Ponovljena javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna PPUO Sikirevci

Ponovljeno Javno izlaganje o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sikirevci održano je dana 30.svibnja 2019. godine u 12:30 sati u prostoriji općinskoj vijećnici Općine Sikirevci.

 

PRILOZI

Zapisnik s ponovne javne rasprave

Popis nazočnih – ponovljena Javna rasprava II.Izmjena i dopuna PPUO Sikirevci

Skip to content