Javni uvid u Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Sikirevci

Javni uvid u nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Sikirevci za razdoblje 2018.-2023. godine održati će se u periodu od minimalno 30 dana počevši od 22. veljače 2018. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbe javnosti. Rok za dostavu mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti zaključno s 22. ožujkom 2018. godine.

Zainteresirana javnost može dati svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Nacrt Plana pisanim putem, u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Sikirevci, Ljudevita Gaja 4/a, 35224 Sikirevci, s naznakom “Plan gospodarenja otpadom Općine Sikirevci za razdoblje 2018-2023.”, putem email adrese: opcina.sikirevci@gmail.com, a dostupan je i u tiskanom obliku u prostorijama Općine Sikirevci svakog radnog dana od 8:00 do 13:00 sati.

Ako u navedenom roku građani i udruge ne dostave svoja očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe, smatrati će se da su isti suglasni s izloženim nacrtom plana.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izraditi će se i objaviti izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim internet stranicama Općine Sikirevci.

 

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Sikirevci 2018. – 2023.

 

PRILOZI

Očitovanje Brodsko-posavske županije

Odluka o početku

Informacija o izradi Plana gospodarenja otpadom

Prilog I. i II.

Programska polazista i ciljevi Plana

Izvješće o savjetovanju o Planu gospodarenja otpadom (23.3.2018)

Skip to content