Općenito

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za “Izgradnju parkirališta sa oborinskom odvodnjom na parceli društvenog doma u Jarugama”

Na temelju članka 12. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj:120/16.) i članka 46 Statuta Općine Sikirevci („Službeni …

Read moreOdluka o odabiru najpovoljnije ponude za “Izgradnju parkirališta sa oborinskom odvodnjom na parceli društvenog doma u Jarugama”