Natječaji

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

Temeljem javnog natječaja u Narodnim novinama od 15.11.2023. godine, broj 924 za imenovanje na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel …

Read more

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sikirevci putem prikupljanja pisanih ponuda

Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sikirevci  putem prikupljanja pisanih ponuda. Prodaji se izlaže tri katastarske …

Read more

Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Sikirevci

Na temelju članka 10. Odluke o uvjetima , načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Sikirevci «Službeni vjesnik Brodsko-posavske …

Read more

Skip to content