Naselja i prostorno uređenje

PROSTORNI PLAN UREĐENJA

Prostorni plan uređenja Općine Sikirevci možete pronaći na stranicama Zavoda za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije.

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE SIKIREVCI

http://bpzzpu.hr/index.php/dokumenti/cat_view/5-prostorni-planovi/7-opine/50-sikirevci.html

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE SIKIREVCI, 2. listopada 2019

 

IV. izmjene i dopune prostornog plana uređenja

KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

GP NASELJA SIKIREVCI

UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA

PROČ.TEKST NAKON IV.IID PPUO SIKIREVCI

Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga IV izmjena i dopuna PPU Općine Sikirevci

IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVEIV IID PPUO SIKIREVCI (1)

OBJAVA J.RASPR.

OBAVIJEST JAVNA RASPRAVA (2)

2. P-IV PPUO SIKIREVCI (1)

0_OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA (1)

4_UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA (2)

4_UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA (1)

6.2_GP NASELJA SIKIREVCI (2)

Zaključak o utvr. PRIJEDLOGA II.izmjena i dopuna PPUO Sikirevci

ODLUKA O IZRADI IV.ID PPUO SIKIREVCI (1)

 

III. izmjene i dopune prostornog plana uređenja

NKP – IID III. PPUO SIKIREVCI (1)

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena PPUO Sikirevci1498

Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna PPUO Sikirevci022

III IIDPPUO SIKIREVCI JAVNA RASPRAVA146

NKP – IID III. PPUO SIKIREVCI

6.2_GP NASELJA SIKIREVCI

2. P – IID III. PPUO SIKIREVCI 31.05. (1)

1_KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

 

II. izmjene i dopune prostornog plana uređenja

0_OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA

1_KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

2_VEZE I ENERGETSKI SUSTAV

3_VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

4_UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA

5_PODR.POS.MJERA UREĐ.I ZAŠTITE

 

 

SIKIREVCI

Sikirevci su općina u Hrvatskoj. Nalazi se u Brodsko-posavskoj županiji u istočnom dijelu. Smješteni su između auto ceste Zagreb – Lipovac i rijeke Save, na regionalnoj cesti Osijek – BiH. Prema popisu stanovništva iz 2011. u općini Sikirevci živjelo je 2.476 stanovnika, raspoređenih u dva naselja. U naselju Sikirevci živjelo je 1.781 stanovnik.

Naziv Sikirevci prvi put se spominje u povijesnim dokumentima 1540. godine kao riječni prijelaz (skela). Drugi spomen je također iz vremena Osmanske vladavine 1579. godine, spominje se varoš Sikirevci (Tapu Defter – popisna lista, nahije Ravna, Požeški sandžak). Tada je bilo 31 kuća s baštinama. Nakon oslobađanja od Turaka Sikirevci su bili vojno graničarsko selo. Od sredine 18. stoljeća selo je urbanizirano ušoravanje – stjerivanje kuća u red. Tu je bilo sjedište 5. kumpanije (satnije), Brodske regimente (pukovnije). Selo Sikirevci su prigodom kanonske vizitacije 1748. godine imali 41 kuću s 298 odraslih žitelja i 100 djece. Stanovnici su bili vojnici-graničari i seljaci. Starosjedilačke familije (rodovi)od 1698. godine u Sikirevcima su: Jarić, Rakitić, Nikolić, Galović, Živić, Lučić, Marković, Benaković, Dimšić, Dorić, a kasnije od 1725. godine: Bašlinović, Radovanović, Šarčević, Zečević, Bilokapić, Čivić, Tursun…

Etnički sastav: (Hrvati 2.470 stanovnika, Srbi 1 stanovnik, Rusini 1 stanovnik, ostali, nepoznato 4 stanovnika)

 

JARUGE

Jaruge su selo u istočnom dijelu Brodsko-posavske županije, u općini Sikirevci. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine imaju 738 stanovnika.

Naselje je nastalo kao podgrađe srednjovjekovne utvrde Jarki ili Arky, kojeg spominje 1408.. ugarski kralj Žigmund u vrijeme svojih pohoda (suzbijanje hereze u Bosni) na Bogumile. U neposrednoj blizini riječnog prijelaza – skele na Savi sa dvije branič kule. Nakon pada Posavine pod Osmanlije 1536. god., nakon toga utvrda se više ne spominje jer je napuštena oko 1550. godine i porušena. Nakon toga spominje se samo malo naselje Yarki u Tursko doba 1572. god., pripadalo Srijemskom sandžaku i nahiji Posavje, sa 10 kuća. Nakon oslobađanja Slavonije od Turaka u komorskom popisu 1698. god. se spominju, ali nisu opisani.

Godine 1702. naselje Jarussani (Jaruge) prilikom unovačenja graničara zabilježilo je 25 kuća i 24 graničara. Zatim 1730. god. Jaruge su imale 28 kuća i drvenu kapelu sv. Marka evanđeliste. Godine 1746. selo je imalo 29 kuća i 221 stanovnika. Prema izvješću 1758.god. kapela je posvećena Glavosjeku sv. Ivanu Krstitelja, a sahranjivali su se u groblju Gradac pored Berave. Od sredine 18. stoljeća pripadaju Sikirevačkoj graničarskoj kumpaniji. U popisu 1760. god. Jaruge su imale 34 kuće, 34 obitelji i 246 stanovnika. Starosjedioci sela Jaruga su ove obitelji : Marcikić, Obtrkić, Vlajnić, Gabrić, Tukarević, Tomić, Brendić, Živković, Perger, Đuričković, Granić, Štivić, Dukić, Idžaković, Deanović, Granić, Jurković.

Jaruge g.š. 45°06´54“N, g.d.18°25´37“ E; n.v.86 m; naselje u općini Sikirevci Brodsko-posavske županije.Smještenena ljevoj obali Save u mikroregiji Srednje Posavine Slavonskog međurječja, 5 km sjeverozapadno od naselja Sikirevaca ;738 st.(2001),prosj.god.stopa rasta 0,84%(1991-2001),površina 5,8 km², prosj. Gustoća naseljenosti 127 st./km²;204 domaćinstava;žena48,4 %,muškaraca 51,6%;stanovništvo po dobi:u dubokoj starosti (mlado 35,4%,zrelo 47,09%,staro 17,6 %). Gospodarska osnova: poljodjeljstvo(poljoprivredna zadruga),stočarstvo,trgovina, ugostiteljstvo i obrt (automehaničarski.);područna škola Jaruge OŠ Ivan Filipović; područje od posebne državne skrbi;Nalaze se na županijskoj cesti Ž4210(Sl.Brod(D53)-Trnjanski Kuti-Oprisavci-Jaruge-D7);Pošta 35224 Sikirevci,pozivni broj 035.Crkva Uzašašća gospodnjega ,izgrađena je 1902.;u župi Sv.Nikole biskupa iz Sikirevaca. Velikokopanički dekanat Đakovačke i srijemske biskupije.

Selo Jaruge se spominje već početkom 15. stoljeća kao posjed i utvrda u neposrednoj blizini riječnog prijelaza – skele na Savi sa dvije branič kule. Naselje je nastalo kao podgrađe srednjovjekovne utvrde Jarki ili Arky, kojeg spominje 1408. ugarski kralj Žigmund u vrijeme svojih pohoda (suzbijanje hereze u Bosni).

NERAZVRSTANE CESTE

Popis nerazvrstanih cesta na području Općine Sikirevci (8.12.2016.)

 

Skip to content