Registar službenih dokumenata

DatumDokumentDonešeno
13.5.2020Zapisnik-22. sjednica23. sjednica
13.5.2020Odluka o pomoći gospodarstvu i stanovnicima - COVID -19 (1)-converted23. sjednica
13.5.2020Odluka-o-raspisivanju-javnog-natjecaja-converted
POPIS ČESTICA ZA JAVNI NATJEČAJ
23. sjednica
13.5.2020ODLUKA PLACEVI 202023. sjednica
13.5.2020Zaključak zamolba Bernard Lovrić23. sjednica
2.3.2020Odluka o Anekxdocx22. sjednica
2.3.2020Bilješke-uz-godišnji-izvještaj-o-izvršenju-proračuna-za-2019.-godinu22. sjednica
2.3.2020GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORACUNA_2019. (1)22. sjednica
2.3.2020GODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2019. 122. sjednica
2.3.2020GODIŠNJI PLAN DAVANJA KONCESIJA ZA 2020.22. sjednica
2.3.2020Odluka odavanju u zakup i utvrđivanju početne zakupnine za neizgrađeno građevinsko zemljište pretežno poslovne namjene K-1 (1)22. sjednica
2.3.2020Odluke o kom.infrastrukturi22. sjednica
2.3.2020Odluke o povjeravanju obavljanja kom.djelatnosti22. sjednica
2.3.2020Općina Sikirevci Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 201922. sjednica
2.3.2020IZVJEŠĆE NAČELNIKA O AGROTEHNIČKIM MJERAMA ZA 2019.22. sjednica
2.3.2020ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O OSTVARENOJ NAKNADI OD LEGALIZACIJE 2019.22. sjednica
2.3.2020ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA AGROTEHNIČKE MJERE 2019. (1)22. sjednica
2.3.2020Zaključak suci porotnici22. sjednica
2.3.2020Zaključak-o-OSLOBAĐANJU-plaćanja-komunalne-naknade-Petar-Šapina22. sjednica
2.3.2020ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA NAKNADA ZA PROMJENU NAMJENE POLJ.ZEMLJ.22. sjednica
2.3.2020Zaključak fin. monografije22. sjednica
2.3.2020ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆAPROGRAMA JAVNIH POTREBA 2019.
Godišnje izvješće o ostvarenju programa javnih potreba 2019.1310
22. sjednica
2.3.2020Moja lijepa Slavonija kraj Save španca za odluku Općinskog vijeća22. sjednica
2.3.2020ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA PRIHOD OD POLJ.ZEMLJ. ZA 2019.22. sjednica
2.3.2020Godišnje izvješće Programa GRADNJE komunalne infrastrukture_ 201922. sjednica
2.3.2020ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA PROGRAMA KOM.INF. 2019. (1)22. sjednica
2.3.2020Godišnje izvješće Program ODRŽAVANJA komunalne infrastrukture_ 201922. sjednica
2.3.2020ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA GOSPODARENJEM OTPADOM 2019. (1)22. sjednica
2.3.2020ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA PROGRAMA GRAĐENJA 2019. (1)22. sjednica
20.11.2019Zapisnik-18. sjednica18. sjednica
20.11.2019Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova19. sjednica
20.11.20192019 . Odluka o vođenju evidencije komunalne infrastrukture19. sjednica
20.11.2019Odluka-o-usvajanju-programa-mjera-zaštite-pučanstva-od-zaraznih-bolesti19. sjednica
20.11.2019odluka o usvajanju PRORAČUNSKE PRIČUVE 2019.19. sjednica
20.11.2019Odluka o povećanju koeficijentu načelnika19. sjednica
20.11.2019Odluka o osnivanju SIKIREVČANKA19. sjednica
4.9.2019Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna PPUO Sikirevci18. sjednica
4.9.2019Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća18. sjednica
31.7.2019Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom17. sjednica
31.7.2019Odluka o osnivanju, sastavu i strukturi postrojbi Civilne Zaštite17. sjednica
31.7.2019Odluka o komunalnom redu17. sjednica
31.7.20192.Odluka o produženju Strateškog razvojnog programa 117. sjednica
31.7.20191.POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORACUN_2019._-PRIJEDLOG

Obrazloženje Polugodišnje izvršenje proračuna 2019.Obrazloženje
17. sjednica
31.7.2019Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća17. sjednica
15.5.2019GODIŠNJI PLAN DAVANJA KONCESIJA ZA 2019.16. sjednica
15.5.2019ODLUKA O DONOŠENJU PROCEJNE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA
Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Sikirevci
16. sjednica
15.5.2019Zaključak Rakitić Pavo Sikirevci16. sjednica
