Javni poziv vlasnicima građevina u kojima je ugrađen azbest

Pozivaju se vlasnici/korisnici građevina u kojima se nalazi azbest, na području Općine Sikirevci, da sukladno odredbi članka 18. stavak 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (Narodne novine broj: 69/16), dostave podatke o lokacijama tih građevina (kuće, garaže, pomoćni objekti i sl.), kao i podatke o procjeni količina, vrsti i stanju materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.

Rok za prijavu je zaključno do 5. prosinca 2018. godine dostavom popunjenog i potpisanog obrasca prijave građevina u kojima se nalazi azbest.

Obrasci za prijavu građevina u kojima se nalazi azbest mogu se preuzeti na web stranici Općine Sikirevci (www.opcina-sikirevci.hr) ili osobno u prostorijama Općine Sikirevci.

Ispunjeni obrasci se mogu predati osobno u prostorijama Općine Sikirevci, te se isti mogu poslati poštom na adresu: Općina Sikirevci, Ljudevita Gaja 4A, 35224 Sikirevci. Obrasci se također mogu dostaviti i putem elektroničke pošte na opcina.sikirevci@gmail.com

Prikupljeni podaci će se po isteku roka za prijavu proslijediti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, radi planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest.

Pozivamo vas stoga da se dostavom podataka o građevini koja sadrži azbest, a kojoj ste vlasnik/korisnik, uključite u planiranje sustava gospodarenja otpadom jer pravilnim i savjesnim gospodarenjem otpadom doprinosimo očuvanju okoliša i našeg zdravlja.

Hvala!

 

Načelnik Općine

Josip Nikolić, dipl. ing.

PRILOZI

Obrazac_za_prijavu_azbesta.docx 2018.g.

Skip to content