JAVNI POZIV za prijavu kandidata za Programa zapošljavanja nezaposlenih osoba na javnim radovima „Revitalizacija javnih površina – nerazvrstanih cesta i poljskih puteva na području Općine Sikirevci“ u 2021. godini

Temeljem članka 47. Statuta Općine Sikirevci („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ broj 11/21), i prihvaćanja Programa javnog rada od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Općinski načelnik Općine Sikirevci raspisuje

JAVNI POZIV
za prijavu kandidata za Programa zapošljavanja nezaposlenih osoba na javnim radovima „Revitalizacija javnih površina – nerazvrstanih cesta i poljskih puteva na području Općine Sikirevci“ u 2021. godini

Osnovni cilj: aktivacija osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada te nezaposlenih osoba s ugroženih područja, uređenje nerazvrstanih cesta te zaštita okoliša.
Radno mjesto: Radnik/ca u održavanju JAVNI RADOVI
Mjesto rada: Općina Sikirevci, naselja:Sikirevci i Jaruge
Broj izvršitelja: 4 osobe

Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: djelomično
Natječaj vrijedi od :16.4.2021.
Natječaj vrijedi do : 23.4.2021.

Razina obrazovanja:

  • osnovna škola niži razredi ili nezavršena osnovan škola
  • završena osnova škola
  • srednja škola 3 godine
  • srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno

Prijaviti se mogu nezaposlene osobe koje su u evidenciji HZZ-a i to: dugotrajno nezaposlene osobe, osobe sa invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, mlade osobe.

Opis poslova:

  • radovi na održavanju kanalske mreže općine, uključujući i kanale pored nerazvrstanih cesta,
  • održavanje poljskih putova,
  • radovi na sanaciji divljih odlagališta otpada,
  • briga o zaštiti okoliša od onečišćenja i ostali poslovi sprječavanja i kontrole onečišćenja i uređenja okoliša

Prijave se podnose osobno ili pismenim putem na adresu:
Općina Sikirevci
Ljudevita Gaja 4/a
35224 Sikirevci

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
• zamolba
• osobna iskaznica
• uvjerenje/potvrda o vođenju u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

 

KLASA: 103-02/21-01/1
URBROJ: 2178/26-01-21-1
Sikirevci, 16. travanj 2021. g.

Načelnik Općine Sikirevci
Josip Nikolić, dipl.ing.

 

PRILOZI

Javni poziv

Skip to content