Obavijest o obvezi prijave podataka za komunalnu naknadu

Općina Sikirevci ovim putem poziva sve obveznike plaćanja komunalne naknade koji su vlasnici i/ili korisnici stambenog prostora, poslovnog prostora, garažnog prostora i neizgrađenog građevnog zemljišta na području Općine Sikirevci, a koji do sada nisu evidentirani u Registru obveznika plaćanja komunalne naknade, da najkasnije do 20. travnja 2018. godine, dostave podatke o navedenim prostorima radi obračuna i donošenja rješenja o komunalnoj naknadi.

Obveza prijave podataka se odnosi i na sve druge obveznike ukoliko je u proteklom periodu došlo do promjena podataka važnih za točno određivanje iznosa komunalne naknade (npr. povećanje ili smanjenje korisne površina prostora ili neizgrađenog građevnog zemljišta, promjena vlasnika/korisnika prostora i dr.).

Nakon isteka gornjeg roka, Jedinstveni upravni odjel Općine Sikirevci bit će obvezan poduzeti sve zakonom propisane mjere protiv građana koji se nisu prijavili u Registar ili nisu podnijeli zahtjev za ispravkom svojih podataka. Podaci o pojedinom prostoru i/ili zemljištu popunjavaju se na obrascu koji je u privitku ove obavijesti i dostavlja se osobno ili putem pošte na adresu Općine
Sikirevci, Ljudevita Gaja 4A/, Sikirevci, e-mail: opcina-sikirevci@gmail.com, te na fax: 035/481-215

Obrazac prijave podataka za komunalnu naknadu može se dobiti u Općini Sikirevci, a isti je objavljen i na web stranicama Općine Sikirevci: www.opcina-sikirevci.hr

Načelnik Općine Sikirevci
Josip Nikolić, dipl.ing.

 

PRILOZI

Obrazac prijave podataka za komunalnu naknadu

Skip to content