Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam na radno mjesto komunalni radnik

Sukladno čl. 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08, 61/11, 4/18) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam na radno mjesto Komunalni radnik, 2 (dva) izvršitelja/ice na određeno vrijeme u trajanju od 6 (šest) mjeseci, u Jedinstveni upravni odjel Općine Sikirevci, objavljuje

POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Pisano testiranje za kandidate za prijam namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Sikirevci, održati će se 05. lipnja 2019. godine, srijeda, s početkom u 08.00 sati u prostorijama Općine Sikirevci.
Kandidati koji su dostavili pravodobnu i urednu prijavu sa svim potrebnim prilozima i ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ovim putem se pozivaju na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, a to su:

1. Željko Kokanović, Miše Joskića 10, Jaruge
2. Matej Jarić, Matije Gupca 9, Sikirevci

Nakon obavljenog pismenog testiranja, Povjerenstvo će utvrditi rezultate pisanog testa. Kandidati koji ostvare najmanje 50% od ukupnog broja bodova pristupiti će razgovoru (intervjuu) koji će se održati 06. lipnja 2019. godine, četvrtak, sa početkom u 09.00 sati u prostorijama Općine Sikirevci.
Po obavljenom razgovoru (intervjuu), Povjerenstvo će utvrditi rang-listu ukupno ostvarenih bodova kandidata koja se sastoji od bodova ostvarenih na pismenom testiranju i razgovoru (intervjuu).
O rezultatima prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

PRILOZI

Lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja

Komentiraj