Registar službenih dokumenata

DatumDokumentDonešeno
15.03.2021ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA PROGRAMA KOM.INF. 2020. (1)29. sjednica
15.03.2021ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA PRIHOD OD POLJ.ZEMLJ. ZA 2020.29. sjednica
15.03.2021Odluka o usvajanju izvješća o poslovanju Sikirevčanka d.o.o.29. sjednica
15.03.2021ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O OSTAVRENOJ NAKNADI OD LEGALIZACJA 2020.29. sjednica
15.03.2021ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA NAKNADA ZA PROMJENU NAMJENE POLJ.ZEMLJ.29. sjednica
15.03.2021ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA AGROTEHNIČKIM MJERAMA 2020. (1)29. sjednica
15.03.2021Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 202029. sjednica
15.03.2021ODLUKA - GOSPODARENJEM OTPADOM 2020. (1)29. sjednica
15.03.2021ODLUKA O USVAJANJU godišnje izvješće ostvarenja proračuna-SIKIREVCI- 202029. sjednica
15.03.2021ODLUKA O IZRADI III.ID PPUO SIKIREVCI29. sjednica
15.03.2021Odluka o komunalnim djelatnostima Općine Sikirevci.202129. sjednica
15.03.2021STATUT Općine Sikirevci 2021.29. sjednica
15.03.2021Odluka o usvajanju Strategije upravljanja imovinom
STRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNISTVU OPCINE SIKIREVCI ZA RAZDOBLJE 2021.-2027. (1)
29. sjednica
15.03.2021ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA PROGRAMA GRAĐENJA 2020. (1)29. sjednica
22.1.2021Odluka o utvrđivanju predmeta poslovanja za Sikirevčanka d.o.o.28. sjednica
22.1.2021Zaključak o prijedlogu Izmjena i dopuna odvoza smeća28. sjednica
22.1.2021Analiza stanja sustava civilne zaštite za općinu Sikirevci 202028. sjednica
22.01.2021Zapisnik sjednica 2828. sjednica
27.10.2020PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE SIKIREVCI ZA 2021. GODINU25. sjednica
8.12.2020Zapisnik-27. sjednica27. sjednica
8.11.2020Odluka-o-financiranje-političkih-stranaka-2021-nova27. sjednica
8.11.2020Plan razvoja sustava civilne zaštite OPĆINE27. sjednica
8.11.2020Odluka-o-usvajanju-Proračuna-Općine-Sikirevci-za-2021.-godinu27. sjednica
8.11.2020- Odluka-o-izvršavanju-proračuna-općine-sikirevci-za-2021.-godinu27. sjednica
17.11.2020Prijedlog Odluke o donošenju I.Rebalansa 202026. sjednica
17.11.2020IZMJENA I DOPUNA Program javni potreba 2020.26. sjednica
17.11.2020IZMJENA I DOPUNA Program kulturu 202026. sjednica
17.11.2020IZMJENA I DOPUNA Program šport 2020.26. sjednica
17.11.2020IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA-GRAĐENJA-KOMUNALNE-INFRASTRUKTURE-ZA-2020.-GODINU26. sjednica
17.11.202025. Sjednica - Zapisnik25. sjednica
17.11.2020-IZMJENA I DOPUNA Program-javnih-potreba-u-socijalnoj-skrbi-202026. sjednica
17.11.2020IZMJENA I DOPUNA Program-utoška-sredstava-od-zakupa-i-prodaje-poljoprivrednog-zemljišta-u-vlasništvu-RH2020.26. sjednica
17.11.2020IZMJENA I DOPUNA Program-utroška-sredstava-od-nezakonito-izgrađenih-zgrada 202026. sjednica
17.11.2020Odluka-o-usvajanju-Strategije-razvoja-Opcine-Sikirevci (1)26. sjednica
17.11.202026. Sjednica - Zapisnik26. sjednica
17.11.2020IZMJENA I DOPUNA Programa-održavanja-komunalne-infrastrukture-za-2020.-g.26. sjednica
