Poziv i obavijest o obvezi plaćanja komunalne naknade za stanovnike oba naselja – Sikirevci i Jaruge

Komunalna naknada je zakonska obveza vlasnika ili korisnika stambenog, poslovnog, garažnog prostora i građevinskog zemljišta. Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”broj 68/18 i 11/18) članak 94. stavak 2. u roku od 15 dana prijaviti svaki nastanak obveze Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sikirevci:

  • izgradnja nove građevine.
  • kupnja,
  • promjena obračunske površine (povećanje)
  • promjena obveznika

Komunalna naknada je prihod proračuna jedinice lokalne samouprave, a sredstva od iste namijenjena su za financiranje i održavanje komunalne infrastrukture, održavanje čistoće koji se odnosi na čišćenja javnih površina, održavanje javne površine, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja te javne rasvjete.

Analizom evidencije kojom raspolaže Općina Sikirevci uočena je pojava nepodmirenih dugova, neprijavljivanja nastanka obveze plaćanja komunalne naknade, te prijava promjene vlasnika nekretnine.

Člankom 94. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisana je kazna za svaku fizičku i pravnu osobu koja ne prijavi nastanak obveze, te svaku promjenu, u visini godišnje obveze komunalne naknade.

Na osnovi navedenog, a kako bi ste izbjegli pokretanje prekršajnog postupka molimo Vas da, ukoliko isto već niste učinili, izvršite Zakonom propisanu obvezu plaćanja, prijava ili bilo kakve promjene.

Molimo Vas da u roku od 15 dana od dana primitka ove obavijesti podmirite svoje dugove ukoliko ih imate i prijavite svaku promjenu Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sikirevci. U suprotnom ćemo biti primorani sami obračunati površinu i ispostaviti račune za tekuću godinu.

Obrazac za prijavu/promjenu podataka za obračun komunalne naknade možete podići u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela u Općini.

 

Komunalni redar

Marija Stažić

Skip to content