Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja na javnim radovima

Temeljem članka 47. Statuta Općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ broj 3/13), i prihvaćanja Programa javnog rada od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Općinski načelnik Općine Sikirevci raspisuje

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za Programa zapošljavanja nezaposlenih osoba na javnim radovima „Revitalizacija javnih površina – nerazvrstanih cesta i poljskih puteva na području Općine Sikirevci“ u 2019. godini

 

Osnovni cilj: aktivacija osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada te nezaposlenih osoba s ugroženih područja, uređenje nerazvrstanih cesta te zaštita okoliša.

Broj izvršitelja: 6 osoba

Prijaviti se mogu nezaposlene osobe i to: dugotrajno nezaposlene osobe, osobe sa invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, mlade osobe.

Opis poslova:

  • radovi na održavanju kanalske mreže općine, uključujući i kanale pored nerazvrstanih cesta,
  • održavanje poljskih putova,
  • radovi na sanaciji divljih odlagališta otpada,
  • briga o zaštiti okoliša od onečišćenja i ostali poslovi sprječavanja i kontrole onečišćenja i uređenja okoliša

Prijave se podnose osobno ili pismenim putem na adresu:
Općina Sikirevci
Ljudevita Gaja 4/a
35224 Sikirevci

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

  • zamolba
  • osobna iskaznica
  • uvjerenje/potvrda o vođenju u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Načelnik Općine Sikirevci
Josip Nikolić, dipl.ing.

Skip to content