27.10.2020Zapisnik-24. sjednica25. sjednica
27.10.2020Izmjena i dopuna Odluke o kom.infrastrukturi25. sjednica
27.10.2020Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sikirevci za 2021. godinu25. sjednica
27.10.2020Odluka PRIJEDLOG LAG - PROJEKT25. sjednica
27.10.2020Zaključak Nadzor MPUGDI -PROGRAM GRAĐENJA25. sjednica
27.10.2020Zaključak Nadzor MPUGDI -PROGRAM LEGALIZACIJE25. sjednica
27.10.2020Zaključak o jed.fin.pomoći obitelji Anić Joze iz Jaruga25. sjednica
27.10.2020Zaključak suci porotnici Županijski sud25. sjednica
27.10.2020IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE SIKIREVCI ZA 2019. GODINU25. sjednica
27.10.2020Odluka ulaganje u športske objekte25. sjednica
31.082020Odluka Knezović Josip24. sjednica
31.082020Izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi 24. sjednica
31.08.2020Zapisnik-23. sjednica24. sjednica
31.08.2020Odluka Marija Perger24. sjednica
13.5.2020Zapisnik-22. sjednica23. sjednica
13.5.2020ODLUKA PLACEVI 202023. sjednica
13.5.2020Zaključak zamolba Bernard Lovrić23. sjednica
13.5.2020Odluka-o-raspisivanju-javnog-natjecaja-converted
POPIS ČESTICA ZA JAVNI NATJEČAJ
23. sjednica
13.5.2020Odluka o pomoći gospodarstvu i stanovnicima - COVID -19 (1)-converted23. sjednica
2.3.2020Godišnje izvješće-SIKIREVCI- 2019
2.3.2020IZVJEŠĆE NAČELNIKA O AGROTEHNIČKIM MJERAMA ZA 2019.22. sjednica
2.3.2020ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA AGROTEHNIČKE MJERE 2019. (1)22. sjednica
2.3.2020Općina Sikirevci Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 201922. sjednica
2.3.2020Odluke o povjeravanju obavljanja kom.djelatnosti22. sjednica
2.3.2020Odluke o kom.infrastrukturi22. sjednica
2.3.2020GODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2019. 122. sjednica
2.3.2020ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA PRIHOD OD POLJ.ZEMLJ. ZA 2019.22. sjednica
2.3.2020GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORACUNA_2019. (1)22. sjednica
2.3.2020Bilješke-uz-godišnji-izvještaj-o-izvršenju-proračuna-za-2019.-godinu22. sjednica
2.3.2020GODIŠNJI PLAN DAVANJA KONCESIJA ZA 2020.22. sjednica
2.3.2020ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O OSTVARENOJ NAKNADI OD LEGALIZACIJE 2019.22. sjednica
2.3.2020Odluka odavanju u zakup i utvrđivanju početne zakupnine za neizgrađeno građevinsko zemljište pretežno poslovne namjene K-1 (1)22. sjednica
2.3.2020ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA GOSPODARENJEM OTPADOM 2019. (1)22. sjednica
2.3.2020Godišnje izvješće Program ODRŽAVANJA komunalne infrastrukture_ 201922. sjednica
2.3.2020ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA PROGRAMA KOM.INF. 2019. (1)22. sjednica
2.3.2020Godišnje izvješće Programa GRADNJE komunalne infrastrukture_ 201922. sjednica
2.3.2020ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA PROGRAMA GRAĐENJA 2019. (1)22. sjednica
2.3.2020Moja lijepa Slavonija kraj Save španca za odluku Općinskog vijeća22. sjednica
2.3.2020ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆAPROGRAMA JAVNIH POTREBA 2019.
