Obavijest o početku radova na “Crkvenoj cesti” i ulici Vladimira Nazora u Sikirevcima

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koji graniče sa zemljištem na kojemu je izvedena nerazvrstana cesta “Crkvena cesta” u naselju Sikirevci, k.o. Sikirevci, k.č.br. 1491/1, 1492, 1493, te ulicu “Vladimira Nazora” koja je dio županijske ceste ŽC4220 u naselju Sikirevci, k.o. Sikirevci, k.č.br. 1098 i 299/1, da Općina Sikirevci kao upravitelj započinje sa postupkom evidentiranja
navedene nerazvrstane ceste u navedenoj katastarskoj općini. Radovi započinju dana 06. kolovoza 2018. godine i od toga datuma Općina Sikirevci započinje s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Stjepana Rakitića dipl.ing.geod. GEO 76 iz GEOKOD d.o.o. Slavonski Brod, Matije Gupca 30.

Nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem mogu izvršiti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja 07. kolovoza 2018. godine od 08:00 do 09:00 sati u prostorijama Općine Sikirevci, Ljudevita Gaja 4/A, Sikirevci.

OPĆINA SIKIREVCI

Skip to content