Pokrenute II. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine

Općinski načelnik donio je Odluku o provođenju postupa ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sikirevci.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. izmjene i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sikirevci provodi Općina Sikirevci u suradnji s Upravnim odjelom za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije.

 

PRILOZI

odluka_o_provodenju_postupka_II_PPUO

misljenje_o_provodenju_postupka_ii736

obrazac_ii._o_provodenju_postupka_ii737

Skip to content