28. sjednica Općinskog vijeća Općine Sikirevci – p o z i v

Na temelju članka 34. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br.33/01., 60/01 i 129/05.), članka 33. Statuta općine Sikirevci  i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ” br. 1/18.) , sazivam 28. sjednicu  Općinskog vijeća Općine Sikirevci :

PETAK, 22. siječanj 2021. godine  u 19,00 sati.

Sjednica će se održati u općinskoj zgradi ,  Ul. Lj. Gaja br. 4/a. Sikirevci.                                                       

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

  • verifikacija zapisnika sa održane sjednice općinskog vijeća

 

D N E V N I   R E D

  1. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja mješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sikirevci
  2. Analiza stanja sustava zaštite za općinu Sikirevci u 2020.god.
  3. Plan oko realizacije plinofikacije na području općine Sikirevci -izvješće načelnika
  4. Pitanja , prijedlozi , razno

 

Zbog važnost molimo da se pozivu odazovete, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na tel.481-215.

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Josip Matić

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content