Obavijest o obvezi prijave kvadrature za komunalnu naknadu

Općina Sikirevci ovim putem poziva sve obveznike plaćanja komunalne naknade koji su vlasnici i/ili korisnici stambenog prostora i poslovnog prostora na području Općine Sikirevci da dostave podatke (stvarnu kvadraturu stambenog/poslovnog djela) radi obračuna i donošenja rješenja o komunalnoj naknadi.
Obveza prijave podataka se odnosi na sve obveznike komunalne naknade iz razloga promjene podataka važnih za točno određivanje iznosa
komunalne naknade (npr. povećanje ili smanjenje korisne površine prostora, promjena vlasnika/korisnika prostora i dr.) od posljednjeg unosa stvarne kvadrature (2014/15. g.).

Rok za dostavu traženih podataka: 31. siječanj 2020. g.

Ukoliko sami ne dostavite tražene podatke Jedinstveni upravni odjel Općine Sikirevci bit će obvezan sam poduzeti mjere promjene kvadrature za svaki subjekt odnosno za svaku nekretninu pojedinačno utvrđenu putem alata za mjerenje površine na Geoportalu.
Podaci o pojedinom prostoru popunjavaju se na obrascu koji se može dobiti u Općini Sikirevci.

Za sve ostale informacije možete nazvati na broj 035/481-215, 091/157-8002

Komunalni redar

Marija Stažić

 

PRILOZI

Obavijest o obvezi prijave kvadrature za komunalnu naknadu

Skip to content