JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU JEDNOSTAVNE VRIJEDNOSTI – NISKOGRADNJA ,VATROGANI DOM SIKIREVCI- izgradnja parkirališta JN-MV-EV broj: 19/2019.

Javni naručitelj Općina Sikirevci provodi javni poziv za dostavu ponuda s ciljem sklapanja ugovora s ponuditeljem koji je sukladno objavljenom kriteriju za donošenje odluke o odabiru dao najbolje ocijenjenu ponudu.

Procijenjena vrijednost nabave: 120.000,00 kn bez PDV-a
Evidencijski broj nabave: JN -MV-19/2019

CPV oznaka: 45222000-9

PREDMET NABAVE: Radovi na modernizaciji – Niskogradnja Vatrogasni dom  u Sikirevcima – izgradnja parkirališta ispred objekta na području Općine Sikirevci kako je prikazano u troškovniku (sve u prilogu ovog javnog poziva).

 

PRILOZI

Javni poziv za dostavu ponuda – NISKOGRADNJA VATROGASNI DOM

Odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednost

Obrazac Ponude i Izjava 1

TROŠK. niskogradnj V. Dom Sikirevci

TEHNIČKI OPIS

Posebna geodetska podloga – DVD Sikirevci

Situacija iskolčenja – DVD Sikirevci

Situacija odvodnje – DVD Sikirevci

Situacija prometne opreme – DVD Sikirevci

 

 

Skip to content