Poziv na 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sikirevci

Na temelju članka 34. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne Novine”br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 30. i 33. Statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ”br.11/21.)  i članka 57. Poslovnika Općinskog vijeća Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ” br.25/21.) , sazivam 12. sjednicu  Općinskog vijeća Općine Sikirevci:

PETAK, 27. siječanj 2023. godine  u 19,00 sati.

 

Sjednica će se održati u općinskoj zgradi ,  Ul. Lj. Gaja br. 4/a. Sikirevci.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I   R E D

 

-verifikacija izvatka iz zapisnika s 11. održane sjednice Općinskog vijeća

  1. Prijedlog Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića“ Vila Zvončica“
  2. Prijedlog o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite u 2022.god
  3. Prijedlog Odluka o prodaji ili zakupu nekretnina u vlasništvu Općine Sikirevci i raspisivanje javnog natječaja za prodaju ili zakup  nekretnina u vlasništvu Općine Sikirevci ( građevinski placevi na Vašarištu (prodaja), mini poduzetnička zona Vašarište k.č.br. 413/2 i k.č.br. 413/7 k.o. Sikirevci ( prodaja ili zakup).
  1. Pitanja, prijedlozi, razno

 

Zbog važnost molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na tel.035/ 481-215.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Zovko,v.r.

 

PRILOZI

12. Poziv na sjednicu.

 

Skip to content