Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanje s javnošću u postupku donošenja izmjene Odluke o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada na području Općine Sikirevci 2024. godine

Općina Sikirevci otvara javno savjetovanje o Prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na …

Read more

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Sikirevci

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15, 69/22) i odredbi Kodeksa …

Read more

Nacrt Statuta Općine Sikirevci

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 144/20, u daljnjem tekstu: …

Read more

Skip to content