Godišnje izvješće o ostvarenju programa javnih potreba 2019.1310
22. sjednica
2.3.2020Zaključak fin. monografije22. sjednica
2.3.2020Zaključak suci porotnici22. sjednica
2.3.2020Zaključak-o-OSLOBAĐANJU-plaćanja-komunalne-naknade-Petar-Šapina22. sjednica
2.3.2020Odluka o Anekxdocx22. sjednica
2.3.2020ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA NAKNADA ZA PROMJENU NAMJENE POLJ.ZEMLJ.22. sjednica
20.11.2019Odluka o osnivanju SIKIREVČANKA19. sjednica
20.11.2019Odluka o povećanju koeficijentu načelnika19. sjednica
20.11.2019Odluka-o-usvajanju-programa-mjera-zaštite-pučanstva-od-zaraznih-bolesti19. sjednica
20.11.2019odluka o usvajanju PRORAČUNSKE PRIČUVE 2019.19. sjednica
20.11.2019Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova19. sjednica
20.11.2019Zapisnik-18. sjednica18. sjednica
20.11.20192019 . Odluka o vođenju evidencije komunalne infrastrukture19. sjednica
4.9.2019Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća18. sjednica
4.9.2019Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna PPUO Sikirevci18. sjednica
31.7.2019Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom17. sjednica
31.7.2019Odluka o osnivanju, sastavu i strukturi postrojbi Civilne Zaštite17. sjednica
31.7.2019Odluka o komunalnom redu17. sjednica
31.7.20192.Odluka o produženju Strateškog razvojnog programa 117. sjednica
31.7.20191.POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORACUN_2019._-PRIJEDLOG

Obrazloženje Polugodišnje izvršenje proračuna 2019.Obrazloženje
17. sjednica
31.7.2019Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća17. sjednica
15.5.2019ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA AGROTEHNIČKE MJERE 2018. (1)16. sjednica
15.5.2019ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA NAKNADA ZA PROMJENU NAMJENE POLJ.ZEMLJ.16. sjednica
15.5.2019ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O OSTAVRENOJ NAKNADI OD LEGALIZACJA 2018.16. sjednica
15.5.2019ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA PRIHOD OD POLJ.ZEMLJ. ZA 2018.16. sjednica
15.5.2019Odluke o prihvaćanju pisma namjere i korištenju usluge azila tvrtke PRAXIS - VET d.o.o. u Sibinju16. sjednica
15.5.2019Odluka-o-pokretanju-postupka-nabave-kamera-za-video-nadzor16. sjednica
15.5.2019Program-potpore-razvoja-poduzetništva-za-2019.g.16. sjednica
15.5.2019Zaključak Rakitić Pavo Sikirevci16. sjednica
15.5.2019ODLUKA O DONOŠENJU PROCEJNE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA
Procjena rizika od velikih nesreća za područje Općine Sikirevci
16. sjednica
15.5.2019GODIŠNJI PLAN DAVANJA KONCESIJA ZA 2019.16. sjednica
15.5.2019Plan razvoja sustava civilne zaštite OPĆINE16. sjednica
1.3.2019ZAPISNIK 15.sjednica15. sjednica
1.3.201914. sjednica općinskog vijeća - zapisnik14. sjednica
1.3.2019ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA GOSP. OTPADOM 2018.15. sjednica
1.3.2019Analiza stanja sustava civilne zaštite 201815. sjednica
1.3.2019IZMJENA ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU15. sjednica
1.3.2019ODLUKA O POGREBNIČKOJ DJELATNOSTI15. sjednica
1.3.2019Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina15. sjednica
1.3.2019Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Sikirevci15. sjednica
1.3.2019Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 201815. sjednica