15.5.2019Program-potpore-razvoja-poduzetništva-za-2019.g.16. sjednica
15.5.2019Plan razvoja sustava civilne zaštite OPĆINE16. sjednica
15.5.2019Odluka-o-pokretanju-postupka-nabave-kamera-za-video-nadzor16. sjednica
15.5.2019ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA PRIHOD OD POLJ.ZEMLJ. ZA 2018.16. sjednica
15.5.2019ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O OSTAVRENOJ NAKNADI OD LEGALIZACJA 2018.16. sjednica
15.5.2019ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA NAKNADA ZA PROMJENU NAMJENE POLJ.ZEMLJ.16. sjednica
15.5.2019ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA AGROTEHNIČKE MJERE 2018. (1)16. sjednica
15.5.2019Odluke o prihvaćanju pisma namjere i korištenju usluge azila tvrtke PRAXIS - VET d.o.o. u Sibinju16. sjednica
1.3.2019Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina15. sjednica
1.3.2019Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 201815. sjednica
1.3.2019Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Sikirevci15. sjednica
1.3.2019ODLUKA O POGREBNIČKOJ DJELATNOSTI15. sjednica
1.3.201914. sjednica općinskog vijeća - zapisnik14. sjednica
1.3.2019Analiza stanja sustava civilne zaštite 201815. sjednica
1.3.2019ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA GOSP. OTPADOM 2018.15. sjednica
1.3.2019ZAPISNIK 15.sjednica15. sjednica
1.3.2019IZMJENA ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU15. sjednica
4.2.2019Odluka o komunalnom doprinosu 201914. sjednica
4.2.2019Odluka o komunalnoj naknadi 201914. sjednica
18.1.2019Izvješće o godišnjem popisu imovine 2018.Inventurno povjerenstvo
4.12.201813. Zapisnik sjednica općinskog vijeća13. sjednica
4.12.2018Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Sikirevci za projekt “Izgradnja, uređenje i opremanje parka i šetnice u naselju Sikirevci”13. sjednica
4.12.2018Odluka o prihvaćanju kupovine nekretnine upisane u zkul. 1523 ,k.o. Sikirevci, kao kčbr. 1059 stambena zgrada13. sjednica
4.12.2018Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom13. sjednica
4.12.2018Odluka-financiranje-političkih-stranaka-2019.13. sjednica
4.12.2018Odluka O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2019.13. sjednica
4.12.2018Odluka o vrijednosti boda Komunalne naknade Općine Sikirevci 201913. sjednica
4.12.2018Odluku o kupovini nekretnine zk 1523, k.o. Sikirevci
kao kčbr. 1059 (E-1)
13. sjednica
13.11.2018Zapisnik 12. sjednica12. sjednica
13.11.2018Izvješće mandatne komisije i Odluka o nastavku obavljanja dužnosti, Cecilija Jakić12. sjednica
13.11.2018Zapisnik o zaprimanju prijedloga proračuna za 2019. predsjedniku vijeća12. sjednica
13.11.2018Zaključa o usvjanju izvješća obavljne revizije za 2017. godinu12. sjednica
13.11.2018Zaključa o o interesu kupnje nekretnine k.č.br. 1059 k.o. Sikirevci12. sjednica
21.9.2018zapisnik sa 11. (telefonske) sjednice11. sjednica
21.9.2018ODLUKA O IZRADI II.IZMJENA I DOPUNA PPUO SIKIREVCI11. sjednica
12.9.2018Zaključak o radu trgovina nedjeljom10. sjednica
12.9.2018Zaključak o nabavi traktora, prikolice i malčera za komunalne poslove10. sjednica
12.9.2018Zaključak o nabavi kontejnera za stanovanje za socijalno ugrožene osobe10. sjednica
12.9.2018Izvršenje proračuna Općine Sikirevci 30.6.2018.10. sjednica
12.9.2018Zapisnik 10. sjednica10. sjednica
24.7.2018Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama9. sjednica
24.7.2018Zapisnik sa 9. sjednice 21.06.20189. sjednica
24.7.2018Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća načelnika9. sjednica
24.7.2018Izvješće Mandatne komisije - Mario Štrljić9. sjednica
24.7.2018Odluka o povećanju zakupnine - ambulanta9. sjednica
24.7.2018Odluka o komunalnom redu Općine Sikirevci9. sjednica
24.7.2018Zapisnik 7. sjednice Općinskog vijeća9. sjednica
24.7.2018Zapisnik 8. sjednice Općinskog vijeća9. sjednica
22.5.2018Odluka o broju biračkih mjesta za Mjesne odbore7. sjednica
22.5.2018Zapisnik 6. sjednica7. sjednica
22.5.2018Odluka o raspisivanju izbora za mjesne odbore7. sjednica
