Poziv na 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sikirevci

Na temelju članka 34. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne Novine”br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 30. i 33. Statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ”br.11/21.)  i članka 57. Poslovnika Općinskog vijeća Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ” br.25/21.) , sazivam 9. sjednicu  Općinskog vijeća Općine Sikirevci :

 

UTORAK , 26. SRPNJA 2022. godine  u 20,00 sati.

 

Sjednica će se održati u općinskoj zgradi ,  Ul. Lj. Gaja br. 4/a. Sikirevci.

           

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I   R E D

 

-verifikacija zapisnika s održane 8. sjednice Općinskog vijeća

 

  1. Prijedlog Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvršenja proračuna Općine Sikirevci za 2022.god.
  2. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika općine Sikirevci za vremensko razdoblje od 01.01.-30.06.2022. god.
  3. Prijedlog Odluke o usklađivanju procjene rizika od velikih nesreća za općinu Sikirevci
  4. Prijedlog Odluke o usvajanju polugodišnjeg izvješća o provedbi provedbenog Programa Općine Sikirevci za vremensko razdoblje od 01.01.-30.06.2022.
  5. Pitanja, prijedlozi, razno

 

Zbog važnost molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na tel.035/ 481-215.

 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Zovko, v.r.

Skip to content