1.3.2019Godišnje izvješće-SIKIREVCI- 2018
4.2.2019Odluka o komunalnoj naknadi 201914. sjednica
4.2.2019Odluka o komunalnom doprinosu 201914. sjednica
18.1.2019Izvješće o godišnjem popisu imovine 2018.Inventurno povjerenstvo
4.12.2018Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Sikirevci za projekt “Izgradnja, uređenje i opremanje parka i šetnice u naselju Sikirevci”13. sjednica
4.12.2018Odluka o prihvaćanju kupovine nekretnine upisane u zkul. 1523 ,k.o. Sikirevci, kao kčbr. 1059 stambena zgrada13. sjednica
4.12.2018Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom13. sjednica
4.12.201813. Zapisnik sjednica općinskog vijeća13. sjednica
4.12.2018Odluka-financiranje-političkih-stranaka-2019.13. sjednica
4.12.2018Odluka O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2019.13. sjednica
4.12.2018Odluku o kupovini nekretnine zk 1523, k.o. Sikirevci
kao kčbr. 1059 (E-1)
13. sjednica
4.12.2018Odluka o vrijednosti boda Komunalne naknade Općine Sikirevci 201913. sjednica
13.11.2018Zapisnik 12. sjednica12. sjednica
13.11.2018Izvješće mandatne komisije i Odluka o nastavku obavljanja dužnosti, Cecilija Jakić12. sjednica
13.11.2018Zapisnik o zaprimanju prijedloga proračuna za 2019. predsjedniku vijeća12. sjednica
13.11.2018Zaključa o usvjanju izvješća obavljne revizije za 2017. godinu12. sjednica
13.11.2018Zaključa o o interesu kupnje nekretnine k.č.br. 1059 k.o. Sikirevci12. sjednica
21.9.2018ODLUKA O IZRADI II.IZMJENA I DOPUNA PPUO SIKIREVCI11. sjednica
21.9.2018zapisnik sa 11. (telefonske) sjednice11. sjednica
12.9.2018Zapisnik 10. sjednica10. sjednica
12.9.2018Zaključak o radu trgovina nedjeljom10. sjednica
12.9.2018Zaključak o nabavi traktora, prikolice i malčera za komunalne poslove10. sjednica
12.9.2018Zaključak o nabavi kontejnera za stanovanje za socijalno ugrožene osobe10. sjednica
12.9.2018Izvršenje proračuna Općine Sikirevci 30.6.2018.10. sjednica
24.7.2018Zapisnik 8. sjednice Općinskog vijeća9. sjednica
24.7.2018Zapisnik 7. sjednice Općinskog vijeća9. sjednica
24.7.2018Odluka o komunalnom redu Općine Sikirevci9. sjednica
24.7.2018Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama9. sjednica
24.7.2018Odluka o povećanju zakupnine - ambulanta9. sjednica
24.7.2018Izvješće Mandatne komisije - Mario Štrljić9. sjednica
24.7.2018Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća načelnika9. sjednica
24.7.2018Zapisnik sa 9. sjednice 21.06.20189. sjednica
22.5.2018Odluka o imenovanju izbornog povjerenstva za Mjesne odbore7. sjednica
22.5.2018Izvješće o mirovanju mandata7. sjednica
22.5.2018Zapisnik 6. sjednica7. sjednica
22.5.2018Odluka o raspisivanju izbora za mjesne odbore7. sjednica
22.5.2018odluka i ugovor o kupovini športskih objekata i dio nog. igrališta7. sjednica
22.5.2018Odluka o broju biračkih mjesta za Mjesne odbore7. sjednica
22.5.2018Odluka o isplati jednokratne pomoći studentima7. sjednica
22.5.2018Zaključak o oslobađanju plaćanja komunalne naknade - Petar Šapina7. sjednica
22.5.2018Odluka o visini naknade izbornih tijela7. sjednica
22.5.2018Odluka o kupnji nekretnine K.O. Sikirevci kčbr 749/57. sjednica
22.5.2018Odluka o usvajanju plana gospodarenja otpadom7. sjednica
22.5.2018Zaključak o mirovanju mandata - Cecilija Jakić7. sjednica
3.5.2018Rješenje o prijemu u službu - Marija StažićOpćinsko vijeće
