Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Dana 02. svibnja 2018. godine obaviti će se pisano testiranje za obavljanje poslova komunalnog redara, u prostorijama Općine Sikirevci, Ljudevita Gaja 4/A, 35224 Sikirevci s početkom u 08.00 sati. Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja putem pisanog testiranja, povukao prijavu na natječaj.

Formalne uvjete javnog natječaja za radno mjesto komunalnog redara ispunjava, a time ujedno ostvaruje i pravo pristupa testiranju sljedeći prijavljeni kandidat:

  1. Marija Stažić, Ljudevita Gaja 106, iz Sikirevaca

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Pisani test sastojat će se od 10 pitanja. Svaki točan odgovor, bodovati će se sa 1 bod, što će dati broj bodova postignutih na pisanoj provjeri (od 1 do 10). Testiranje traje 45 minuta.

Rezultati testiranja objaviti će se dana 02. svibnja 2018.godine na oglasnoj ploči i web stranici Općine Sikirevci. Intervju (razgovor) s kandidatkinjom ukoliko ista uspješno položi pisano testiranje, obaviti će se 02. svibnja 2018. godine u prostorijama Općine Sikirevci s početkom u 11.00 sati.

Ovaj poziv upućen je kandidatkinji poštom. O rezultatima natječaja kandidatkinja će biti obaviještena u zakonskom roku.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

PRILOZI

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Provjera formalnih uvjeta

lista kandidata koji zadovoljavaju formalne uvjete natjecaja

Skip to content