Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam na radno mjesto komunalni radnik

Sukladno čl. 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08, 61/11, 4/18) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam na radno mjesto Komunalni radnik, 2 (dva) izvršitelja/ice na određeno vrijeme u trajanju od 6 (šest) mjeseci, u Jedinstveni upravni odjel Općine Sikirevci, objavljuje

POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Pisano testiranje za kandidate za prijam namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Sikirevci, održati će se 05. lipnja 2019. godine, srijeda, s početkom u 08.00 sati u prostorijama Općine Sikirevci.
Kandidati koji su dostavili pravodobnu i urednu prijavu sa svim potrebnim prilozima i ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ovim putem se pozivaju na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, a to su:

1. Željko Kokanović, Miše Joskića 10, Jaruge
2. Matej Jarić, Matije Gupca 9, Sikirevci

Nakon obavljenog pismenog testiranja, Povjerenstvo će utvrditi rezultate pisanog testa. Kandidati koji ostvare najmanje 50% od ukupnog broja bodova pristupiti će razgovoru (intervjuu) koji će se održati 06. lipnja 2019. godine, četvrtak, sa početkom u 09.00 sati u prostorijama Općine Sikirevci.
Po obavljenom razgovoru (intervjuu), Povjerenstvo će utvrditi rang-listu ukupno ostvarenih bodova kandidata koja se sastoji od bodova ostvarenih na pismenom testiranju i razgovoru (intervjuu).
O rezultatima prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

PRILOZI

Lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja

Skip to content