Poziv na 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sikirevci

Na temelju članka 34. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br.33/01., 60/01 i 129/05.), članka 33. Statuta općine Sikirevci i članka 55. Poslovnika Općinskog vijeća Sikirevci (“Službeni vjesnik BPŽ” br. 1/18.), sazivam 18. sjednicu Općinskog vijeća općine Sikirevci :

SRIJEDA, 04. rujna 2019. godine u 20,00 sati.
Sjednica će se održati u općinskoj zgradi , Ul. Lj. Gaja br. 4/a. Sikirevci.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

-verifikacija zapisnika s 17. sjednice Općinskog vijeća

1. Prijedlog je Odluka o donošenju II.Izmjena i dopuna PPUO Sikirevci
2. Pitanja, prijedlozi, razno

Napomena: Prijedlog Odluke o donošenju II.Izmjena i dopuna PPUO Sikirevci( dostavljena u materijalima od 17. održane sjednice Općinskog vijeća) .

Molimo da se odazovete pozivu,a u slučaju spriječenosti svoj izostavnak opravdate na tel.481-215.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Matić,v.r.

 

PRILOZI

MIŠLJENJE NA KONAČNI NACRT II.IZMJENA PPUO SIKIREVCI MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE1217

MIŠLJENJE ZZPU1174

Nacrt Odluke o donošenju II. IiD PPUO

Skip to content