28.3.2018Odluka o prihvaćanju izvješća Programa održavanja komunalne infrastrukture6. sjednica
28.3.2018Odluka o prihvacanju izvješća socijalnog programa6. sjednica
28.3.2018Odluka o prihvaćanju izvještaja o utrošku sredstava od nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru6. sjednica
28.3.2018Odluka o prihvaćanju izvještaja o utrošku sredstava od zakupa6. sjednica
28.3.2018Odluka o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva6. sjednica
28.3.2018Zaključak tvrtki Žito-agrar j.d.o.o.6. sjednica
28.3.2018Zapisnik 5. sjednica6. sjednica
28.3.2018Odluka o prihvaćanju izvješća o primjeni agrotehničkih mjera6. sjednica
28.3.2018Odluka o prihvaćanju izvješća plan gospodarenja otpadom6. sjednica
28.3.2018Odluka o prihvaćanju izvješća programa javnih potreba u društvenim djelatnostima6. sjednica
28.3.2018Odluka o prihvaćanju izvješća programa građenja6. sjednica
29.1.2018Odluka o usvajanju programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti5. sjednica
19.1.2018Poslovnik Općinskog vijeća 20185. sjednica
19.1.2018Statut Općine Sikirevci 20185. sjednica
19.1.2018Zaključak o jednokratnoj pomoći obitelji Pranjić5. sjednica
19.1.2018Odluka o imenovanju povjerenstva za ravnopravnost spolova5. sjednica
19.1.2018Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja komunalnog otpada5. sjednica
15.12.2017Zapisnik 4. sjednica Općinskog vijeća5. sjednica
15.12.2017Analiza sustava civilne zaštite 20175. sjednica
15.12.2017Odluka o prihvaćanju izvješća načelnika 20175. sjednica
15.12.2017Zaključak o jednokratnoj pomoći obiteljima - Karačić5. sjednica
15.12.2017Izmjena i dopuna odluke o lokalnim porezima 2017.5. sjednica
18.10.2017Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za gospodarenje nekretninama3. sjednica
18.10.2017Odluka o provedenom postupku i ponovnom naječajuza prodaju drvne mase - topola3. sjednica
18.10.2017Odluka o oslobađanju dijela zakupa Općinskog zemljišta3. sjednica
18.10.2017Odluka o suglasnosti u predmetu Eugenije Deminenko3. sjednica
18.10.2017Zaključak - socijalne naknade naknada za ogrijev3. sjednica
18.10.2017Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave3. sjednica
18.10.2017Pravilnik o financiranju javnih potreba3. sjednica
18.10.2017Odluka o raspisivanju natječaja za zakup Općinskog polj. zemljišta3. sjednica
18.10.2017Zapisnik 3. sjednice Općinskog Vijeća5. sjednica
31.08.2017Zapisnik 2. sjednice Općinskog Vijeća Općine Sikirevci3. sjednica
31.5.2016Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti Općine Sikirevci21. sjednica
8.12.20167-Zaključak o prihvaćanju programa deratizacije 2017.24. sjednica
23.9.2016Odluka o prijenosu vlasničkih udjela Posavska Hrvatska23. sjednica
23.9.2016Odluka o prihvaćanju utvrđivanja međa međne linije k.č.br. 740 u odnosu na k.č.br. 741 u K.O. Sikirevci23. sjednica
23.9.2016Odluka o imenovanju pravnih osoba važnih za civilnu zaštitu23. sjednica
23.9.2016Odluka oi pokretanju postupka zaduženja za kupovinu imovine Poljoprivredne zadruge Sikirevci23. sjednica
31.5.2016Odluka o stavljanju van snage Stozer za civilnu zaštitu21. sjednica
31.5.2016Zaključak o prihvaćanju Programa deratizacije 2016.21. sjednica
19.2.2013Statut Općine Sikirevci34. sjednica

Ukupno dokumenata: 332, zadnje ažuriranje 2021-04-12 07:37:26.

Skip to content