.09.2023. g. izvoditi će radove na sanaciji uzemljivača na postojećim dalekovodima 1 O kV na području općine Sikirevci. OBAVIJEST ELEKTRA POČETAK RADOVA

Obavijesti

Prijava na edukaciju “Pokaži da možeš”

Općina Sikirevci Vam nudi priliku i mogućnost da unaprijedite svoje znanje kroz edukacijski program „Pokaži da možeš!“. Edukacije će Vam omogućiti da se educirate u poslovnom, ali i privatnom pogledu te usvojite nova znanja i vještine kako biste mogli konkurirati

Kampanja “Postani policajac/policajka”

Poštovani, u tijeku je provedba kampanje „Postani policajac/policajka“ koja se provodi s ciljem informiranja o Programu srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka, te Programu srednjoškolskog dvogodišnjeg obrazovanja upisom učenika u treći razred srednje škole. Učenicima je osigurano slijedeće: –              udžbenici,

Poziv na 13.sjednicu Općinskog vijeća Općine Sikirevci

Na temelju članka 34. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne Novine”br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 30. i 33. Statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ”br.11/21.)  i članka

Javni poziv -održavanje javne rasvjete na području Općine Sikirevci

Na temelju članka 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, br. 68/18, 110/18, 32/20), članka 7. Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Sikirevci (SVBPŽ, 11/21), članka 8. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Sikirevci (SVBPŽ, br. 6/20.) i članka 47.

Natječaj za prijem djelatnika u programu Javnih radova

JAVNI RADOVI – RADNIK/ICA NA REVITALIZACIJI ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE SIKIREVCI Objavljen je natječaj za javni rad – Radnik/ca na revitalizaciji javnih površina. Opći uvjeti za prijem,  sukladno Zakonu  o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

Javni natječaj za prodaju nekretnina

Na temelju članka 35. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), članka 48. Zakona o lokalnoj i

Obavijest o tehničkim pregledima i registraciji na terenu

Tehnički pregled i registracija traktora i traktorskih priključaka obavljat će se u slijedećim terminima: 08.02., 07.03., 14.03., 12.04., 10.05., 06.06., 06.07., 09.08., 13.09., 10.11., 06.12. u 2023. godini.   PRILOZI Obavijest

Javni poziv za sufinanciranje programa i projekta udruga u 2023. godini

Općina Sikirevci poziva udruge koje su programski usmjerene na rad za opće dobro u području sporta i rekreacije, kulture te ostalih društvenih djelatnosti da se prijave za financijsku podršku iz proračuna Općine Sikirevci za 2023. godinu. Udruge sukladno ovom Javnom

NAČELNIK OPĆINE SIKIREVCI

Josip Nikolić, dipl. ing.

Želimo čuti Vaše prijedloge i komentare jer su upravo oni najbolji pokazatelji toga što je potrebno u našoj Općini.


Kontaktirajte načelnika

KOMUNALNI REDAR

Marija Stažić

Prijavite nepropisno odbačen otpad ili druge nepravilnosti.

091/157-8002

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Marija Stažić

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

OIB 12110390635
email: opcina.sikirevci@gmail.com
Telefon: 035/481-215

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Gordana Lešić

Službenik za informiranje je posebna službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

TKO SU ŠOKCI?

kud-sloga-sikirevci-4

Pročitajte tekst Marka Pastuovića, rođenog sikirevčana i povjesničara koji se temelji uglavnom na usmenoj predaji i nekim izvorima.​


Pročitajte tekst…

STRATEGIJA RAZVOJA

strateški-razvojni-program-sikirevci-slika

Strateški razvojni program Općine 2015 – 2019. godine je dokument kojim će se odrediti temeljni pravci razvoja Općine za razdoblje od 2015. do 2019. godine te predstavlja jedan od načina definiranja prioriteta i odluka o budućnosti.


Preuzmite .PDF datoteku

Skip to content