Odluka o odobravanju financijske pomoći u novcu za ogrjev socijalno ugroženim obiteljima i samcima sa područja Općine Sikirevci u 2022.god.

Na temelju članka 47. Statuta Općine Sikirevci („Službeni vjesnik“ Brodsko-posavske županije  broj  11/21), a sukladno Proračunu općine Sikirevci za 2022.god , Općinski  načelnik općine Sikirevci donosi   sljedeću

 

 

ODLUKU

o odobravanju  financijske  pomoći  u novcu  za ogrjev

socijalno ugroženim  obiteljima i samcima

sa područja Općine Sikirevci u 2022.god.

 

 

I.

            Donosi se Odluka o financijskoj pomoći u novcu za nabavu ogrjeva  socijalno ugroženim obiteljima i samcima  koji se griju na drva u 2022.godini s prebivalištem u  Općini Sikirevci (naselja: Sikirevci i Jaruge) iz proračuna općine Sikirevci za 2022.godinu.

 

II.

 Pravo na jednokratnu financijsku naknadu za troškove ogrjeva odobrava se:

– samcima i obiteljima socijalnog statusa sa područja Općine Sikirevci u iznosu od 800,00 kn,

– korisnicima minimalne zajamčene socijalne naknade od strane CZSS sa području Općine Sikirevci u iznosu od 1.050 kn,

a koji su   podnijeli  zahtjev sa pripadajućom dokumentacijom Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sikirevci.

 

III.

   Jedinstveni upravni odjel u upravnom postupku utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za isplatu novčane pomoći sukladno ovoj odluci i o tome donosi rješenje.

 

IV.

  Ova odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku općine Sikirevci“ a objavit će se i na oglasnim pločama i internetskoj stranici Općine Sikirevci.

 

 

                                                                                                 Općinski načelnik

                                                                                                 Josip Nikolić, dipl.ing.

Izjava da se korisnik grije na drva 2022

ZAHTJEV ZA OGRIJEV-2022

PRIVOLA ogrijev

Odluka-o-sufinanciranju-OGRIJEVA 2022

Skip to content