JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje programa i projekata udruga u 2024. godini na području Općine Sikirevci

Općina Sikirevci poziva udruge koje su programski usmjerene na rad za opće dobro u području sporta i rekreacije, kulture te ostalih društvenih djelatnosti da se prijave za financijsku podršku iz proračuna Općine Sikirevci za 2024. godinu. Udruge sukladno ovom Javnom natječaju (dalje u tekstu: Natječaj) mogu prijaviti program/projekt koji doprinosi razvoju Općine Sikirevci sukladno strateškim i planskim dokumentima Općine za sljedeća prioritetna područja:
Prioritetno područje 1 – Kultura
Prioritetno područje 2 – Sport i rekreacija
Prioritetno područje 3 – Ostale društvene djelatnosti
Ukupno planirana vrijednost ovog Natječaja je 70.000,00 €.
Od toga za:
Prioritetno područje 1 – Kultura i ostale kulturne društvene aktivnosti 20.000,00 €
Prioritetno područje 2 – Sport i rekreacija 50.000,00 €

A1 Javnog natječaja 2024

A2-upute za prijavitelje 2024

A3 – Godišnji plan raspisivanja natječaja 2024

B1 Obrazac opisa programa ili projekta 2024

B2 Obrazac proračuna programa ili projekta_2024

B3 Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja_2024

B4 Obrazac Izjave o nekažnjavanju_2024

B5 Obrazac o ispunjenim obvezama_2024

B6 Ogledni obrazac izjave o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju_2024

C1 Obrazac opisnog izvještaja_2023

C2 Obrazac financijski izvjestaj_2023

 

Skip to content