Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći studentima sa područja Općine Sikirevci za 2019. godinu

Pozivaju se svi redovni studenti (studenti koji su upisali 2. godinu studija – 3. semestar pa na više) sa prebivalištem na području Općine Sikirevci (naselja Jaruge i Sikirevci) da podnesu Zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći za 2019.godinu.

Postupak ostvarivanja prava na novčanu pomoć studenti ostvaruju dostavom popunjenog obrasca Zahtjeva za novčanu pomoć koji se može preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sikirevci i na web stranici Općine Sikirevci www.opcina-sikirevci.hr., zajedno sa propisanom dokumentacijom.

Pravo na jednokratnu pomoć ostvaruju studenti koji ispunjavaju sljedeće kriterije:

  • da su državljani Republike Hrvatske
  • da imaju prebivalište na području Općine Sikirevci
  • da imaju status redovnog studenta – da su upisali tekuću akademsku godinu kao redovni studenti, odnosno da su redovno upisali 2. godinu studija (3. semestar) pa na više

Uz zahtjev za dodjelu pomoći prilaže se:

  • Izjava o davanju suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka
  • preslika osobne iskaznice
  • potvrda fakulteta o upisu i statusu redovnog studenta
  • preslika kartice tekućeg/žiro računa

Zahtjevi se podnose zaključno sa 23. svibnja 2019. godine osobno u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sikirevci, Ljudevita Gaja 4/A, Sikirevci, poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom „Prijava za dodjelu jednokratne novčane pomoći studentima“, te na mail općine Sikirevci opcina.sikirevci@gmail.com.

Nepotpuni i nepravodobno pristigli zahtjevi neće se razmatrati.

Sve ostale informacije vezane uz ovaj Javni poziv možete dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sikirevci.

Načelnik Općine Sikirevci
Josip Nikolić, dipl.ing.

 

PRILOZI

1. Odluka o isplati novčane pomoći_studenti

2. Tekst javnog poziva

3. Obrazac Zahtjeva

4. Izjava o davanju suglasnosti

Skip to content