Javni poziv za prijavu šteta od prirodne nepogode od SUŠE za područje Općine Sikirevci

I.

Pozivaju se oštećenici od prirodne nepogode-SUŠE za područje Općine Sikirevci da prijave štetu. Prirodna nepogoda od mraza proglašena je Odlukom župana Brodsko-posavske županije o proglašenju prirodne nepogode izazvane mrazom (KLASA: 320-12/22-01/37, URBROJ: 2178/1-04-02/03-22-1 od 05. rujna 2022.) za područje općina Sikirevci .

II.

Šteta se, u pravilu, prijavljuje putem e-pošte: opcina.sikirevci@gmail.com, predajom u poštanski sandučić na ulazu u prostorije Općine Sikirevci, Ljudevita Gaja  4/a, Sikirevci ili neposrednom predajom u Jedinstveni upravni odjel, zaključno do 12. 09. 2022. godine.

 

III.

Šteta se prijavljuje putem Obrasca PN- prijava štete od prirodne nepogode.

Uz Obrazac PN, OBAVEZNO  je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • ispunjeni obrazac Izjave
  • presliku obrasca prijave za poticaj 2022.god.  za prijavljenu oštećenu imovinu
  • presliku kartice tekućeg ili žiro računa na koji će se izvršiti isplata u slučaju odobravanja štete.

IV.

 

Rok za prijavu štete je 05.09.2022. do 12.09.2022 , svaki uredovni dan od 7,00- 15:00 sati.

 

V.

Upiti u vezi prijava štete primaju se radnim danom od  09,00-14,00 sati na telefon: 035/481-215  ili putem e-pošte: opcina.sikirevci@gmail.com

 

 

Općinsko Povjerenstvo za

procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Odluka SUŠA 2022.

Obrazac_za_prijavu_stete_EN-P

PRIVOLA_

JAVNI-POZIV-ZA-PRIJAVU-STETE-OD-ELEMENTARNE-NEPOGODE

Skip to content