Javni natječaj za prodaju nekretnina putem prikupljanja pismenih ponuda u vlasništvu Općine

Na temelju članka  35. I 391. Zakona o vlasništvu i drugima pravima (Narodne novine RH, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00,129/00,114/01, 79/06, 141/06, 146/08,38/09, 153/09, 143/12,152/14.) , Odluke o visini početne cijene  građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Sikirevci KLASA:021-05/20-01/02;URBROJ:2178/26-02-20-03 od 13.05.2020.god. , te članka  46 Statuta Općine Sikirevci(«Službeni  vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 1/18.), općinski  načelnik  Općine  Sikirevci  obavljuje  slijedeći:

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina putem prikupljanja pismenih ponuda u vlasništvu općine

PRILOZI

ODLUKA O PRODAJI ZEMLJIŠTA-AGATIĆ MARINKO 2020.

ODLUKA O PRODAJI ZEMLJIŠTA-2020. PRANJIĆ LUKA.

karta -VAŠARIŠTE PLACEVI1387

ODLUKA O RASP.NATJEČAJA-VAŠARIŠTE 2020.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐ.ZEMLJIŠTA 2020.

 

Skip to content