ODLUKU o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta OPĆINE SIKIREVCI

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) te članka 47. Statuta Općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 11/21. ), Općinski načelnik Općine Sikirevci ,dana 09.siječnja 2023. godine donosi ODLUKU o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta OPĆINE SIKIREVCI.

Ovom odlukom utvrđuje se iznos novčane pomoći, uvjeti i način ostvarivanja prava na novčanu pomoć Općine Sikirevci za opremu novorođenog djeteta (u daljnjem tekstu: novčana pomoć).

 

PRILOZI

PRIVOLA rođ.djeteta

Odluka-o-novčanoj-pomoći-za-opremu-novorođenog-djeteta

2023. ZAHTJEV-za-isplatu-naknade-za-opremanje-novorođenog-djeteta

Skip to content