Javni poziv za sufinanciranje programa i projekta udruga u 2023. godini

Općina Sikirevci poziva udruge koje su programski usmjerene na rad za opće dobro u području sporta i rekreacije, kulture te ostalih društvenih djelatnosti da se prijave za financijsku podršku iz proračuna Općine Sikirevci za 2023. godinu.

Udruge sukladno ovom Javnom natječaju mogu prijaviti program/projekt koji doprinosi razvoju Općine Sikirevci sukladno strateškim i planskim dokumentima Općine za sljedeća prioritetna područja:

  • Prioritetno područje 1 – Kultura
  • Prioritetno područje 2 – Sport i rekreacija
  • Prioritetno područje 3 – Ostale društvene djelatnosti

Rok za prijavu na Natječaj je 30 dana od dana objave Natječaja, zaključno s 02. ožujkom 2023. do 12:00 sati, ako se radi o osobnoj dostavi. Ako se prijava šalje poštom, smatra se da je dostavljena u roku ako je na prijamnom žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na natječaj. U slučaju da je prijava dostavljena osobno u pisarnicu, prijavitelju će biti izdana potvrda o točnom vremenu prijema pošiljke.

 

PRILOZI

1. Odluka o raspisivanju natječaja2023G (2)

A1 Javnog natječaja2023 (1)

A2-upute za prijavitelje 2023

B1 Obrazac opisa programa ili projekta 2023

B2 Obrazac proračuna programa ili projekta_2023

B3 Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja_2023

B4 Obrazac Izjave o nekažnjavanju_2023

B5 Obrazac o ispunjenim obvezama_2023

B6 Ogledni obrazac izjave o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju_2023

C2 Obrazac financijski izvjestaj_2022

C1 Obrazac opisnog izvještaja_2022

Skip to content