Rješenje o prijemu u službu za prijam namještenika na određeno vrijeme

1. Željko Kokanović, Miše Joskića 10, Jaruge, srednja stručna sprema: alatničar, prima se u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sikirevci, za obavljanje komunalnih poslova u Općini Sikirevci, čiji se opseg privremeno povećao.

2. Matej Jarić, Matije Gupca 9, Sikirevci, srednja stručna sprema: mehaničar poljoprivredne mehanizacije, prima se u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sikirevci, za obavljanje komunalnih poslova u Općini Sikirevci, čiji se opseg privremeno povećao.

3. Imenovane osobe se primaju za određeno vrijeme u trajanju od 6 (šest) mjeseci uz obvezni probni rad od 2 (dva) mjeseca.

4. Raspored na radno mjesto, datum početka rada i podaci o plaći biti će utvrđeni Rješenjem o rasporedu na radno mjesto.

 

Načelnik Općine Sikirevci raspisao je Oglas za prijam namještenika (KLASA: 112-02/19-01/2; URBROJ: 2178/26-01-19-1 od 22. svibnja 2019. godine) na određeno vrijeme u trajanju od 6 (šest) mjeseci, uz obvezni probni rad od 2 (dva) mjeseca, u Jedinstveni upravni odjel Općine Sikirevci, na radno mjesto Komunalni radnik, 2 izvršitelja/ice.
Oglas je objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web stranici Općine Sikirevci, www.opcina-sikirevci.hr, te na oglasnoj ploči Općine Sikirevci. Rok za podnošenje prijava bio je 8 (dana) od dana objave oglasa.
Na web stranici Općine Sikirevci, www.opcina-sikirevci.hr, te na oglasnoj ploči Općine Sikirevci naveden je opis poslova radnog mjesta koje se popunjava, način objavljivanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te pravni i drugi izvori za provjeru kandidata.

Načelnik Općine Sikirevci
Josip Nikolić, dipl.ing.

PRILOZI

Rješenje o prijemu u službu

Skip to content