Poziv na 10. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne Novine”br.33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 30. i 33. Statuta općine Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ”br.11/21.)  i članka 57. Poslovnika Općinskog vijeća Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ” br.25/21.) , sazivam 10. sjednicu  Općinskog vijeća Općine Sikirevci :

 

PETAK , 14. LISTOPAD 2022. godine  u 20,00 sati.

 

Sjednica će se održati u općinskoj zgradi ,  Ul. Lj. Gaja br. 4/a. Sikirevci.

           

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I   R E D

 

-verifikacija zapisnika s održane 9. sjednice Općinskog vijeća

 

  1. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sikirevci za 2021.godinu – izvješće Plana za 2021.godinu.
  2. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg Plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Sikirevci za 2023.godinu- Godišnji plan za 2023.godinu
  3. Pitanja, prijedlozi, razno

 

Zbog važnost molimo Vas da se pozivu odazovete, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na tel.035/ 481-215.

 

 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Zovko, v.r.

 

10. Poziv na sjednicu.

Skip to content