Vjesnik Općine Sikirevci, broj 3
Vjesnik Općine Sikirevci, broj 2
Vjesnik Općine Sikirevci, broj 1
Previous slide
Next slide
Vijesti
Natječaji
Proračun
Dokumenti
Javna nabava
Projekti
Sikirevčanka d.o.o.

P O Z I V – na izvanrednu 21. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne Novine”br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 30. i 33. Statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ”br.11/21.,“Službeni glasnik Općine

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA – VODITELJ ZAŽELI

Temeljem oglasa za prijem u službu na određeno, objavljenog dana 09. svibnja 2024. godine putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči općine Sikirevci te internet stranici općine Sikirevci www.opcina-sikirevci.hr, Poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, provedenog postupka prethodne

POZIV – 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Sikirevci

Na temelju članka 34. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne Novine”br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 30. i 33. Statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ”br.11/21.,“Službeni glasnik Općine

P O Z I V na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – pisano testiranje i intervju

Temeljem članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-24-19 od 08. veljače 2024.

Savjetovanje s javnošću u postupku donošenja izmjene Odluke o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada na području Općine Sikirevci 2024. godine

Općina Sikirevci otvara javno savjetovanje o Prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sikirevci. Prijedlog Odluke možete preuzeti OVDJE! Javno savjetovanje traje od 21.05.2024. i biti će otvoreno do 20.06.2024. godine. Cilj

OGLAS za zapošljavanje na određeno vrijeme Viši/a referent/ica – Voditelj/ica projekta Zaželi „ZA žene – ZA zajednicu“ IV

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)¸samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-24-19 od

POZIV na edukaciju građana o sustavu civilne zaštite

Edukacija će se održati 28.svibnja(utorak)2024.g. od 14:00 do 16 sati u Osnovna škola „Sikirevci“ Ljudevita Gaja 11, Sikirevci Cilj edukacije: Educirati građane da budu sudionici sustava civilne zaštite za provedbu mjera od uočavanja i otkrivanja potencijalnih opasnosti, njihove dojave nadležnim

ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA S PODRUČJA OPĆINE SIKIREVCI

Molimo korisnike komunalnih usluga u navedenoj općini koji su podmirili svoje obveze prema tvrtki Jakob Becker d.o.o., a imaju potrebu odvoza glomaznog otpada da se prijave na broj telefona 035/430-081 u periodu od 20.05.2024 – 22.05.2024 od 08-12h ili na

ODLUKA O NAJPOVOLJNIJEM PONUDITELJU PO POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

Na temelju članka 27. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Sikirevci   („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 6/2020.), a  temeljem članka 47. Statuta Općine Sikirevci (”Službeni vjesnik Brodsko- posavske županije“ br. 11/21), te Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Letak za sprječavanje razvoja komaraca u našim okruženjima

OPASNOSTI OD KOMARACA 1. Pojava komaraca otežava normalne životne aktivnosti 2.Pojava komaraca otežava rekrativne aktivnosti (šetanje, vježbanje) 3. Ubodi komaraca izazivaju kožne alergijske reakcije 4. Ubodi komara mogu izazvati sekundarne bakterijske infekcije 5. Ubodi komaraca mogu prenijeti zarazne bolesti Zarazne

NAČELNIK OPĆINE SIKIREVCI

Josip Nikolić, dipl. ing.

Želimo čuti Vaše prijedloge i komentare jer su upravo oni najbolji pokazatelji toga što je potrebno u našoj Općini.


Kontaktirajte načelnika

KOMUNALNI REDAR

Marija Stažić

Prijavite nepropisno odbačen otpad ili druge nepravilnosti.

091/157-8002

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Marija Stažić

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

OIB 12110390635
email: opcina.sikirevci@gmail.com
Telefon: 035/481-215

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Gordana Lešić

Službenik za informiranje je posebna službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

TKO SU ŠOKCI?

kud-sloga-sikirevci-4

Pročitajte tekst Marka Pastuovića, rođenog sikirevčana i povjesničara koji se temelji uglavnom na usmenoj predaji i nekim izvorima.​


Pročitajte tekst…

STRATEGIJA RAZVOJA

strateški-razvojni-program-sikirevci-slika

Strateški razvojni program Općine 2015 – 2019. godine je dokument kojim će se odrediti temeljni pravci razvoja Općine za razdoblje od 2015. do 2019. godine te predstavlja jedan od načina definiranja prioriteta i odluka o budućnosti.


Preuzmite .PDF datoteku

Skip to content