Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Sikirevci

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15, 69/22) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine”, broj 140/09), upućuje se

JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

u postupku donošenja Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Sikirevci

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Sikirevci (prijedlog) izrađena je na temelju Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14 i 83/23). Ovim putem se poziva zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnije Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Sikirevci da se odazovu. Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na adresu: Općina Sikirevci, Ljudevita Gaja 4/a , 35224 Sikirevci (s naznakom: “Savjetovanje s javnošću – Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Sikirevci ili na e-mail adresu opcina.sikirevci@gmail.com zaključno s 20.11.2023. godine. Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni uvrstiti u konačni Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Sikirevci koja će se proslijediti Općinskom vijeću Općine Sikirevci na donošenje. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o provedenom javnom savjetovanju na službenim stranicama Općine Sikirevci www.opcina-sikirevci.hr.

OPĆINA SIKIREVCI

OPĆINSKI NAČELNIK

OBRAZAC-Savjetovanje-mladih-Odluka

NACRT ODLUKE O OSNIVANJU SAVJETA MALDIH

JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE

Skip to content