Poziv na 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sikirevci

Na temelju članka 34. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01., 60/01 i 129/05.), članka 33. Statuta općine Sikirevci i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ” br. 1/18.) , sazivam

15. sjednicu Općinskog vijeća općine Sikirevci
SRIJEDA, 27.veljače 2019. godine u 19,00 sati.
Sjednica će se održati u općinskoj zgradi , Ul. Lj. Gaja br. 4/a. Sikirevci.

 

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I R E D

  • verifikacija zapisnika s 14. sjednice Općinskog vijeća
  1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sikirevci za 2018. godinu_opći i posebni dio
  2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu
  3. Prijedlog Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Sikirevci
  4. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Sikirevci
  5. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu
  6. Prijedlog Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Sikirevci
  7. Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Sikirevci za 2018. godinu
  8. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite za Općinu Sikirevci u 2018. godini
  9. Pitanja, prijedlozi, razno

Molimo da se odazovete pozivu, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na tel: 481-215.

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Matić,v.r.

Skip to content