Vjesnik Općine Sikirevci, broj 3
Vjesnik Općine Sikirevci, broj 2
Vjesnik Općine Sikirevci, broj 1
Previous
Next
Vijesti
Natječaji
Proračun
Dokumenti
Javna nabava
Projekti
Sikirevčanka d.o.o.

Suglasnost na cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sikirevci

Na temelju članka 33. stavka 7.Zakona o održivom gospodarenju otpadom(“Narodne Novine”broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19.), članka 31.Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sikirevci (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije”br.25/21.) i

Poziv na 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sikirevci

Na temelju članka 34. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne Novine”br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 30. i 33. Statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ”br.11/21.)  i članka

Pojačane mjere zaštite od požara u sezoni 2022

VATROGASNA ZAJEDNICA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE          SAVJETI ZA VAŠU SIGURNOST I BRZU      INTERVENCIJU VATROGASNE  POSTROJBE Ø  IMAJTE PRI RUCI SLIJEDEĆE VAŽNE TELEFONSKE BROJEVE (BESPLATNI TELEFONI 24 SATA): VATROGASCI –     193 ŽC 112   NABAVITE PRIRUČNA SREDSTVA ZA GAŠENJE POŽARA I

Stradavanje djece od dehidracije u vozilima UPOZORENJE

Poštovani, obzirom da je i tijekom ove 2022. godine na području RH evidentirano nekoliko slučajeva ostavljanja mlađe djece samih u osobnim automobilima, kao i činjenice da su se stradavanja djece od dehidracije u automobilima događala i tijekom proteklih godina, ovim

Dva požara na otvorenim površinama – GRAĐANI OPREZ!

https://brodsko-posavska-policija.gov.hr/vijesti/dva-pozara-na-otvorenim-povrsinama-gradjani-oprez/19256   Na području Policijske uprave brodsko-posavske, unazad dva dana dogodila su se dva požara Na području Policijske uprave brodsko-posavske, unazad dva dana dogodila su se dva požara. U vremenskom periodu od 1. do 4. srpnja dogodio se šumski požar

JAVNI POZIV ZA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POTPORE STUDENTIMA 2. I VIŠIH GODINA S STATUSOM REDOVNOG STUDENTA S PODRUČJA OPĆINE SIKIREVCI ZA AKADEMSKU GODINU 2021./2022.

Temeljem članka 1. Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu  jednokratne novčane potpore studentima sa područja Općine Sikirevci za akademsku godinu 2021./2022. godinu i  (KLASA:402-01/22-01/1;URBROJ:2178-26-01-22-01 od 15.06.2022.godine) Općinski načelnik Općine Sikirevci  dana 17.06.2022. godine raspisuje sljedeći: JAVNI POZIV ZA DODJELU

Zapisnik sa 8. sjednice vijeća Općine Sikirevci

U privitku se nalazi zapisnik sa 8. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Sikirevci održane dana 31.05.2022 god. u prostorijama Općine Sikirevci, općinska vijećnica , sa početkom u sati. Zapisnik sa 8.sjednice

Zapošljavanje u Javnim radovima u 2022. godini

Općina Sikirevci objavljuje je oglas za zapošljavanje na određeno vrijeme u Programu javnih radova u  2022. godini u PROGRAMU JAVNIH RADOVA „Revitalizacija javnih površina-nerazvrstanih cesta i poljskih putova na području Općine Sikirevci“ u kojem se planira zapošljavanje 2 osobe, a

NAČELNIK OPĆINE SIKIREVCI

Josip Nikolić, dipl. ing.

Želimo čuti Vaše prijedloge i komentare jer su upravo oni najbolji pokazatelji toga što je potrebno u našoj Općini.


Kontaktirajte načelnika

KOMUNALNI REDAR

Marija Stažić

Prijavite nepropisno odbačen otpad ili druge nepravilnosti.

091/157-8002

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Marija Stažić

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

OIB 12110390635
email: opcina.sikirevci@gmail.com
Telefon: 035/481-215

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Gordana Lešić

Službenik za informiranje je posebna službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

TKO SU ŠOKCI?

kud-sloga-sikirevci-4

Pročitajte tekst Marka Pastuovića, rođenog sikirevčana i povjesničara koji se temelji uglavnom na usmenoj predaji i nekim izvorima.​


Pročitajte tekst…

STRATEGIJA RAZVOJA

strateški-razvojni-program-sikirevci-slika

Strateški razvojni program Općine 2015 – 2019. godine je dokument kojim će se odrediti temeljni pravci razvoja Općine za razdoblje od 2015. do 2019. godine te predstavlja jedan od načina definiranja prioriteta i odluka o budućnosti.


Preuzmite .PDF datoteku

Skip to content