22.5.2018Odluka o imenovanju izbornog povjerenstva za Mjesne odbore7. sjednica
22.5.2018odluka i ugovor o kupovini športskih objekata i dio nog. igrališta7. sjednica
22.5.2018Odluka o isplati jednokratne pomoći studentima7. sjednica
22.5.2018Izvješće o mirovanju mandata7. sjednica
22.5.2018Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalne naknade - Petar Šapina7. sjednica
22.5.2018Odluka o visini naknade izbornih tijela7. sjednica
22.5.2018Odluka o kupnji nekretnine K.O. Sikirevci kčbr 749/57. sjednica
22.5.2018Zaključak o mirovanju mandata - Cecilija Jakić7. sjednica
22.5.2018Odluka o usvajanju plana gospodarenja otpadom7. sjednica
3.5.2018Rješenje o prijemu u službu - Marija StažićOpćinsko vijeće
28.3.2018Odluka o prihvaćanju izvješća Programa održavanja komunalne infrastrukture6. sjednica
28.3.2018Odluka o prihvacanju izvješća socijalnog programa6. sjednica
28.3.2018Odluka o prihvaćanju izvještaja o utrošku sredstava od nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru6. sjednica
28.3.2018Odluka o prihvaćanju izvještaja o utrošku sredstava od zakupa6. sjednica
28.3.2018Odluka o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva6. sjednica
28.3.2018Zaključak tvrtki Žito-agrar j.d.o.o.6. sjednica
28.3.2018Zapisnik 5. sjednica6. sjednica
28.3.2018Odluka o prihvaćanju izvješća programa građenja6. sjednica
28.3.2018Odluka o prihvaćanju izvješća programa javnih potreba u društvenim djelatnostima6. sjednica
28.3.2018Odluka o prihvaćanju izvješća plan gospodarenja otpadom6. sjednica
28.3.2018Odluka o prihvaćanju izvješća o primjeni agrotehničkih mjera6. sjednica
29.1.2018Odluka o usvajanju programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti5. sjednica
19.1.2018Poslovnik Općinskog vijeća 20185. sjednica
19.1.2018Statut Općine Sikirevci 20185. sjednica
19.1.2018Zaključak o jednokratnoj pomoći obitelji Pranjić5. sjednica
19.1.2018Odluka o imenovanju povjerenstva za ravnopravnost spolova5. sjednica
19.1.2018Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja komunalnog otpada5. sjednica
15.12.2017Zapisnik 4. sjednica Općinskog vijeća5. sjednica
15.12.2017Odluka o prihvaćanju izvješća načelnika 20175. sjednica
15.12.2017Zaključak o jednokratnoj pomoći obiteljima - Karačić5. sjednica
15.12.2017Izmjena i dopuna odluke o lokalnim porezima 2017.5. sjednica
15.12.2017Analiza sustava civilne zaštite 20175. sjednica
18.10.2017Pravilnik o financiranju javnih potreba3. sjednica
18.10.2017Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave3. sjednica
18.10.2017Zaključak - socijalne naknade naknada za ogrijev3. sjednica
18.10.2017Odluka o suglasnosti u predmetu Eugenije Deminenko3. sjednica
18.10.2017Odluka o raspisivanju natječaja za zakup Općinskog polj. zemljišta3. sjednica
18.10.2017Odluka o provedenom postupku i ponovnom naječajuza prodaju drvne mase - topola3. sjednica
18.10.2017Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za gospodarenje nekretninama3. sjednica
18.10.2017Zapisnik 3. sjednice Općinskog Vijeća5. sjednica
18.10.2017Odluka o oslobađanju dijela zakupa Općinskog zemljišta3. sjednica
31.08.2017Zapisnik 2. sjednice Općinskog Vijeća Općine Sikirevci3. sjednica
31.5.2016Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti Općine Sikirevci21. sjednica
8.12.20167-Zaključak o prihvaćanju programa deratizacije 2017.24. sjednica
23.9.2016Odluka oi pokretanju postupka zaduženja za kupovinu imovine Poljoprivredne zadruge Sikirevci23. sjednica
23.9.2016Odluka o prihvaćanju utvrđivanja međa međne linije k.č.br. 740 u odnosu na k.č.br. 741 u K.O. Sikirevci23. sjednica
23.9.2016Odluka o prijenosu vlasničkih udjela Posavska Hrvatska23. sjednica
23.9.2016Odluka o imenovanju pravnih osoba važnih za civilnu zaštitu23. sjednica
31.5.2016Odluka o stavljanju van snage Stozer za civilnu zaštitu21. sjednica
31.5.2016Zaključak o prihvaćanju Programa deratizacije 2016.21. sjednica
19.2.2013Statut Općine Sikirevci34. sjednica

Ukupno dokumenata: 250, zadnje ažuriranje 2020-05-19 17:05:21.